Därför säger Herren Gud så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly.
Jesaja 28:16

Världen idag

KD-ja till uppmaning om aborträtt i hela EU

Trots principprogrammets ord om att värna människovärdet ”från tillblivelsen till livets slut” valde KD-ledamoten Sara Skyttedal att stödja Europaparlamentets uppmaning om aborträtt inom hela EU.

– Resolutionen var tämligen spretig, säger Sara Skyttedal om omröstningen där två sverigedemokrater var de enda svenskar som inte röstade ja.

Nyheter · Publicerad 08:00, 3 aug 2022

Nyligen berättade Världen idag att Europaparlamentet, med klar majoritet, röstat för att aborträtten bör äga grundlagsskydd i samtliga EU-medlemsländer. KD-parlamentarikern Sara Skyttedal är en av dem som röstade ja.

Världen idag kontaktar Skyttedal för att fråga om KD:s principprogram, som tydligt framhåller att man står upp för det absoluta människovärdet ”från tillblivelsen till livets slut”.

Hur kan det, mot den bakgrunden, vara kristdemokratisk politik att driva på för en abort­rätt i hela Europa?

– Resolutionen du syftar på var tämligen spretig, men hade en kärna som bestod av icke-bindande uppmaningar till exempelvis Malta och Polen att ändra sina lagstiftningar. Kristdemokraterna valde därför att stödja resolutionen, svarar Sara Skyttedal i en skriftlig kommentar till Världen idag.

Sverigedemokraterna Charlie Weimers och Jessica Stegrud var ensamma svenska ledamöter om att lägga ner sina röster. 

”EU har inte att göra med abortpolitik. Orsaken till att vi avstår är att vi vill värna subsidiaritetsprincipen och länders demokratiska rätt att själva besluta om sin abortlagstiftning”, skrev Sverigedemokraterna i Europaparlamentet i en kommentar på sin Facebooksida.

Kristdemokraterna har ofta betonat subsidiaritet, det vill säga att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Sociala frågor som till exempel abort har självklart hört hemma på nationell nivå, inte på central EU-nivå.

Att rösta för att aborträtten ska skrivas in i EU:s grundläggande rättighetsstadga går i motsatt riktning. Hur kommenterar du det?

– Kristdemokraterna anser även fortsättningsvis att frågan om möjligheten till abort bör regleras nationellt, och att EU:s fördrag bör utformas på ett sätt som respekterar detta, säger hon, och tillägger att ”formuleringen om abort och EU:s rättighetsstadga ej var uppe för separat, enskilt protokollförd votering, så kallad RCV”.

Sara Skyttedals partikollega i Europaparlamentet David Lega var inte på plats och deltog följaktligen inte i den aktuella omröstningen.

Världen idag har även kontaktat KD:s pressavdelning i syfte att få kommentarer om den aktuella omröstningen i Europaparlamentet. Partiets tidigare Europaparlamentsledamot Lars Adaktusson tvingades 2019 löpa gatlopp efter att, i abortfrågan, ha röstat utifrån sin övertygelse om subsidiaritetsprincipen. En av tidningens frågor till KD, som vi i skrivande stund inte fått svar på, handlar om eventuell rädsla att stå upp för den kristdemokratiska politik som principprogrammet talar om.

Resolutionen ... var tämligen spretig.

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10

Franklin Graham i nytt tal: Be inte om ursäkt för evangeliet

Bibeltro. Vid ett tal i Florida varnade evangelisten Franklin Graham för att en storm mot kristna är på väg,... fredag 2/6 10:00

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10