Herren gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer.
1 Samuelsboken 2:7

Världen idag

En prostituerad kvinna på Malmskillnadsgatan i Stockholm i oktober 1999, det år som svenska sexköpslagen trädde i kraft. Foto: Claudio Bresciani / TT

Jurist: Straffen för milda

En rapport från Stockholms länsstyrelse visar att sexköpslagen inte tycks ha lett till färre sexköpare, men ändå har haft en normativ effekt. Juristen Madeleine Sundell är ordförande i Frälsningsarméns arbete mot människohandel och menar att straffen måste bli mer kännbara.

Nyheter · Publicerad 08:00, 18 mar 2015

På uppdrag av regeringen har Läns­styrelsen i Stockholm kartlagt prostitutionen i Sverige. Man fastslår att sexuella tjänster marknadsförs öppnare än någonsin i Sverige och menar att andelen svenska män som köper sex inte minskat nämnvärt sedan sexköpslagen infördes.

Siffran ligger relativt nära den från 1996, tre år före lagen tillkom. 7,5 procent av svenska män mellan 18 och 65 år har någon gång i sitt liv köpt sexuella tjänster. Knappt en procent av männen har gjort det under det senaste året.

Madeleine Sundell är barnrätts­jurist i Frälsningsarmén och hon menar att vi bör vara stolta över sexköpslagen, det är tillämpningen och stödet för utsatta som brister.

– Lagen i sig är ett verktyg och en signal till samhället. Vi har haft lagen i 15 år nu men har lång väg kvar. Det största problemet är rättstillämpningen. Om man inte får fällande domar eller fängelsestraff så är inte signalen tydlig nog.

Hon betonar att man behöver jobba på flera nivåer samtidigt; förebyggande, hjälp till personer med sexuellt avvikande beteende, och också lyfta upp hur vi generellt talar om sexualitet i samhället.

Men till detta behöver också hårdare straff komma, anser Made­leine Sundell, som också sitter i styrelsen för Ecpat Sverige som arbetar mot barnsexhandel.

– Ecpat drev kampanjen "sopig straffskala" under hösten, där vi tog upp att det är lika hårda straff på att slänga tuggummi på gatan som på sexualbrott mot barn. Böter i straffskalan står inte i proportion till brottets allvar. Detta är nu under utredning och vi hoppas på en snar ändring.

Under åren har gatuprostitutionen minskat kraftigt medan utbudet ökat på nätet. "Länsstyrelsens samlade bedömning är att förbudet mot köp av sexuella tjänster kan ha haft en normativ effekt på presumtiva köpare och därmed påverkat prostitutionens omfattning i Sverige", är slutsatsen i rapporten.

Några som dock är kritiska till sexköpslagen är RFSU, som anser att man ska se över om lagstiftningen ska förändras "med ett tydligt rättighetsperspektiv som utgår från människor som erbjuder sex mot ersättning". För detta har RFSU kritiserats av andra organisationer, däribland Sveriges kvinnolobby.

– Röster har också lyfts om att de som säljer sex kan uppleva otrygghet gällande bland annat hälsa och arbetsvillkor. Alla människor som köper och säljer sex ska känna sig otrygga, det handlar ju om en kränkt människosyn. Ett bättre rättighetsperspektiv på hälsa och arbete innebär rätten att slippa bli köpt och såld, säger Madeleine Sundell.

– Självklart ska vi hjälpa dem som säljer sex så mycket som möjligt. I Red light district i Amsterdam har Frälsningsarmén närvaro med ett drop-in center, där delar man till exempel ut kondomer. Det är goda akutåtgärder, men det är inte så vi förändrar samhället.

Långsiktigt handlar det om att erbjuda ett liv utan kommersiell sexuell exploatering, menar hon.

– Det bekämpar vi bäst med att dels slå mot marknadens efterfrågan och dels att motverka roten till utbudet, alltså psykisk ohälsa, utsatthet och fattigdom.

Det är positivt att särskilt utsatta grupper lyfts fram i läns­styrel­sens rapport, däribland ensamkommande flyktingar, säger Madeleine Sundell.

– Det är en målgrupp som fallit mellan stolarna och det gäller både tjejer och killar. Vi behöver titta närmare på hur vi kan möta deras behov. Inte bara husrum och skolgång, utan också det psykosociala, inte minst när man kommer ifrån krig och är otroligt utsatt och ofta utnyttjas av brottsutövande krafter.

– Här behöver vi kliva fram och möta målgruppens behov. Förhoppningsvis kommer det även i samband med denna rapport att komma uppföljande åtgärder och resurser från den statliga apparaten.

Nästa vecka har länsstyrelsen inbjudit till en nationell konferens om människohandel där dialogen i dessa frågor kommer att fortsätta.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Återstart av luftförsvar tecken på helt nödvändig tillnyktring

Ledare Cirkeln sluts. I Världen idags allra första nummer (28/9, 2001) uppmärksammades riksdagens beslut... lördag 16/10 00:10

EU:s överstatlighet utmanas av Polen

Ledare EU-domstolens fördragsfästa juridiska överhöghet utmanas när den polska författningsdomstolen i ett... lördag 16/10 00:00

Trend: Allt fler judar flyttar till Israel

Imigration. Under 2021 har hittills fler än 20 000 judar anlänt till Israel för att bosätta sig i landet.... söndag 17/10 20:00

2 700 år gammal toalett hittad i Israel

Israel. Vid arkeologiska utgrävningar i Jerusalem påträffades nyligen en cirka 2 700 år gammal toalettstol.... söndag 17/10 14:00

En helt vanlig söndag i Istanbul

Missionsglimten Jag bor i Istanbul, Turkiet, tillsammans med 15 miljoner andra. 98 procent av dem är muslimer och... lördag 16/10 00:00

Trend att unga säger upp sig – kan bli möjlighet för kyrkan

Ledare Har du hört talas om ”the great resignation”? Uttrycket, som kan översättas ”den stora... fredag 15/10 00:10
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier