Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Kärnkraft kan listas som hållbar energikälla i EU

EU-kommissionen vill lista kärnkraft och naturgas som hållbara energislag i den så kallade taxonomin för gröna investeringar, enligt läckta uppgifter till bland annat Financial Times.

Men det ska i första hand ses som en övergångslösning i skiftet från fossilt till grönt.

Nyheter · Publicerad 10:09, 4 jan 2022

Förslaget har skjutits upp flera gånger sedan förra våren, och frågan om kärnkraftens och naturgasens status har skapat oenighet på flera plan inom EU och mellan de dominerande medlemsländerna Frankrike och Tyskland.

Också i den svenska riksdagen har det sått split. En majoritet i EU-nämnden har gång på gång försökt få regeringen, först Stefan Löfven (S) och sedan efterträdaren som statsminister, Magdalena Andersson (S), att lägga ett varmt ord för kärnkraften på EU-toppmöten.

Enligt uppgifter som läckts till medier verkar EU-kommissionen nu ha satt ner foten. Naturgas ska få tio år och kärnkraften dubbelt så lång tid i taxonomin med statusen hållbar investering.

Men kommissionen vill knyta det till vissa villkor. För kärnkraft ska gälla att det måste finnas en säker förvaring av avfallet. För naturgas ska krävas att den inte får innebära koldioxidutsläpp över en viss nivå, samt att de investeringar som godkänns ska vara för att ersätta kol och andra fossila bränslen.

Frankrike leder den knappa hälft av EU-länderna som vill se kärnkraften som en framtidslösning vad gäller fossilfri kraft, medan Tyskland och flera andra länder håller emot och å andra sidan vill se naturgas som en lösning i steget från fossilt till förnybart.

Sverige har inte velat ansluta sig till något av lägren ännu.

Både kärnkraftsanhängarna i Paris och kärnkraftsmotståndarna i Berlin, som såg tre tyska reaktorer stängas vid nyår, hoppas på en uppgörelse som kan passa alla.

– Vårt mål är att enas om en taxonomi som låter oss fortsätta vår industripolitik och vara konsekventa i övergången från fossila bränslen, sade Frankrikes president Emmanuel Macron på en gemensam presskonferens med tyske förbundskanslern Olaf Scholz efter senaste EU-toppmötet strax före jul.

EU:s taxonomi

EU:s gröna taxonomi är ett slags verktyg för att kolla om investeringar är miljö- och klimatvänliga.

Syftet är att guida investerare så att pengar investeras i grönare verksamheter i stället för i verksamheter som inte är klimat- eller miljövänliga.

För att en investering ska klassas som grön ska den klara kriterierna för minst ett av sex olika klimatmål och samtidigt inte påverka de övriga negativt.

Att ett energislag klassas som hållbart innebär att det kan bli lättare att få kapital till investeringar, till bättre villkor.

Taxonomin innebär inget förbud mot att investera i projekt som inte klarar kraven för hållbarhet.

EU-kommissionens grundförslag till taxonomi lades i våras och kan bara antas eller förkastas i sin helhet av EU-parlamentet och EU:s ministerråd. Det har nu antagits, trots att en stor minoritet med 13 medlemsländer hade invändningar.

Tilläggsförslag väntas inom kort från kommissionen när det gäller synen på naturgas och kärnkraft.

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10

Guds kraft okänd för många

Ledare TV4:s succéserie ”Det okända” sändes i 25 säsonger mellan 2004 och 2019. Temat för serien var... torsdag 1/6 00:00