Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt.
2 Korintierbrevet 4:17

Världen idag

Vår vänskap består, men vägarna skiljs, säger Joakim Lundqvist, förstepastor i Livets ord. Foto: Livets ord

Joakim Lundqvist: ”Går olika vägar – men vänskapen består”

Livets ords förstepastor, Joakim Lundqvist, har tagit Ulf och Birgitta Ekmans beslut att bli katoliker med lugn. För Världen idag berättar han att han känner "tro, frid och glädje" i det som nu sker. Även om vägarna framåt nu blir annorlunda består den starka vänskapen, säger han. Och Ulf Ekman kommer bland annat att predika på Europakonferensen i sommar. "Vi har ju haft några katolska gästtalare tidigare och de har sagt många bra saker", säger Joakim Lundqvist med ett leende.

Nyheter · Publicerad 11:11, 9 mar 2014

Det är en glad och avslappnad pastor som möter Världen idag. Ulf och Birgitta Ekmans beslut – att bli katoliker – är något som han tar med ro och glädje. Och han välsignar dem.
– Jag har känt Ulf och Birgitta så pass länge att jag vet att de inte rusar in i saker på ett oöverlagt sätt. Det här har varit en resa för dem, där de också har behövt hålla isär sin personliga vandring och ledarskapet för rörelsen de har grundat. Nu är deras engagemang i Livets ord avslutat och de kan se steget som ett gensvar på en personlig kallelse från Gud till dem båda. Jag har fullt förtroende för dem och för det faktum att de vill lyssna till Guds röst och ledas av den, och ber från djupet av hjärtat om välsignelse över dem och deras väg framåt.

Vilka konsekvenser får det här för er relation?
– Relationen mellan Livets ord å ena sidan och Ulf och Birgitta å den andra, har redan förändrats ganska rejält de senaste åren. Pastor Ulf har lämnat herdestaven för församlingen och ansvaret för det internationella arbetet, och de har nyss blivit avtackade i samband med sin pension. Relationen förändras naturligtvis ännu mer i och med att de blir katoliker, och Livets ord är och förblir en evangelisk församling. Men enhet och relation går som bekant betydligt djupare än vilken kyrka man är med i eller tjänst man står i. Det finns en djup, stark och god vänskap mellan oss som naturligtvis består. Det har inte funnits någon schism i den här processen.
Men Joakim Lundqvist är fullt överlåten till det arbete han står i med Livets ord. Han har heller inga planer på att själv bli katolik, berättar han.
– Jag är medveten både om sanningen och svagheten i mitt eget sammanhang, men jag är helt trygg i och överlåten till det oavsett om jag är pastor där eller ej. Här har Gud ställt mig, här hör jag hemma andligt, här ser jag Guds rike utbreda sig och bära frukt och den här visionen ser jag mig själv brinna för resten av mitt liv, säger Joakim och spricker upp i ett stort leende.

Joakim berättar att han under den här processen har pratat med församlingens ledarskap och pastorer. Han har då mött en stark överlåtelse till församlingen och menar att det finns en tydlig enhet omkring Livets ords vision.
– Det varit fantastiskt att finna en så enormt stark enhet, inspiration och överlåtelse till Livets ords väg och arbete framåt. Vi är i en mycket spännande fas både lokalt och internationellt och upplever Guds starka hand över hela arbetet. Och precis lika eniga är vi i att önska Guds rika välsignelse över Ulf och Birgitta.

Tror du att andra kommer att följa deras väg?
– Ulf och Birgitta är tydliga med att de tar det här steget utifrån en personlig kallelse och ett tilltal från Gud, något som har växt fram under lång, lång tid. Så nej, jag tror inte att detta innebär att en flod av människor plötsligt själva vill upptas som katoliker. Däremot kan det kanske hjälpa en del att ompröva en fördomsfull bild av troende från andra traditioner i allmänhet, och katoliker i synnerhet.

Hur skulle du beskriva Livets ords teologiska hemvist?
– Livets Ord är en evangelisk, karismatisk församling. Det skrev vi redan i vår allra första annons i Uppsala Nya Tidning för 30 år sedan, det är vi fortsatt och det förblir vi. Vårt arbete, också det för en djupare enhet mellan troende, har sin utgångspunkt i den grunden och i den identiteten.

En del menar att Livets ords teologi har blivit mer katolsk, är det så?
– Inte alls på det sätt en del har fått för sig. Den senaste tiden, då Ulf har lämnat pastorskapet och mer kunnat uttrycka sina egna, personliga reflektioner, har han gett tydligare uttryck för katolsk teologi. Men han har då själv tydligt påpekat att detta är hans egna tankar och inte teologiskt normerande för Livets Ord som församling eller rörelse. Steget han och Birgitta tar nu, kommer naturligtvis att göra det enklare och mer tydligt att se vad som är vad.

