Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

JK: Brotten i Bordellhärvan är preskriberade

Nyheter · Publicerad 15:23, 26 feb 2008
JK: Brotten i Bordellhärvan är preskriberade
Eva Bengtsson fick varken ursäkt eller skadestånd
Det finns ingen anledning att betvivla att Eva Bengtsson och hennes kusin utsattes för en stor mängd sexualbrott. Eva Bengtsson skulle dessutom ha haft rätt till skadestånd - om inte preskriptionstiden hade gått ut.
Det menar justitiekansler (JK) Göran Lambertz i sin utredning om skadeståndsanspråken efter 1970-talets Bordellhärva.

Eva Bengtsson och hennes kusin var minderåriga och tvångsomhändertagna av samhället för att få hjälp med sin livssituation.
De hamnade istället i prostitution där de erbjöds till Sveriges ledande beslutsfattare.
Bland kunderna fanns toppolitiker och andra ledande företrädare för det svenska samhället. Trots kännedom om att flickorna utsatts för brott, underlät staten att lagföra de utpekade männen.
I december förra året lämnade Eva Bengtsson och hennes kusin in en stämningsansökan och en begäran om ursäkt från den svenska staten.
- Jag får utgå från att staten ej åberopar preskription då det vore synnerligen stötande för den allmänna rättskänslan, skrev advokat Niclas Karlsson i stämningsansökan.
Men i dag avslog JK kvinnornas begäran om ersättning, just med hänvisning till preskriptionstiden.

JK konstaterade att det inte finns någon anledning att betvivla att Eva Bengtsson och hennes kusin utsattes för en stor mängd sexualbrott, Eva Bengtsson för otukt med barn och förförelse av ungdom, hennes kusin för förförelse av ungdom.
- Enligt Justitiekanslerns bedömning borde utredningen för otukt med barn ha drivits längre än som skedde med sikte på åtal. Att detta inte skedde innebar sannolikt ett skadeståndsgrundande fel.
JK är i sin utredning kritisk till att rättsväsendet inte skapade större klarhet i vad som egentligen hände med Eva Bengtsson och hennes kusin:
- Rimligen borde man åtminstone ha försökt ta reda på namnen på ytterligare några kunder och förhört dem, skriver justitiekansler Göran Lambertz.

JK hävdar att hans utredning "inte gett något stöd för att det förekom otillbörliga påtryckningar mot åklagarna, än mindre att dessa lät sig påverkas av sådana påtryckningar".
Men den dåvarande åklagaren Erik Östberg har enligt TT nyligen sagt att han trodde på flickornas uppgifter men lät sig påverkas av de utpekade sexköparna under utredningen och därför aldrig utredde frågan om otukt.
- Jag fick åtskilliga samtal från män som var oroliga för sitt familjeliv och för sin sociala ställning. När det ringer en darrande människa som ser sitt sociala liv stå på spel, det berör en ju, har Erik Östberg sagt, skriver TT.
Advokaten Niclas Karlsson kommer nu att lämna in en skadeståndsansökan till regeringen, något som statsminister Fredrik Reinfeldt enligt TT avvisar.

Ruben Agnarsson
ruben.agnarsson@varldenidag.se

Likt Daniel bör vi vägra kompromissa

Ledare En högintressant och högaktuell bok i Bibeln är Daniel. Profeten Daniel var verksam under perioden 605–539 f Kr. Han är ett stort föredöme för oss...

Trump väntas prioritera religionsfrihet framför klimatmöte

FN. Om klimatmålen i Parisavtalet ska nås måste mer göras – och fortare. Nu samlar FN:s generalsekreterare till ett peppande toppmöte där nio så kallade...