Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Livets ord i Uppsala.

Joakim Lundqvist om Uppdrag Granskning

I onsdagens avsnitt av SVT-programmet Uppdrag granskning (UG) om Livets ord målas en bild upp av en församling med en osund ekonomisk undervisning och en tystnadskultur utan utrymme för frågor.

Nyheter · Publicerad 18:26, 25 nov 2015

Bland annat anklagas förre pastorn och grundaren av Livets ord, Ulf Ekman, för att ha krävt att få arvoden utbetalt i kontanter när han varit på olika platser och predikat, till exempel hos svensk-kanadensaren Peter Ljunggren som också medverkar i programmet.

En annan pastor som medverkar är Leonid Padun, som lett den Ukrainska grenen av Livets ord med bas i Donetsk.

Han menar att han själv gett kontanter som gåvor till Ulf Ekman och nämner belopp på tusentals dollar.

Mellan raderna antyds att pengarna aldrig redovisats och att Ekman skott sig på gåvor och det på bekostnad av medlemmarna själva.

Världen idag har varit i kontakt med Ulf Ekman som dock avböjer att svara på frågor förrän efter att programmet sänts. Han hänvisar till ett blogginlägg som han skrev på sin webbsajt under onsdagseftermiddagen.

Där kallar han anklagelserna om att Livets ord skulle vara en lukrativ affärsrörelse för ”osant och djupt kränkande”.

”Genom egentillverkade upprepningar skapar man en suggestiv effekt. Allt för att få fram att styrelsen och i synnerhet jag, skulle sko oss på medlemmarnas bekostnad. Detta är en nidbild och handlar mer om ohederlig journalistik.” skriver Ekman.

I blogginlägget tillbakavisar han det som Leonid Padun och Peter Ljunggren säger i tv-programmet och skriver att arvoden i form av kontanter var vanliga på 1990-talet.

”Oavsett hur det var, måste reskassa och arvoden, vare sig det var kontant, med check eller banköverföring  vid hemkomsten redovisas med kvitto. Bokföringen på ekonomiavdelningen är noggrann. Jag har aldrig tagit pengar avsedda för Livets Ord och använt dessa för privat bruk.”

Joakim Lundqvist, som är pastor för församlingen sedan två år, tycker att själva programmet är onyanserat på sant Uppdrag granskning-manér.

– Det finns något djupt obalanserat här. En på förhand bestämd ambition, att den här bilden ska vi måla upp och när vi möter argument som drar åt ett annat håll så suddar vi bort dem, säger Joakim Lundqvist och berättar att man, trots att man fått mycket lite tid på sig vinnlagt sig om att besvara alla frågor som programmets redaktion har ställt.

– Initialt hade vi interna diskussioner i vilken mån vi skulle ställa upp, eftersom vi anade att det kunde bli brist i seriös bedömning. Vi har haft regelbunden kontakt med UG och vi har svarat på varenda fråga de har skickat till oss. Några av de sakerna de tar upp är befogade och något som vi har tagit upp själva och presenterat som felaktigheter, jag tänker främst på pensionerna. Det jag tycker är väldigt tråkigt är att de i så många fall ignorerat våra kommentarer, säger Joakim.

På sin webbplats lade Livets ord under onsdagen ut dokumentation om all korrespendens med UG-redaktionen och dokument som ger svar på frågor som ställs i programmet.

Där bemöter man bland annat en specifik fråga som lyfts i programmet, att Ulf Ekman vid ett tillfälle skulle ha tagit emot 94 000 kronor i kontanter efter att man under ett möte i en församling i Norge samlat in ett så kallat kärleksoffer.

– Vi hittade vilken församling det handlade och pratade med pastorn i fråga. Han sa att det var en gåva till Livets ords missionsarbete. Mycket riktigt kunde vi se att den 23 september 2003 har gåvan betalats in – 75 000 norska kronor, säger Lundqvist till Världen idag.

I programmet säger reportern att Livets ord inte kunnat visa på dokument som motbevisade utsagan om de 94 000 kronorna.

– Det hade delvis att göra med att när frågan kom, så gav de oss en dag för att svara. Hade de kommit en vecka tidigare och gett oss en chans att svara, så hade vi gjort det. Det handlar om frågor som i bland går 20 år tillbaka i tiden. Jag önskar att vi kunde satt 20 personer på få fram allt de frågat efter, men det har vi inte haft möjlighet till, säger Joakim Lundqvist.  

När det gäller kulturen av att inte få prata, som programmet tar upp, att de som ifrågasätter kan stämplas som kritiker, det är något som såväl nuvarande som tidigare medlemmar vittnar om har funnits bakåt i Livets ords historia. Kan du själv hålla med om det?
– Jag tror att kommunikation och öppenhet inte har varit vår starka sida. Vi har varit starka på andra saker, men gång på gång har vi brustit när det gäller detta, säger Joakim och framhåller att man nu försöker vara noga med att inte bara säga att det går jättebra att prata, utan att också skapa forum för det.

Förutom de vanliga församlingsmötena har man regelbundet samtalskvällar dit man kan komma med frågor, och pastorskåren försöker vara tillgängliga så ofta och på så många sätt som möjligt.

– Tittar man på Livets ord här och nu så finns det mycket av den öppenheten, sen är det alltid så att den bild som hunnit etableras tar en tid att ta bort, och det ansvaret ligger mycket på mig och ledningen. Vi måste skicka ut så många markörer som möjligt så att det går in, att vi faktiskt efterfrågar vad medlemmarna tycker – både plus och minus.

I programmet tas Livets ords undervisning om biblisk privatekonomi upp och tidigare medlemmar berättar om hur man känt sig tvungna att ge, inte bara tiondegåvor utan mer där utöver. Joakim Lundqvist menar att allt som har med undervisning i församlingen att göra nyanseras och balanseras med åren.

