Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.
Johannesevangeliet 15:13–14

Världen idag

Joakim Lundqvist och Stakset avskildes

Under söndagens sändargudstjänst i Uppsala välsignades Livets Ords tidigare förstepastorspar Joakim och Maria Lundqvist inför sina nya uppgifter.

Dessutom avskildes Sebastian Stakset som evangelist för församlingen.

Nyheter · Publicerad 12:00, 20 okt 2021

I början av september berättade Världen idag om att Joakim och Maria Lundqvist kliver av som förstepastorspar i Uppsala. De förblir anställda i församlingen och kommer att fortsätta predika både i gudstjänster och på bibelskolan, liksom ansvara för den årliga Europakonferensen. Men huvudfokus kommer att ligga på uppgifter inom Livets Ords internationella arbete.

– Det vi upplevde, lite chockartat, var Herrens ledning i att förlösas helt i den delen av Livets Ord, sade Joakim Lundqvist då till Världen idag.

Söndagens predikan blev hans sista i rollen som förstepastor.

– Livet tillsammans med Jesus är en vandring i förändring, sade han till församlingen.

Pastorn Jan Blom ledde sedan avskiljningsdelen av gudstjänsten.

– Jag blir så uppmuntrad och utmanad av din lydnad till Herren. Du hör Herren kalla, och du väljer att följa, sade Jan Blom i sitt tal till Joakim Lundqvist.

Joakim och Maria Lundqvist mottog församlingens förböner och välsignelse innan de, till stående ovationer, klev ner från estraden.

Samma söndag som paret Lundqvist annonserade sin nya inriktning berättade även Sebastian Stakset för församlingen hur han på senare tid har upplevt en kallelse till ökat engagemang inom Livets Ord, där han har sin församlingstillhörighet.

Under söndagens sändargudstjänst avskildes även Stakset, men till evangelist genom Livets Ord.

– Vi ser så tydligt evangelistens gåva i dig, kallad till det här landet, Skandinavien och hela världen, sade Jan Blom till Sebastian Stakset.

Stakset kommer dock inte att vara anställd i Livets Ord utan även fortsättningsvis lägga sitt största fokus på arbetet i organisationen Heart of Evangelism.

Jan Blom, som blev tillförordnad förstepastor i Livets Ord när Joakim Lundqvist hösten 2020 gick på tjänstledighet, fortsätter i nuvarande roll till dess att en ny förstepastor har rekryterats.

Livet tillsammans med Jesus är en vandring i förändring.

En nystart för Sverige – eller en smart uppstart på valrörelsen?

Ledare Så fick Sverige en ny regering och det politiska kaoset är för tillfället avvärjt. En... torsdag 2/12 00:10

Folkmord i Xinjiang bäddar för hård dom

Ledare Att Kinas president, Xi Jinping, nu formellt kan knytas till interneringslägren för uigurer kom... torsdag 2/12 00:10

Varje cell kommer att fortsätta hävda att vi är antingen man eller kvinna.

Ledarkrönika Man kan säga mycket om den nyliga debattartikeln i Expressen där företrädare för Liberala... torsdag 2/12 00:09

Gud är inte längre bort än att han sträcker ut sin hand till dig när du ropar.

Inför söndag Den här söndagen har kyrkoårstemat ”Guds rike är nära”. Tänker vi i tid, eller rum? Tänk, vad det... torsdag 2/12 00:00

Levande ljus är inte den största brandrisken

Säkerhet. Advent är här, en hektisk tid för brandkår och räddningstjänst. Men tvärtemot vad många tror är det... torsdag 2/12 05:00

Finns lösningen på dagens politiska kaos på Sinai berg?

Israelkommentar Dagens samhällskris och ökade polarisering har gett det mosaiska förbundet på berget Sinai ny...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier