Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Jordbruksverket vill att EU häver sälhandelsförbud

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet kommenterar nu larmet om skarvfåglars och sälars negativa påverkan på flera fiskarter. Bland annat uppger de att en revidering av förvaltningsplanen för storskarv är på gång och att Statens jordbruksverk nyligen uppmanat EU-kommissionen att häva sälhandelsförbudet.

Nyheter · Publicerad 15:00, 21 mar 2023

Det var i mitten av december som Världen idag först berättade om den småskaliga yrkesfiskaren Alexander Vidlunds larm om att skarvfåglar och sälar tar så mycket fisk att det inte längre finns något utrymme för nya fiskelicenser, vilket han menar försätter hela branschen i fara.

Några dagar senare avslöjade tidningen även att forskare vid SLU anser att en kraftig reducering av antalet skarvfåglar och sälar skulle kunna vara bra för hela ekosystemen, men att en sådan reducering i praktiken omöjliggörs av gällande lagar och regler.

Världen idag skickade sedan ett antal följdfrågor till landsbygdsminister Peter Kullgren, som han visserligen inte har svarat på personligen, men som Landsbygds- och infrastruktur­departementet nu däremot har svarat på.

Gällande Vidlunds beskrivning av en småskalig yrkesfiskebransch som riskerar att försvinna, kommenterar departementet att ”det är tydligt att det småskaliga fisket fortsatt har många utmaningar”, men att ”de kan se olika ut beroende på vart fisket sker och efter vilka arter”.

Vad gäller lagändringar som skulle kunna underlätta jakt på skarvar och sälar, pekar departementet, liksom forskarna, på EU-reglers stora betydelse i sammanhanget.

Eftersom skarven skyddas av EU:s fågeldirektiv med bilagor, som bara EU-kommissionen har befogenhet att föreslå ändringar i, är det nämligen inte möjligt för Sverige att införa bestämmelser om allmän jakt, förklarar de.

Departementet uppger dock att Naturvårdsverket och Havs- och vatten­myndigheten har ett pågående uppdrag att sammanställa kunskap om storskarvens roll i ekosystemet och effekter på fiskbestånden, där en reviderad nationell förvaltningsplan för storskarv ska vara klar senast den 30 november i år.  

Vad gäller licensjakten på säl konstaterar de, liksom en av SLU-forskarna, att EU:s förbud mot handel med sälprodukter hämmar jakten, men också att Statens jordbruksverk nyligen har överlämnat en rapport till EU-kommissionen där de argumenterar just för att sälhandels­förbudet ska hävas.

Departementet påpekar vidare att den skyddsjakt på skarv, som trots allt är tillåten, inte bara är det vid fiskeredskap, utan även vid fiskodlingar, utsättningsplatser och i fredningsområden för fisk.

”Länsstyrelsen i Stockholm har exempelvis beslutat om skyddsjakt för att freda bestånd av abborre”, skriver de.

Några generella hinder mot licensjakt på säl inom skyddade områden, såsom sälskyddsområden, Natura 2000-områden och naturreservat, finns det inte enligt departementet, ”så länge inte jakten motverkar syftet med skyddet av det aktuella området”.

Rädslan att bli lämnad kvar

Församlingsdoktorn. Som pastor stöter jag emellanåt på människor som under 1970- och 1980-talet hörde predikningar om... fredag 2/6 00:00

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10

Kinesisk expert: Labb kan vara ursprung till coronaviruset

Kina. Det kan inte uteslutas att coronaviruset ursprungligen kom från ett laboratorium. Det säger George... torsdag 1/6 22:00

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10