– I början när en rörelse drar i gång så drivs den av mycket passion. Det är en styrka men också en utmaning genom att passionen får mycket att hända, men den tonar också ner nyanser. När det gäller det här med pengar så vet jag inte om jag skulle kunna sätta fingret på något som vi sagt eller gjort och säga ”detta var fel”, det kanske jag skulle kunna göra. Däremot handlar mycket om nyanser, toner och det finkalibriga. Inte bara vad man säger utan också hur man säger det. Det är minst lika viktigt som innehållet.

Menar du att ni har brustit historiskt där när det gäller undervisningen om ekonomi?

– Ja, exakt. Jag får frågan regelbundet av en typ av journalister att ”Livets ord säger: Tror du bara nog mycket så blir du rik, lycklig och fri”, men den frågan vänder jag mig emot. När jag ber någon spela upp eller visa var det här sagts så kan ingen göra det. Men däremot kan det vara ett resultat av något som inte har sagts och då har man dragit en slutsats av det.

– Vi ska inte bara säga rätt saker utan också täcka upp konsekvenserna av vad man inte säger, konstaterar Joakim Lundqvist.

– Det är de där andra sakerna, som inte får plats på en kassettbandsrubrik i ett pionjärskede, som måste komma med tiden.

Det efterfrågas i olika forum att nuvarande ledningen måste ta avstånd, eller göra upp med eller bryta med, den tidigare kulturen som funnits i församlingen. Joakim Lundqvist konstaterar återigen att det är det fortsatta arbetet med att ändra kulturen som är det viktiga.

– Jag tror att den viktigaste signalen man kan göra är att göra rätt sak, att jag med min livsstil och mina handlingar hela tiden pekar åt en riktning. Ett avståndstagande i exempelvis en krönika eller en bloggpost, det är viktigt, och det är därför jag i programmet säger att vi har anledning till självkritik. Det är inget vi kan slå ifrån oss. Sen är programmet onyanserat och bilden blir skev.

– Det allra viktigaste sättet att markera förändring eller andra nyanseringar är att försöka etablera det beteendet och den kulturen där man är just nu. Om det är som vi nu gör, att vi regelbundet kallar till samtalskvällar där styrelsen och pastorskåren är med, så är det ett tydliggörande i handling och markering.

Har du förståelse för att folk fortfarande drar sig för att prata och ställa frågor?

– Ja, jag har förståelse för det. Det jag försöker göra då är att jag försöker öppna så många forum som möjligt, allt från att jag står i foajén efter gudstjänsterna, man kan skicka anonyma eller personliga mejl, och man kan komma till våra samlingar.

– Jag har många härliga samtal med människor där jag delar åsikter, men också många härliga samtal där vi inte delar åsikter och där jag får nya perspektiv som jag kanske inte har fått höra annars.

En annan sak som tas upp i programmet är pensionsfrågan. I fjol uppdagades det att Livets ords styrelse redan 1998 fattade beslut om att avsätta pension till sig själva, medan övriga anställda inte fick någon pension inbetald förrän nio år senare. Dessutom tecknade man senare ytterligare förmånliga pensionssparavtal utöver den vanliga pensionen.

Uppdrag granskning har spårat i Livets ords årsredovisningar att det handlar om 11 miljoner kronor som avsatts till pension för dåvarande styrelsemedlemmar och ställer det mot att de övriga anställda inte fick någon pension alls och även ibland ombads avstå sina löner under svårare ekonomiska tider.

Joakim Lundqvist konstaterar att uppgifterna stämmer och att det inte längre betalas in några pengar till pensionerna för dåvarande styrelsen.

– De är tecknade och utbetalda utifrån ett ITP 2-avtal som var det naturliga och vanliga vid tiden då avtalet tecknades. Beloppen var enligt gällande regler och räknades ut av pensionsförsäkringsbolaget själva. Det som är väldigt olyckligt och sänder felaktiga signaler var att det enbart var styrelsen som fick ett pensionsavtal, och att det tog så pass många år innan vi hade ett annat för den övriga personalen, säger Joakim.

När det gäller tilläggsavtalet, som innebar att ursprungsstyrelsen skulle få full lön även efter pension fram till och med 75 års ålder, så konstaterar Joakim Lundqvist att det är helt avslutat.

– Där betalas det inte ut någonting överhuvudtaget. Det är inte en utgift som Livets ord har i dag.

De pengar som tidigare placerats och avsatts till pensioner har under åren gett så pass bra avkastning att man nu använt det till alla anställda.

– Genom den avkastningen kunde vi gå in och retroaktivt kompensera de som är anställda, från början.

– Vi kan inte göra om beslutet från 1998, men vi kan göra allt vi kan för att alla på Livets ord framåt ska ha samma villkor och avtal. Det är den verklighet vi har nu.

Uppdrag Gransknings program om Livets ord sänds i SVT1 ikväll onsdag klockan 20:00.

Samuel Björk
samuel.bjork@varldenidag.se

 

 

Borde EFK byta identitetsmarkör?

Ledare Evangelikal kontra evangelisk Begreppet evangelikal har diskuterats på Evangeliska frikyrkans Torpkonferens. Tidningen Dagen har på ledarplats utmanat EFK att överge beteckningen...

Brandmän räddade ekorre i brunnslock

Tyskland. Räddningstjänst, polis och personal från en veterinärklinik slog sina kloka huvuden ihop för att få loss en ekorre som fastnat med huvudet i ett...

Känslig fråga om ungdomar borde bidra till hushållet

Grattis till jobbet, men nu vill vi ha några kronor i bidrag till hushållet. Är det okej att ställa ett sådant krav på ett sommarjobbande barn? Svårt...