Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Jättemoské i Karlstad stoppad av Länsstyrelsen

Efter år av diskussioner såg det i somras ut att stå klart att en omstridd moské skulle byggas i Karlstad. Men nu upphäver Länsstyrelsen bygglovet för Islamiska kulturföreningen. Motiveringen är brister vad gäller parkeringen.

Nyheter · Publicerad 06:30, 15 sep 2020

I juni berättade Världen idag om den moské med kopplingar till fundamentalistisk islam, som till sist fick ja av kommunen. Den islamiska kulturföreningen har kritiserats för att bjuda in salafistiska predikanter och bedömare har pekat på risken att moskén byggs med hjälp av utländsk finansiering.

Nu har Länsstyrelsen upphävt bygglovet för moskén och skriver enligt SVT Värmland så här i sitt beslut:

”Vid angivna förhållanden finner länsstyrelsen att Islamiska kulturföreningen inte visat att kravet på tillgång till parkeringsplatser är uppfyllt och stads- byggnadsnämnden har därmed enligt länsstyrelsens mening saknat tillräcklig grund för att bevilja sökt bygglov”.

Länsstyrelsen understryker att man inte prövar bygget som sådant eftersom det redan godkänts av kommunen.

– En del har åberopat parkeringsfrågan och den kunde vi pröva i sak, men frågan om själva bygget av moskén var redan avgjord i och med att detaljplanen antogs, säger Göran Wirdéus, chefsjurist på Länsstyrelsen i Värmland, till SVT.

Rauf Ahmadi, ordförande i Islamiska kulturföreningen i Karlstad, säger i en kommentar att de fortsatt tror att bygget blir av:

– Det är ett stort projekt och det här bara en synpunkt, det ska inte stoppa det här.

Utöver Karlstadmoskéns stora huvudbyggnad planeras en minaret vars höjd ska bli 21,9 meter.

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10