Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Tonio Borg när han i egenskap av Maltas utrikesminister talade inför FN:s generalförsamling i september i år. Foto: Mary Altaffer / AP Photo / Scanpix

Kampanj mot kristen politiker

Han säger nej till abort och anser att äktenskapet är en livslång förening mellan man och kvinna. Därför bedrivs nu en aggressiv kampanj mot Tonio Borg, av Malta nominerad till EU-kommissionär, och av Cecilia Wikström (FP) kallad "dinosaurie".

Nyheter · Publicerad 09:39, 12 nov 2012

I morgon, tisdag, ska maltesaren Tonio Borg, som på sitt CV bland annat kan sätta minister och advokat, in i elden i EU-parlamentet. Tanken är att den 55-årige kristdemokraten ska ta över efter den korruptions­anklagade hälsokommis­sionären John Dalli.
Under tre timmar ska Borg nagelfaras av ledamöterna i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Veckan därpå blir det plenaromröstning.
Men traditionella, kristna värderingar tycks inte vara gångbara i EU. Hbt-lobbygrupper, pro choice-aktivister och humanister i Europa har laddat det tunga artilleriet för att skjuta Borg i sank.

Kritiken som riktas mot honom handlar bland annat om att han är katolik och att hans kristna syn på familj, äktenskap, skilsmässa och abort  enligt hans motståndare inte är förenlig med europeiska värderingar. Många tror att hans åsikter i de här frågorna kommer att påverka hans arbete som EU-kommissionär.
Frågor som abort och homosexualitet ligger emellertid utanför EU-institutionernas kompetensområde. Abort, definition av äktenskap och familj är frågor som helt och hållet berör de enskilda nationerna.

Humanister, hbt-lobbygrupper och pro choice-aktivister är de som går i täten för att eliminera Tonio Borg.
Men det är inte "bara" kristna värderingar som angrips.
– Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter; de som hela EU vilar på och som ska gälla alla EU-medborgare – även Tonio Borg, säger Maria Hildingsson, Bryssel, generalsekreterare i Federation of Catholic Family Association in Europé, FACE.

Tonio Borg har skriftligt och uttömmande förklarat att han kommer att respektera de åtaganden som följer med ställningen som EU-kommissonär, men Maria Hildingsson påpekar att han, trots det, redan på förhand anklagas för att inte vara helt opartisk i sina bedömningar som eventuell kommissionär.
– Hans rättigheter som medborgare ska respekteras och inte blandas ihop med hans offentliga roll, säger hon.

Även från svenskt håll rasar kritiken mot Tonio Borg. DN:s Ingrid Hedström varnar alla Sveriges kvinnor för Borg, som hon beskriver som en "fanatisk motståndare till abort och skilsmässa" (DN 5 november) och i huvudledaren den 6 november benämns han av Sydsvenskans politiske chefredaktör, Heidi Avellan, som en "mörkerman från Malta", en "fanatisk abortmotståndare" med "nära band till den katolska kyrkan."

Och Cecilia Wik­ström (FP), Europa­parlamentariker och präst i Svenska kyrkan sparar inte på krutet i sin kritik av Borg:
– Det är en stor, fet, präktig, rå skandal att de inte skickar oss en kommissionär utan en dinosaurie, säger hon i en tv-intervju på sin blogg, där hon förklarar att hon "tycker synd om hans fru."

Annat ljud hörs från de konser­vativa. Gunnar Hökmark (M), har i en intervju i Svenska Dagbladet sagt att man måste avvakta utfråg­ningen:
– Vi i parlamentet ska ta ställning till om han kan uppfylla sitt ämbete eller inte, och inte hans person­liga åsikter. Utfrågningen blir viktig: Borg måste kunna klargöra att hans religiösa tro inte kom­mer att stå i konflikt med hans politiska uppgifter. Men vi vill inte ha en situation där man dömer ut kandidater från Malta, för att man där har en annan syn på familjefrågor.
– Hans uttalande är oerhört intressant och balanserat. Hökmark är vice ordförande i parlamentets största partigrupp, EPP. Hans attityd visar att har förstår och kan se det europeiska perspektivet, att varje land har sin egen kultur och att det måste respekteras i enlighet med subsidiaritetsprincipen, säger Maria Hildingsson.

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...