Samtidigt menar Joakim att Livets ord har "breddats och fördjupats" sedan starten för trettio år sedan. Detta är något som han ser som positivt, men han betonar samtidigt att visionen och den egna identiteten inte har förändrats.
– Det handlar om just en breddning och inte en riktningsförändring. Vi har till exempel ett mer utvecklat nattvardsfirande än de tidigare åren och det finns en mycket större mångfald i våra uttryck. Vi har också en större betoning på enhet, vilket gör att vi till exempel bjuder in bibeltroende och Jesusälskande talare från hela spektrat av kristenheten, vilket inte heller skedde i början.

Även om uttrycken har förändrats, så består den grundläggande läran, menar Joakim. Han tror att många av de frågor som ibland uppkommer dels beror på att man bedömer Livets ord på avstånd, men också för att en del begrepp används lite slarvigt.
– Allt det vi lär och lever ut ryms helt och hållet i den evangeliska tradition vi stått i från början, det är viktigt att slå fast. Det mesta av förvirringen har grundat sig i mångas olika meningar om vad som är just "katolskt" och inte, ofta baserat på okunskap eller fördomar. Jag har till exempel pratat med människor som tycker att det är katolskt att tända ett ljus.
Arbetet med enhet är viktigt för Joakim och han menar att det är något som kommer att fortsätta prägla Livets ord.
– Enhet är inget utkantsprojekt utan något så centralt för Jesus, och jag tror att hans hjärta blöder över hur lemmarna i hans kropp behandlar varandra.

Joakim Lundqvist skrev en uppmärksammad krönika på församlingen Livets ords blogg i höstas där han ville avfärda en frågeställning om Livets ord som församling höll på att bli katolsk. Men han ville även utveckla sin syn på enhet i krönikan, berättar han.
– Jag ville ge uttryck för mitt hjärta för enhet. Jag ville stryka under att min bön och ambition är att vår kyrkas relation till den övriga kroppen alltid ska präglas mer av kärlek, respekt och en genuin ambition att upptäcka Kristus i varandra, än av misstänksamhet och skyttegravsmentalitet. Man kan ha sina frågetecken om företeelser i ett sammanhang och kan skilja sig åt i teologiska frågor, men ändå bli befruktad av dess styrkor och av mötet med Guds folk i det. Men detta förutsätter att vi har en attityd som är välsignande och generös, inte felsökande och misstänksam.
Joakim vill stryka under att både hans eget och andra sammanhang har såväl styrkor som brister.
– Församlingen är både gudomlig och mänsklig, den har Guds fullkomlighet i sitt väsen och samtidigt människans ofullkomlighet i sitt uttryck. Därför kommer du alltid och överallt, i varje kyrka, att hitta en kombination av sanning och svaghet. Det finns områden där de historiska kyrkorna har skatter som vi definitivt saknar i vår del av kristenheten, och andra områden där vi har styrkor som de behöver. Frågan man som troende behöver ställa sig är "var vill Gud ha mig någonstans i detta?".

Kommer man även fortsatt kunna höra Ulf Ekman predika ibland på Livets ord?
– Ja, vi har ju haft några katolska gästtalare tidigare och de har sagt många bra saker, säger Joakim och skrattar hjärtligt.
– Skämt åsido, Ulf kommer till exempel att tala på Europakonferensen i sommar och jag ser ingen anledning att ändra på det. Som sagt, våra vägar blir annorlunda nu men vänskapen består. Våra respektive sammanhang har mycket att ge varandra även om vi är olika kyrkor, står i olika traditioner och inte håller med varandra i varje teologisk fråga.
Ulf Ekman som katolsk gästtalare på Livets ord. Man kan konstatera att det hade varit en högoddsare för några år sedan. Tiderna förändras således.

Läs även: Paret Ekman blir katoliker – lämnar Livets ord

Både möjligheter och faror med ett mediedominerat samhälle

Ledare Drottning Elizabeth II symboliserar på flera områden de stora förändringar som skett i västvärlden... lördag 24/9 00:10

Putin trappar upp sitt krig – hur ska vi som kristna tänka?

Ledare I helgen har Vladimir Putin annonserat ”folkomröstningar” i de ockuperade regionerna Luhansk,... fredag 23/9 00:10

Hemliga dokument får granskas i Trump-utredning

USA. USA:s justitiedepartement får återigen tillåtelse att granska de hemliga dokument som beslagtogs... söndag 25/9 07:00

Om kristenheten och valresultatet

Ledarkrönika Sverige är i process att få en ny regering. Sådana lägen, när fasta strukturer luckras upp, fogas... torsdag 22/9 00:10

Klimatkamp utan Gud kan skada både samhälle och miljö

Ledare Tolv klimataktivister limmar fast sig själva på E4:an med trafikkaos och livsfara för människor som... torsdag 22/9 00:10

Pingstledare ska inspireras, utrustas och utmanas

Konferens. Den årliga konferensen Pingst Ledare är till för alla som i pingstförsamlingar runt om i Sverige... lördag 24/9 18:00

Därför backar Kyrkornas världsråd i Israelkritiken

Israelkommentar I efterdyningarna av det svenska riksdagsvalet har det noterats att de unga väljarna skiljer sig...
Följ Världen idag i sociala medier