Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Kd föreslår barnskatteavdrag

KD presenterar idag sina förslag för framtida familjepolitik. I detta ingår bland annat ett barnskatteavdrag, en utvidgad föräldraförsäkring och en barnomsorgspeng anpassad för de som vill vara hemma med sina barn. Man räknar också med att i och med detta slopa det omtvistade vårdnadsbidraget. 

Nyheter · Publicerad 00:00, 1 feb 2012

I en debattartikel i Svenska dagbladet skriver KD:s familjepolitiska grupp att regeringens arbetslinje måste kompletteras med det man kallar en relationslinje. "Stress och tidsbrist är ett stort problem för många barnfamiljer i dag. Att vårda relationer kräver tid, omsorgen om barnen kräver tid", skriver man och hänvisar till undersökningar som visar att en stor andel av den vuxna befolkningen skulle vilja ha mer tid med familj och barn. "Men det krävs mod att bryta normen om två heltidsarbetande föräldrar med barnen på förskola. Och övriga partier är döva inför denna opinion", står det i artikeln.

KD-gruppen föreslår åtgärder i tre steg, dels en utbyggd föräldraförsäkring där man vill att rätten till tjänstledighet på heltid för att vara hemma med barnen utvidgas så att båda föräldrarna har rätt till 18 månaders föräldraledighet när barnet är under tre år. Man vill också slopa pappa- och mamma- månaderna och jämställdhetsbonusen och höja golvet i föräldraförsäkringen från 180 till 250 kronor per dag för de med svagast ekonomi.

Man vill dessutom att barnomsorgspengen ska kunna omfatta också egna barn i hemmet genom att föräldrar registrerar en enskild firma och betalar både sociala avgifter och inkomstskatt. Nivån bör bestämmas av kommunen menar man, men säger att det i dagens läge skulle kunna ligga på 6 000 kronor per barn och månad. Det sista förslaget från KD:s familjepolitiska grupp är införandet av ett barnskatteavdrag för de med barn mellan ett och sex år som inte nyttjar offentlig finansierad barnomsorg. Nivån på skatteavdraget bör, enligt gruppen, i ett första steg ligga på 3 000 kronor per månad och barn.

Förslaget, som nu ska ut på remiss i partiet innan partistyrelsen ger några konkreta besked, beräknas kosta mellan 6 och 8 miljarder att genomföra. "Nuvarande vårdnadsbidrag spelar med våra förslag ut sin roll, men möjligheten till vårdnadsbidrag ska inte avskaffas förrän de nya delarna är genomförda så att valfriheten kan garanteras", skriver KD:s familjepolitiska grupp som utgörs av Emma Henriksson, Bengt Germundsson, Sakarias Winberg, Charlie Weimers och Maria Wiksten.     

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...