Målet med förmaningen är kärlek ur ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro.
Första Timoteusbrevet 1:5

Världen idag

Känslosam debatt om att ångra föräldraskap: ”Skydda barnen”

Kvinnor borde vara försiktiga med att berätta offentligt att de ångrat att de fött barn, menar flera debattörer.

”Jag är min sons beskyddare, och i det ingår att skydda honom även från mig själv och alla eventuella besvärliga tankar”, skriver Josefin de Gregorio i Svenska Dagbladet.

Nyheter · Publicerad 10:00, 14 maj 2022

Att föräldrar, och i synnerhet kvinnor, kan ångra att de satt barn till världen är något som har lyfts i svenska medier de senaste månaderna.

Undersökningar i andra länder visar att känslan inte är ovanlig, och Uppsala universitet söker just nu deltagare till en forskningsstudie om fenomenet.

Frågan väcker starka känslor. En del debattörer hävdar att det handlar om ett tabu som måste brytas, och att kvinnor är i sin fulla rätt att tala om att de inte velat ha barn.

Ann-Katrin Dolium, internationell sekreterare för fackförbundet TCO, kallade sig för ”ofrivillig mamma” i tv-programmet Malou efter tio – även om hon gjorde klart att hon har en bra relation till sina vuxna barn.

I ett inlägg i Dagens Nyheter hävdar hon rätten att tala högt om moderskapets myter och vedermödor, och att ”sätta ljuset på den ambivalens gällande moderskapet som alla mammor någon gång upplever”.

”Andelen barnfria kvinnor skulle vara högre om det var mer accepterat att inte vilja ha barn”, tror hon.

Ann-Katrin Dolium fick uppbackning på ett principiellt plan av journalisten Jenny Nordberg.

”Det är ett så klassiskt historiskt feltänk att säga att kvinnor inte får prata om sina upplevelser av moderskapet — vilka dessa upplevelser än må vara”, skriver hon i tidningen Amelia.

Andra menar att kvinnor bör tala tystare om att de ångrar sina barn – för barnen skull.

”Och det beror på den ojämna maktbalansen: att barn är helt utlämnade till vuxnas beskydd och omsorg ... [B]ara tanken på att ens föräldrar hade ångrat alla de där sköra åren då man behövde beskydd är ödslig och ångestfylld”, skriver Åsa Beckman, biträdande kulturchef på Dagens Nyheter.

Även Svenska Dagbladets litteraturredaktör Josefin de Gregorio menar att barnens bästa kräver att mödrarna håller inne med vissa känslor.

”Jag är min sons beskyddare, och i det ingår att skydda honom även från mig själv och alla eventuella besvärliga tankar jag kan drabbas av”, skriver hon.

Debatten har spillt över i sociala medier, där många kommentatorer påpekar att barn kan fara illa av att få höra att de var oönskade.

”Som ofrivilligt barnlös tycker jag varken män eller kvinnor i Sverige får säga att de ångrar sina barn. Hur ska ett barn bli som hör detta?” skriver en person på Twitter.

Jag är min sons beskyddare, och i det ingår att skydda honom även från mig själv och alla eventuella besvärliga tankar jag kan drabbas av.

Rödgröna i Stockholm strök ordet antisemitism i budget

Politik. Det rödgröna styret i Stockholm har tagit över en skrivning i budgeten om arbetet mot rasism och... onsdag 7/12 15:00

Efter kritiken: Regeringen lovar stöd till hågkomst av Förintelsen

Antisemitism. Nyligen kom uppgifter om att regeringen slopar stödet till Svenska kommittén mot antisemitism... onsdag 7/12 14:50