Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Journalist: SR ville inte undersöka Pisa-skandalen

Förra året avslöjade Expressen att de positiva svenska Pisa-resultaten över skolelevers kunskaper byggde på falska siffror. Nu berättar journalisten bakom artikeln att han först presenterade uppgifterna för chefer på Sveriges Radio där han då arbetade, men att de ska ha varit ovilliga att gå vidare med dem.

Nyheter · Publicerad 08:00, 5 okt 2021

Journalisten Ludde Hellberg berättar i nättidskriften Kvartal att han först presenterade det potentiella Pisa-avslöjandet för chefer på Ekot på Sveriges Radio där han 2019 hade ett vikariat.

”Bemötandet jag fick beskrivs nog bäst som skeptiskt och ointresserat”, skriver han.

Hellberg berättar att han gick vidare till en annan ansvarig och berättade om vad han hittat i Pisa-siffrorna. Men också nu blev han beordrad att i stället arbeta med annat. Bland annat skulle han ta sig an ”den utsatta situationen för butikspersonal som tvingas lyssna på julmusik dagarna i ända”, skriver han.

Det slutade med att Ludde Hellberg lämnade Ekot. Det blev Expressen som publicerade avslöjandet om Pisa-skandalen sommaren 2020 och kunde visa att Sverige brutit mot studiens regler och felaktigt undantagit en stor mängd utrikes födda elever som skulle presterat betydligt sämre än genomsnittet om de hade deltagit.

Nyheten rönte stor uppmärksamhet och refererades i alla större svenska nyhetsmedier, däribland vid flera tillfällen i Sveriges Radio.

Hellberg redovisar en rad andra anekdoter från sitt halvår på Ekots redaktion som han menar kan ge en fingervisning om varför Sveriges Radio missade Pisa-nyheten.

Han nämner hur en profilerad reporter ”i ett avtackningstal till en äldre kollega inför hela Ekots redaktion och ledning oemotsagd kallade Sverigedemokraterna för ’ett brunt parti’”, vilket ska ha exemplifierats med uppvisning av en chokladbit från en påse Bridgeblandning.

Hellberg skriver vidare om en annan reporter som berättade att han hade så mycket ledig tid att han brukade tillbringa större delen av arbetspassen med att plugga japanska.

Och han tar upp ointresset hos en chef när det kom uppgifter om en kraftig smäll i närheten av SD-ledaren Jimmie Åkesson, under ett av Sverigedemokraternas valmöten.

Ludde Hellberg skriver att det är ”viktigt att poängtera att denna text inte är skriven i syfte att ifrågasätta den obestridliga kompetens som finns på Ekot, utan för att synliggöra den mentalitet som i min mening tillåts genomsyra organisationen, kompetensen till trots”.

Han menar att det stora problemet inom public service inte är politisk snedvridning, utan snarare bekvämlighet och en ovilja att utmana konsensus.

Världen idag hör av sig till Sveriges Radio för att höra hur de kommenterar uppgifterna, och får skriftliga svar från Klas Wolf-Watz, chef och ansvarig utgivare på Ekot.

Stämmer det att Ekot ”tackade nej” till nyheten om problemen med de svenska Pisa-resultaten?

– Ekot producerar väldigt mycket journalistik varje dag. Och det pitchas och diskuteras ett stort antal idéer. Vissa landar i publicering andra inte. Sådana prioriteringar görs på alla redaktioner. Och visst i efterhand kan man tycka att det hade varit bra om vi hade varit först med Pisa-storyn. Nu blev det inte så.

Skribenten menar att Ekots arbete präglas av bekvämlighet och ovilja att utmana konsensus. Har ni några kommentarer till detta?

– Den bild av Ekot som han ger i den här texten stämmer inte. Det är en hårt jobbande redaktion där journalistiken diskuteras hela tiden.

Bemötandet jag fick beskrivs nog bäst som skeptiskt och ointresserat.

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00