Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Johnny Foglander och Daniel Alm skrev i fjol var sin artikelserie i Världen idag på två olika teman – Andens frukter och Andens gåvor. I vintras gavs artiklarna ut i bokform i ett samarbete mellan Livets ords förlag, Gospel media och Världen idag. Foto: Samuel Björk

Karismatiken ingen plusmeny i kristet liv

Daniel Alms och Johnny Foglanders artikelserier i Världen idag om Andens frukter och Andens gåvor kom nyligen ut i bokform. De båda författarna har nu träffats för första gången – och förklarar att de hoppas att fler ska inspireras för karismatiken.

Nyheter · Publicerad 09:10, 12 apr 2013

Förra årets artiklar i Världen idag på tema Andens frukter och Andens gåvor kom att bli mycket uppskattade av läsarna. De båda författarna – Daniel Alm, pastor i Pingst Västerås och Johnny Foglander, bibellärare i Livets ord i Uppsala – tackade gärna ja när förslaget om att ge ut artiklarna gemensamt i bokform kom. Boken gavs sedan ut i början av februari i år, genom ett samarbete mellan Gospel Media, Livets ords förlag och Världen idag.
Världen idag förde samman de båda författarna. Först genom artiklarna, sedan genom boken, men också när de nu för första gången träffade varandra i verkligheten.

När de bägge skribenterna träffas råder ett stort samförstånd över vad som behövs för att frikyrkligheten ska återerövra ett sunt utflöde av det andliga livet och karismatiken.
Att artikelserierna i Världen idag skulle leda till en bok, större engagemang och mycket uppskattning var de inte beredda på.
– Vi hade inte planerat det och kanske aldrig heller kommit till det. Det har ju uppstått genom det här artikelskrivandet. Men när det har uppstått så har jag känt en stor glädje. Också på ett andligt plan, det känns välsignat, säger Daniel Alm och berättar om hur flera av hans kollegor varit på honom om att artiklarna behövde ges ut i bokform, och att de båda kunde göra det gemensamt.
– Nej, jag hade naturligtvis aldrig haft en sådan tanke, säger Johnny Foglander, och  fortsätter:
– Däremot kan jag se att en sådan bok fyller en funktion. Det finns faktiskt inte alltför mycket litteratur som är så specifik, som just konkret handlar om frukterna och gåvorna.
Daniel Alm håller med:
– Jag tycker att det är trångt, när det gäller karismatisk förkunnelse, Andens gåvor och liv.Jag har själv känt de sista åren ett behov av att verkligen återupptäcka, undervisa om och be om detta, menar han och berättar hur han känt en kallelse till detta, tillsammans med många andra.
– Kyrkan får varken bli förvärdsligad eller producerad av oss, utan det är ett Andens verk. Det karismatiska – Anden – är ju inte ett tillägg till det kristna livet, eller församlingslivet, utan det är det kristna livet. Det är inte en plusmeny som vi gör som vi vill med, säger Daniel Alm och drar sig till minnes när han undervisade på en bibelskola och en ung tjej, uppvuxen i frikyrkomiljö i Småland, konstaterade att det där med Anden, ”det gör man ju som man vill med”.
– Det gjorde jätteont i mig men något väcktes i mig om att det här är så viktigt.

Då och då väcks frågan om att det råder brist på undervisning i frikyrkoförsamlingar. För tjugo, trettio år sedan, var det vanligare med bibelstudieveckor, sommarbibelskolor och andra undervisningssatsningar. Johnny Foglander förstår folks upplevelse och tycker sig själv ha sett bristerna också. Han menar att frågan har flera olika bottnar.
Under 2000-talet tycker han sig ha sett bristen på undervisning hos ungdomar som kommer till bibelskolan i Uppsala.
– Det är inget fel på deras motivation eller inställning, men de är mycket mer okunniga om grundläggande saker, om man jämför med hur det har varit.
– Man kan ju bara fundera över vad det beror på, men kanske det är så att det finns så många kanaler till information i dag och att kanalerna är valbara.
– Innan internet fanns så antar jag att detta med undervisning var mer centrerat till att man gick till församlingen, till bibelstudiekvällar och var med i en bönegrupp. Där fick man det. Nu, med allt som finns, så kan man välja det man själv vill, eller inte vill. Kanske att det blir ytligt mitt i all mängden, tänker Johnny.

Daniel håller med och tror dessutom att kombinationen med dagens starkt individualiserande trend påverkar. En trend han menar även finns i kyrkan.
– Då får man den här förfalskningen och det ytliga i det. Jag tror att församlingstanken, respekten för Guds ord, de här gamla råmärkena, är oerhört viktiga att upptäcka för kommande generationer, säger Daniel, men konstaterar samtidigt att det är en utmaning för lärare och ledare inom församlingen att följa med sin tid.
– Undervisningen kan inte bara vara från en kateder utan också utifrån en relation, en erfarenhet, menar Daniel.
– Vi måste både undervisa och leva ut och där är församlingstanken oslagbar i sin miljö.

Ganska länge, menar Johnny, hängde den nedärvda judiska synen med i kyrkan; att teologi är något man lever. Man förknippade helt och hållet lärande med att leva livet.
– Jesus levde ju i en miljö där rabbiner hade sina lärjungar och han använde själv precis den metoden men gav den ett nytt innehåll, berättar Johnny och konstaterar att målet var att forma människor.
– Det är ju den strategin som Jesus själv har satt i gång och däri ligger fortlevnaden. Han säger ju: ”Gå ut och gör lärjungar av alla folk”.
Johnny tror att det finns ett stort sug efter undervisning bland ungdomar och han märker att de har fler frågor och framför allt mer frimodighet att ställa sina frågor.
– Ser man det positivt så kan man säga att det är en ingång där, där vi själva kan få återupptäcka mer av ursprunget med lärjungaskap och betona det starkare.

Karismatik har varit föremål för många kontroverser genom 2 000 år av kristendom och det är naturligt, tror båda. Inte minst för att folk alltid känner sig utmanade av det övernaturliga.  Och ibland har gåvorna ställts emot frukterna och tvärtom. Johnny vill betona att Andens gåvor och Andens frukter inte är olika mycket övernaturliga.
– För mig är det verk som den helige Ande gör inom oss – att forma oss till kristuslikhet – lika övernaturligt som att det sker tecken och under, men för det yttre ögat är det ju inte så, säger han.
Alm håller med.
– Det finns ju en icke-karismatisk hållning att gåvorna upphörde i princip i och med apostlarna och Nya testamentet. Samtidigt är det fantastiskt att se att genom kyrkans historia har det alltid funnits ett utflöde av karismatik, tungotal och profetia till exempel.
– Jag vill att alla medlemmar i vår församling talar i tungor, det är jätteviktigt för mig. Jag vill att det ska vara något som är naturligt, eller övernaturligt om man så vill. Från en pingsthorisont blir det konstigt när det blir tyst och detta inte får levas ut, säger Daniel.

Att det är något som upprör, när tron tar sig uttryck genom känslor, erfarenheter och upplevelser, det förstår de båda.
– Man kan ju säga att vi lever i en miljö som är väldigt genomsyrad av skepticism, säger Johnny, men poängterar att det aldrig får bli en ursäkt.
De båda menar att det kristna, karismatiska livet i grunden är mycket mer naturligt och okonstlat. I tider när ord som ”sökar-vänlighet” står högt i kurs så är det viktigt att också avdramatisera, så man inte riskerar tappa det karismatiska.
Besökelsetider har kommit och gått genom den kristna historien, menar de, och karismatik är inte beroende av en viss form av möten.
– Att få upp en stabilitet i alla säsonger. Att veta att så fort jag ber så hör han mig. När jag läser Guds ord då talar han till mig. Kanske inte alltid med känslorus kring det, men det är fortfarande sant, säger Daniel och framhåller att man inte tar sig genom alla säsonger genom att det alltid måste vara ett fyrverkeri.
– Det finns en sund karismatik som leder framåt och är kopplad med Guds ord och det pågående församlingslivet.
Johnny håller med:
– Det är ungefär som skördetid. Det är aldrig skördetid som något konstant hela tiden, utan skördetiderna kommer och går. Jag menar att det är lite ebb och flod när det gäller de här andeutgjutelserna och de rörelser de skapar. Samtidigt är inte det en motsägelse till att man kan ha något kontinuerligt pågående.
Johnny vill återigen betona lärjungaskapets betydelse.
– Jag känner en angelägenhet att få föra fram behovet av att träna människor i förutsättningarna att kunna fungera i nådegåvorna. 

Med boken Andens gåvor och frukter hoppas de båda väcka ett samtal omkring detta i landets kyrkor.
– För mig skulle det allra härligaste vara om boken fick bli en sorts inspiration och en inkörsport till att det här blir mer uppmärksammat. Att vi börjar tänka att det kanske faktiskt är möjligt för oss att uppleva det här i just vår församling, här och nu. Om boken kan bli en uppmuntran för det och en ögonöppnare för att det är möjligt, då skulle jag vara hur nöjd som helst, säger Johnny och Daniel tar vid:
– För mig blir den här boken ett exempel på att kunna lyfta fram att karismatik och andligt liv inte är en valbar del, utan att det är själva livet. Det är något som är givet, som vi fått. Det är en känsla men det är så mycket mer. Hela församlingen är uppbyggd på den helige Andes närvaro, på frukter, gåvor och tjänster.

Samuel Björk

Johnny Foglander, bibellärare på Livets ords bibelcenter i Uppsala och Daniel Alm, pastor i Pingstkyrkan i Västerås. Foto: Samuel Björk

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...