Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Joakim Lundqvist och Stakset avskildes

Under söndagens sändargudstjänst i Uppsala välsignades Livets Ords tidigare förstepastorspar Joakim och Maria Lundqvist inför sina nya uppgifter.

Dessutom avskildes Sebastian Stakset som evangelist för församlingen.

Nyheter · Publicerad 12:00, 20 okt 2021

I början av september berättade Världen idag om att Joakim och Maria Lundqvist kliver av som förstepastorspar i Uppsala. De förblir anställda i församlingen och kommer att fortsätta predika både i gudstjänster och på bibelskolan, liksom ansvara för den årliga Europakonferensen. Men huvudfokus kommer att ligga på uppgifter inom Livets Ords internationella arbete.

– Det vi upplevde, lite chockartat, var Herrens ledning i att förlösas helt i den delen av Livets Ord, sade Joakim Lundqvist då till Världen idag.

Söndagens predikan blev hans sista i rollen som förstepastor.

– Livet tillsammans med Jesus är en vandring i förändring, sade han till församlingen.

Pastorn Jan Blom ledde sedan avskiljningsdelen av gudstjänsten.

– Jag blir så uppmuntrad och utmanad av din lydnad till Herren. Du hör Herren kalla, och du väljer att följa, sade Jan Blom i sitt tal till Joakim Lundqvist.

Joakim och Maria Lundqvist mottog församlingens förböner och välsignelse innan de, till stående ovationer, klev ner från estraden.

Samma söndag som paret Lundqvist annonserade sin nya inriktning berättade även Sebastian Stakset för församlingen hur han på senare tid har upplevt en kallelse till ökat engagemang inom Livets Ord, där han har sin församlingstillhörighet.

Under söndagens sändargudstjänst avskildes även Stakset, men till evangelist genom Livets Ord.

– Vi ser så tydligt evangelistens gåva i dig, kallad till det här landet, Skandinavien och hela världen, sade Jan Blom till Sebastian Stakset.

Stakset kommer dock inte att vara anställd i Livets Ord utan även fortsättningsvis lägga sitt största fokus på arbetet i organisationen Heart of Evangelism.

Jan Blom, som blev tillförordnad förstepastor i Livets Ord när Joakim Lundqvist hösten 2020 gick på tjänstledighet, fortsätter i nuvarande roll till dess att en ny förstepastor har rekryterats.

Livet tillsammans med Jesus är en vandring i förändring.

Niklas Piensohos bibelstudier väcker sorg hos medlemmar i Filadelfia

Stockholm. Bibelstudierna ”Brännande frågor”, där Niklas Piensoho ifrågasatt den klassiska kristna synen på... torsdag 30/3 10:12

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Torsdagstidningar försenade på grund av trafikkaos

Distribution. Utdelningen av Världen idags tryckta torsdagstidningar kommer dessvärre att bli försenad till... torsdag 30/3 08:30

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00