HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Rösträkning under valet 2010. Kristdemokraternas svaga väljarstöd gör att det nya partiet kan skapa problem, även om det inte är realistiskt att Kristna värdepartiet får mer än en eller ett par tiondelars procent i ett val. Det menar Marie Demker, professor i statsvetenskap. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

”KD kan inte bara rycka på axlarna”

Snarare en protest än ett utmanarparti, men ändå ett initiativ som kan såra Kristdemokraterna. Det tror statsvetaren Marie Demker om nya Kristna värdepartiet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 10 jan 2014

De senaste dagarna har nybildade Kristna värdepartiet, med abortmotstånd som profilfråga, uppmärksammats flitigt i medierna. Ett genomslag som delvis förvånat Mats Selander, en av dem som bildat partiet och som också är förgrundsfigur för pro life-organisationen MRO.
– Vi räknade med uppmärksamhet hos kristen press, och vi hoppades på mer än så, men vi trodde nog inte på det.

KD:s prekära läge i opinionen och de eventuella följder som tappade väljare skulle kunna innebära för hela alliansen, skapar intresse för det nya partiet.
– Men det är ett orealistiskt scenario, säger Mats Selander. Det är inte det som driver oss. Vi vill faktiskt bygga en långsiktig politisk vision på den kristna värdegrunden, konsekvent, genomtänkt, uthålligt och frimodigt. Vår betoning ligger på de områden där vår sekulariserade kultur frontalkrockar med den kristna värdegrunden. Vi betonar det vi upplever att KD vill nedtona, det är vårt existensberättigande.

Kristdemokraternas svaga väljarstöd gör att det nya partiet kan skapa problem, även om det inte är realistiskt att Kristna värdepartiet får mer än en eller ett par tiondelars procent i ett val. Det menar Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
– Det här blir ytterligare en knäck för ett parti som redan kämpar för att hålla näsan över fyraprocentsspärren.

Partiet ska ses som en slags protest mot KD, menar hon och tror att man skulle kunna locka vissa väljare.
– Jag tror att KD behöver förhålla sig till dem, man kan nog inte bara rycka på axlarna. Men det handlar inte om några stora väljarskaror. Även om man skulle hålla med om att det behövs en mer restriktiv abortpolitik så ska man dessutom tycka att just den frågan är avgörande för partival.

Marie Demker tror att den position Kristna värdepartiet intar, med målet att förbjuda abort, kan försvåra en konstruktiv debatt.
–  Om man lanserar en alltför extrem position riskerar den mer nyanserade debatten att bli omöjlig att föra. De som representerar olika nyanser av en mer mainstreamlinje enas bara om att ta avstånd från en extrem hållning.

Kristdemokraternas pressavdelning har meddelat att man centralt valt att inte kommentera det nya partiet. Men runt om i landet ger flera kristdemokrater sin bild.
– Om man ser på deras hemsida är åsikterna om abortförbud och nej till samkönade äktenskap en så smal politisk plattform att de både kommer att få svårt att locka väljare och att ens få ihop tillräckligt med namn som behövs för att registrera sig som riksdagsparti, säger Stefan Gustafsson, kommunalråd för KD i Sävsjö, till SVT Smålandsnytt.

Tuve Skånberg, riksdagsledamot för KD, tror inte att utmanaren påverkar hans partis möjligheter att klara riksdagsspärren, säger han till Världen idag.
– Det återstår att se om initiativet ens kommer att räcka till en formell partibildning med 1 500 undertecknare. Men om partiet ställer upp i valet, så är varje röst viktig, och på marginalen kan det här initiativet kanske vara droppen som gör att KD mister något riksdagsmandat i någon valkrets. Så ja, initiativet kan försvaga Kristdemokraterna, om också marginellt och underlätta för ett regeringsskifte. Och var det verkligen det man avsåg?

Han menar att KD är partiet också för personer som ser det ofödda barnet som skyddsvärd.
– Där har Kristdemokraterna redan bestämt sig – alla som gillar partiets politik är välkomna. Även de som, likt mig själv, är kritiska till dagens abortsituation och vill lyfta fram det ofödda barnet som en skyddsvärd individ, har sin givna politiska plattform hos Kristdemokraterna.
– För att få med sig partiet på konkreta politiska förslag för att få ned antalet aborter, är vägen att motionera i rikstinget, säger Tuve Skånberg.


Samuel Teglund

samuel.teglund@varldenidag.se

 

Fakta. Så tycker Kristna värdepartiet

Att göra abort olagligt är det mest uttalade av Kristna värdepartiets politiska mål. Men i partiets principprogram som finns publicerat på deras webbplats tas också andra områden upp.

• Man vill att ”allt statligt stöd till propaganda som riktar sig till ungdomar och som likställer den homosexuella livsstilen med det heterosexuella äktenskapet” ska stoppas.
• Hemundervisning ska tillåtas och drivande av friskolor med olika kulturell och värderingsmässig profil ska underlättas.
• Partiet motsätter sig statligt stöd till en sex- och samlevnadsundervisning som inte betonar äktenskapet och den relationella sidan av samlivet. Man anser också att pornografi ska omgärdas med restriktioner och göras svårtillgänglig.
• Dessutom menar man att det ska bli strängare straff för grova vålds- och sexualbrott.

Källa: Kristnavardepartiet.se

Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...