Men var nu starka och låt inte modet falla, för ert arbete ska få sin lön.
2 Krönikeboken 15:7

Världen idag

KD: Äldreutredningens förslag hade räddat liv

Förslagen i den av regeringen nedlagda äldreutredningen ”hade sannolikt räddat liv”. Det hävdade KD-ledaren Ebba Busch i en partiledardebatt som bland annat handlade om vad regeringen gjort och inte gjort för att förhindra de många dödsfallen i covid-19 på landets äldreboenden.

Nyheter · Publicerad 10:00, 14 jan 2021

För sex år sedan lade regeringen ner äldreutredningen, som hade visat på samma strukturella brister inom äldreomsorgen som i december konstaterades av coronakommissionen.

Det handlar bland annat om bristande samverkan mellan kommuner och regioner, om bristande kompetens inom kommunal äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård, och om att den lagstiftade rätten till en fast vårdkontakt i praktiken inte fungerar.

”Hade utredningen fått fullfölja sitt uppdrag hade behövliga lagändringar nu kunnat vara genomförda. Det hade kunnat göra svensk sjukvård och omsorg för de mest sköra äldre bättre skickad, både att fungera i vanliga fall och att möta de extrema påfrestningar som pandemin medför,” skrev tre av utredarna i Dagens Nyheter.

Detta tog Ebba Busch (KD) fasta på i onsdagens partiledardebatt.

– Coronakommissionen pekade på samma brister som den utredning som tillsattes av alliansregeringen. Men den nya regeringen lade ned utredningen med en gång. Ångrar statsministern att han lade ner äldreutredningen? frågade hon Stefan Löfven (S).

Han svarade på samma sätt som dåvarande barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér svarat redan hösten 2014: att den nya regeringen ville sätta sin egen stämpel på politiken.

– När regeringen tillträdde sa vi att de behövdes en riktningsförändring, och därför lade man ner utredningen. Det behövdes mer resurser, fler anställda och en höjning av kompetensen, sa Stefan Löfvén.

Ebba Busch var inte nöjd med svaret.

– Man valde att inte ens se på reformförslagen, med hänvisning till att de egna reformerna skulle bli bättre. Men då borde vi sett ett resultat efter sex år, sa hon.

– Varför lade ni äldreutredningens förslag åt sidan? De förslagen hade sannolikt räddat liv.

Stefan Löfven svarade återigen att man ”behövde ändra inriktning på politiken” och beskrev regeringens pågående arbete, som att höja komptenensen bland personalen och att se till att personer som har hemtjänst bara har en enda kontakt, liksom att öka undersköterskornas status.

Acko Ankarberg Johansson (KD) ställer samma fråga som sin partiledare i en interpellation riktad till socialminister Lena Hallengren.

”Utredarnas preliminära slutsatser om de problem som behövde åtgärdas låg i mycket hög grad helt i linje med de problem som Coronakommissionen tydligt pekat på”, skriver hon.

I debatten på onsdagen ville statsministern inte hålla med Centerledaren Annie Lööf om att den stora allmänna smittspridningen var huvudskälet till att covid-19 krävde så många liv på landets äldreboenden, och att regerigen borde dra lärdomar av händelseutvecklingen.

– Redan nu ser man att länder som haft samma åtgärder haft olika stor smittspridning, sa Stefan Löfven.

– Jag har det yttersta ansvaret för hur regeringen agerar och jag står upp för den strategi vi valt. Den håller än.

Låt inte USA-politik söndra Andens enhet

Ledare Den senaste tidens händelser i USA har skapat nya konfliktlinjer inom kristenheten. Även här i... torsdag 21/1 00:00

Låt inget eller ingen hämma eller tysta ditt rop till Jesus.

Inför söndag Matt 8:5–13 Denna söndag har en stark rubrik: ”Jesus skapar tro.” Här inbjuds vi att ta del av ett... torsdag 21/1 00:10