Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

KD: Flytta Sveriges ambassad till Jerusalem

Inför Kristdemokraternas riksting sätter partiet ned foten om synen på Jerusalem. Sverige ska snarast ”erkänna Jerusalem som Israels huvudstad” och efter erkännandet ska processen påbörjas ”med att flytta den svenska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem”, skriver partistyrelsen som svar på inkomna motioner.

Nyheter · Publicerad 14:00, 29 okt 2021

”Jerusalem är huvudstad i Israel och har aldrig varit det i något annat land eller för något annat folk än det judiska”, skriver en av motionärerna inför KD:s riksting i Norrköping i november.

I motionerna påpekas att valet av placering av Sveriges ambassad hittills styrts med hänsyn till regimer och rörelser som är fientligt inställda till Israel.

”I praktiken har vårt handlande påverkats bland annat genom hot om våld och terrorhandlingar … Vi bör inte låta sådant diktera vårt agerande och våra ställningstaganden”.

Partistyrelsen instämmer och skriver:

”Den exakta gränsdragningen kommer att behöva hänskjutas till förhandlingar mellan berörda parter, men Jerusalem är de facto Israels huvudstad och det bör respekteras”.

”Kristdemokraterna ska fortsatt vara pådrivande inom Europasamarbetet för att få till stånd en gemensam EU-linje, men det är partistyrelsens uppfattning att en flytt av den svenska ambassaden kan ske innan en gemensam EU-linje är på plats”.

Partistyrelsen ställer sig följdriktigt också bakom en motion om att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad.

KD:s partistyrelse föreslår även att partiet ska anta ett förslag om att ”verka för att den svenska finansieringen av UNRWA upphör”. UNRWA är FN:s skandalomsusade organ för palestinska flyktingar.

”Kristdemokraterna står bakom en tvåstatslösning och ett stort ansvar vilar på ledningen i de palestinska områdena för att få till stånd fria val samt verka för att de mänskliga och medborgerliga rättigheterna respekteras”, skriver partistyrelsen.

Inför rikstinget instämmer styrelsen också i förslaget att KD i framtida regeringsställning ska verkställa riksdagens beslut från år 2010 att erkänna folkmordet 1915 (Seyfo).

Kristdemokraterna vill också väcka liv i den gamla lagen ”missfirmelse mot tjänsteman” som togs bort 1976.

Tanken är att återigen göra det straffbart att kränka och förolämpa poliser. Partiet tycker att dagens lagstiftning, bland annat brottet förolämpning, inte räcker till, rapporterar TT.

Tystnad när islamism togs upp i brittisk tv

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00