Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Presidiet i Sveriges kristna råd: (fr v) Lasse Svensson (ordförande), Karin Wiborn (generalsekreterare), Anders Arborelius, Antje Jackelén och Dioscoros Benyamin Atas. Foto: Mikael Stjernberg / SKR

Juluppropet går in i slutspurt

Nästan 50 000 personer har skrivit under ”Juluppropet” och därmed ställt sig bakom kyrkoledares krav på en human migrationspolitik för barn. I dag (tisdag) är det sista dagen för uppropet, som både applåderats och kritiserats; därefter ska underskrifterna lämnas över till regeringen.

Nyheter · Publicerad 08:01, 31 jan 2017

”Naiva godhetsapostlar”, ”skenheligt”, ”banalt”. Juluppropet och dess initiativtagare – kyrkoledare med Sveriges kristna råd i spetsen – har kallats både det ena och det andra i kritiken.

Som svar skrev initiativtagarna en debattartikel i Aftonbladet förra veckan. Det är fel att möta godhet med förakt, menade de.

”Förakt mot generositet och välvilja kan få katastrofala följder”, skrev de.

Juluppropet drogs igång i mitten av december som en reaktion på regeringens hårdare flyktingpolitik. Syftet var att få politiker att bedriva en migrationspolitik som är human för barn. Initiativtagarna vill att ”barn och unga ska få rätt till trygghet och framtidstro”, att alla som beviljats asyl i Sverige ska få rätt till familjeliv, och att politiska hinder mot familjeåterförening undanröjs.

I skrivande stund har uppropet fått 49 365 underskrifter.

– Det har gått bra. Nu hoppas jag att vi ska få in några sista underskrifter så att vi når 50 000 innan vi lämnar listan till regeringen, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Juluppropet har långt ifrån mötts av enbart negativ kritik.

– Vi har fått mycket stöd. Vi är särskilt glada över de fem partiledare som skrivit, säger Karin Wiborn.

Vad vill ni konkret att regeringen ska göra?

– Vi vill ha en människovärdig flyktingpolitik för barn, unga och familjer. Vi anser att det är ett brott mot barnkonventionen som det är nu. Vi vill att hindren för familjeåterförening ses över. Som det är nu är familjeåterförening en väldigt krånglig process. Vi vill att byråkratin ändras så att det blir lättare. Exakt hur detta ska gå till vet jag inte, det är en politisk fråga.

Vad kan du säga om den kritik ni fått?

– Det finns dem som har sagt att vi är naiva och inte vet vad vi pratar om. Men jag menar att kyrkan mycket väl vet vad den pratar om. Vi har i vårt arbete med flyktingar sett att saker varit på tok – det var det som fick oss att sätta igång det här.

Karin Wiborn menar även att Juluppropet har blivit missuppfattat.

– Många har trott att vi är för totalt fri invandring och att vi vill gå tillbaka till 2015 års politik. Det kan hända att det finns personer bland oss som tycker det, men det är inte det Juluppropet handlar om. Det handlar om barnkonventionen.

Hur ska ni jobba vidare?

– Vi kommer att följa migrationsfrågan. Dels genom ett utbildningsprojekt som heter ”Värme” och dels genom att följa utvecklingen när det gäller lagen om tillfälliga uppehållstillstånd.

Anser ni att alla ensamkommande ska ha rätt till familjeåterförening?

– Ja.

Karin Wiborn säger att initiativtagarna bakom Juluppropet inte går in i diskussionen om huruvida alla de ensamkommande är barn eller inte.

2015 sökte fler än 15 000 ensamkommande barn/ungdomar asyl i Sverige. Vad kan ni säga till dem som anser att det är ett för stort antal om alla dessa får ta hit sina familjer?

– Jag tror att Sverige klarar av det. Det är klart att det kommer att krävas bra strategier. Men jag tror fördelarna av att barn får växa upp med sina familjer överväger. Om man är skild från sin familj i flera år kan det uppstå nya problem.

Försvarare av Juluppropet enligt debattartikel i Aftonbladet 26 januari:

Daniel Alm

Anders Arborelius

Dioscoros Benyamin Atas

Torbjörn Freij

Ieva Graufelde

Göran Hansen

Stefan Holmström

Antje Jackelén

Johnny Kleman

Kjell Larsson

Anne-Christine Lindvall

Jean Mansour

Bernth-Åke Ottosson

Lasse Svensson

Karin Wiborn

Politiska experiment – förödande för familjer

Ledare Vi vet att även om det finns en stabilitet och självläkningsprocess inbyggd i det ekologiska systemet så kan balansen rubbas. Ingreppen kan bli så...

Hot mot biografer inför abortfilm

Minst två biografer i Kanada har utsatts för hot i samband med planerade visningar av filmen Unplanned, om pro life-aktivisten Abby Johnsons liv....