Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Juristerna Jörgen Olson, Ruth Nordström, Percy Bratt och Rebecca Ahlstrand tillsammans med barnmorskan Ellinor Grimmark. Foto: Abraham Engelmark

Jurister avfärdar tal om anti-abortkampanj

Den amerikanska juristorganisation som gett sitt stöd till barnmorskan Ellinor Grimmark driver inte målet som del av någon bredare kampanj mot abort i Europa. Det säger juristerna som just nu företräder barnmorskan gentemot Region Jönköping i Arbetsdomstolen.

Nyheter · Publicerad 16:12, 25 jan 2017

Det var när Sveriges Radio på tisdagen rapporterade om målet i Arbetsdomstolen som man satte fokus på att barnmorskan även stöds av den amerikanska juristorganisationen Alliance Defending Freedom (ADF).

Ellinor Grimmark nekades anställning sedan hon förklarat att hon inte kunde medverka i aborter, och stämde Region Jönköping för kränkning av hennes rätt till samvetsfrihet och religionsfrihet.

Hon företräds av juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers (SHRL), som i sin tur sökte expertråd av ADF.

I inslaget i Svergiges Radio, som plockades upp av TT och flera tidningar, menade statsvetaren Joshua Wilson att ADF engagerar sig i rättsfallet som del av en bredare kampanj för att inskränka möjligheten till abort i Sverige och Europa.

Så är inte fallet, skriver juristerna i Scandinavian Human Rights Lawyers i ett pressmeddelande.

"SHRL bad ADF att skriva ett rättsutlåtande innefattande en analys av Europadomstolens praxis på området. Detta var ett av flera rättsutlåtanden som SHRL lämnade in. Dessa ingavs till tingsrätten och har varit allmänna handlingar sedan 2014", skriver juristerna.

ADF var också, enligt SHRL, en av flera organisationer och privatpersoner som bidrog till den crowdfundingkampanj som hjälpte Ellinor Grimmark att betala Region Jönköpings rättegångskostnader sedan hon förlorat det målet.

”ADF har inte haft något ombud involverat i processen, och deras delaktighet går inte utöver vad som här beskrivits. SHRL eller Ellinor Grimmark känner inte till någon kampanj som detta ärende skulle vara en del av", skriver SHRL.

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...

Sparare kan tänka sig offra chipsen

Godis, hämtmat och uteluncher är sådant som många kan tänka sig offra för att spara mer. Män har större sparmarginaler än kvinnor och kan i snitt...