På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Jerzy Sarnecki, känd kriminolog (tvåa från vänster) har öppnat för studier av fångars omvändelser i Colombia. Längst fram (fr. vänster): studenterna Joacim Jernberg, Helena Johansson och kriminologen Marcella De Cortes. Bakre rad (fr. höger): Jan Segerberg och Börje Erdtman. Foto: Privat

Jerzy Sarnecki: Frälsning kan förebygga brott

Varför slutar Colombias fångar med kriminalitet när de blir frälsta? Det är frågan som två kriminologistudenter vid Högskolan i Gävle planerar att undersöka. – Det är en gammal sanning att religiös frälsning kan vara ett sätt att hindra kriminellt beteende, säger Jerzy Sarnecki som är handledare till studenterna.

Nyheter · Publicerad 09:00, 21 feb 2018

Över 50 000 kriminella har kommit till tro på Jesus i Colombias fängelser de senaste två åren. Det är personer som exempelvis har utfört mord, sysslat med droghandel eller varit en del av gerillan, men nu lämnat sin kriminella bana. Detta berättar Börje Erdtman, grundare till Ankarstiftelsen, som bedriver hjälpverksamhet i bland annat Colombia.

Nu planerar två kriminologistudenter vid Högskolan i Gävle att undersöka varför fångarna slutar med kriminalitet när de blir frälsta.

– Jag ringde Jerzy Sarnecki i somras och berättade om vad som sker i Colombia. Han blev oerhört tagen av att höra att så många kriminella ville ”byta sida”, berättar Börje Erdtman.

Sarnecki, som är kriminologiprofessor på Stockholms universitet, tyckte att fenomenet lät som ett intressant forskningsämne och såg till att det hamnade på en lista med förslag på C-uppsatsämnen som skickades ut till kriminologistudenter.

– Det är alltid viktigt att hitta fungerande metoder mot brott, säger Sarnecki till Världen idag.

– Det är en gammal sanning att religiös frälsning, precis som kärlek och jobb, kan vara ett sätt att hindra kriminellt beteende, fortsätter han.

Varför tror du att frälsning får människor att lämna kriminalitet?

– Därför att en av de viktigaste sakerna man behöver är mening med livet. Frälsning ger mening med livet. Den ger också en tillhörighet.

En omvändelse ger människan möjlighet att fylla livet med ett annat innehåll än tidigare, menar kriminologiprofessorn.

Han påpekar att det inte behöver innebära ett gott innehåll, utan även kan vara exempelvis islamistiskt eller nazistiskt.

Vad är det med just kristendomen som gör att människor påverkas på ett positivt sätt?

– Kristendomen har genom historien också bidragit till elände och död. Det finns kristna sekter som har en negativ effekt på människor. Men just den här formen av kristendom verkar ha en positiv effekt på fångarna, säger Sarnecki.

Han påpekar att en av anledningarna till uppsatsprojektet är att se hur det hela fungerar i praktiken.

– Det ser ut som om det fungerar väl, säger han.

En av studenterna som nappade på att skriva uppsats om fenomenet är Helena Johansson.

– Jag hade tidigare funderat över om Bibeln redan från början kan ha haft ett brottspreventivt syfte, så jag tyckte att det här lät väldigt intressant, berättar hon.

Planen är nu att åka till Colombia för att djupintervjua fångar om vad det är som har gjort att de lämnat kriminaliteten, men för att planerna ska bli verklighet behöver Johansson och hennes studiekamrat få några stipendier.

Varken Johansson eller hennes medarbetare ser sig som troende, men kommer nu behöva börja studera Bibeln lite grann.

Helena Johansson ser fram emot projektet.

– Det känns som om det kommer bli väldigt intressant och spännande. Jag tror att det blir väldigt utvecklande för oss.

Någon rädsla inför att träffa fångar i Colombia känner hon inte.

– Det finns en anledning till att personerna har begått de här grova brotten, och de är människor precis som jag.

Huruvida det som de kommer fram till kommer att kunna tillämpas i Sverige, tycker hon är svårt att svara på.

– Colombia är ett katolskt land. De har med sig religionen på ett annat sätt än vad vi har, säger hon.

Börje Erdtman poängterar vilken stor inverkan fångarnas omvändelse har på samhället.

– Fångarna söker upp anhöriga till personer de mördat för att be om förlåtelse, de tar kontakt med gerillan för att försonas och de fostrar sina barn på helt andra sätt än tidigare.

De ber även polisen om förlåtelse, berättar han.

Enligt Erdtman innebär detta att det blir oerhört stora förändringar i familjer.

Hur vet ni att siffrorna stämmer?

– Vi har omkring 2 000 medarbetare i Colombia. De registrerar allt från vigslar och dop till omvändelser. Det finns ingen anledning att betvivla siffrorna.

Vad tycker gerillan om utvecklingen?

– Tidigare har de varit negativa, men nu skulle jag vilja säga att det är annorlunda. Jag talade med Farc-gerillans högsta ledare häromdagen och då framgick det att han högaktar det arbete som sker. Nu diskuterar man till och med att låta alla gerillasoldater gå igenom våra bibellektioner.

Den 9 mars kommer personen som är ansvarig för arbetet lokalt i Colombia till Sverige.

Det känns som om det kommer bli väldigt intressant och spännande. Jag tror att det blir väldigt utvecklande för oss.

Människovärde avgör inte kristen äktenskapssyn

Ledare Är meningsfull dialog möjlig? Nutidens aggressiva samtalsklimat kan få också en obotlig optimist... lördag 8/5 00:10

Vi måste vårda oegennyttan med varsamhet så att den lever kvar.

Gästkrönika Som svenskar är vi små droppar i ett hav av människor. Obetydligheten och maktlösheten inför... lördag 8/5 00:00

Världen idag AB fick ny styrelseordförande

Världen idag. Per-Olof Eurell avgick som ordförande för Världen idags styrelse i samband med torsdagens... fredag 7/5 16:35

Senaste nytt

    Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

    Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier