Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Jubel i SVT och SR när abort legaliserades i Argentina

”Glädjerus”, ”historiskt”, ”en stor seger”. Det är ord som använts i svenska medier för att beskriva det nyligen tagna beslutet i Argentina om att ofödda ska kunna aborteras fram till vecka 14.

De värdeladdade orden ackompanjeras av bilder på jublande kvinnor och i stort sett bara abortaktivister får komma till tals.

Nyheter · Publicerad 16:24, 7 jan 2021

Efter år av debatt och stark polarisering valde Argentina innan årsskiftet att rösta igenom en lag som gör abort lagligt fram till vecka 14. Tills nu har abort endast tillåtits vid allvarliga risker för kvinnans hälsa eller efter våldtäkt.

I svenska medier har rapporteringen om beslutet präglats av glädje och jubel, något som fått bland annat jesuiten och debattören Thomas Idergard att reagera. Han skriver på Facebook att han följt statlig tv:s och statlig radios rapportering om beslutet.

”Det har varit svårt att undvika glädjen och hoppet i tonläget hos journalister, korrespondenter och presentatörer, om att fler ofödda barn nu (äntligen!) kommer att mista sina liv i ännu ett land.”

Han menar att nyhetsinslagen mer påminner om opinionsinslag och visar vad de statliga mediernas ledningar och anställda vill att medborgarna ska tycka.

I SVT:s morgonstudio beskrevs abortfrågan med att ”kvinnor ska få bestämma över sina egna kroppar”, vilket är ett värdeargument, påpekar Idergard.

Och i Studio Ett i SR fick en företrädare för abortförespråkande lobbygruppen RFSU som ensam gäst uttala sig om beslutet.

”Ingen var inbjuden att företräda den andra sidan”, skriver Thomas Idergard.

Också när Aktuellt på SVT tog upp saken var det positiva röster om lagändringen som dominerade.

”Ingen motståndare vare sig refererades eller återgavs med … argument eller skäl”, skriver han.

När SVT:s egen korrespondent i Latinamerika, Tigran Feiler, under vinjetten ”analys” på hemsidan ska beskriva abortfrågan i Argentina, menar han att kvinnorörelsens ”dröm” i och med legaliseringen blivit verklighet. Konservativa kristna, menar Feiler, bromsar denna dröm.

”Konservativa grupper med bas i den katolska kyrkan och de snabbt växande frikyrkorna kommer göra allt i sin makt för att bromsa utvecklingen. Men det är nog ändå bara en tidsfråga innan fler länder följer i Argentinas fotspår”, spår SVT-korrespondenten.

Världen idag har flera gånger tidigare belyst ifrågasättanden mot hur abortfrågan hanteras av SVT och SR och hur dess företrädare bemöter kritiken.

SVT har svarat att deras bevakning av abortfrågan rimmar väl med kravet på opartiskhet och att man får titta på rapporteringen i sin helhet.

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00