Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Jan Blom i videohälsning: Jag kommer att predika igen

Under söndagens gudstjänst mottog församling Livets Ord en efterlängtad hälsning från sin huvudpastor, Jan Blom, som i slutet av augusti skadades allvarligt i en trafikolycka.

– Genom den tuffa period jag har haft har jag känt en sådan djup kärlek till Jesus, sade Blom.

Nyheter · Publicerad 13:11, 5 dec 2022

Hälsningen sändes i början av gudstjänsten och kan inte ses i efterhand, vilket gjorde att församlingen hade gått ut med att gudstjänstdeltagare borde komma i tid.

När pastorn Simon Ahlstrand gick upp på scenen låg spänningen i luften.  

– Jag tror att du kommer att bli väldigt berörd av det Janne vill dela med dig, sade han.

Ahlstrand påminde om att Jan Blom är allvarligt skadad och även i fortsättningen kommer att behöva mycket förbön. Någon närmare beskriving av Jan Bloms hälsotillstånd gavs inte.

Så framträdde en leende Blom på skärmarna, filmad i halvfigur. I den fyra minuter långa videon, som var förinspelad på sjukhuset, inledde han med orden:

– Hej, älskade församling och kära vänner. Jag blir så glad i hjärtat att få tala till er den här adventsgudstjänsten – att vänta i en tid när Jesus kommer så nära oss, när Herren söker oss i sin närvaro.

Blom fortsatte med att uttrycka sin kärlek och sin djupa tacksamhet för all den förbön han har fått efter trafikolyckan.

– Hela min familj, min kära hustru Susanna och mina barn, är så djupt berörda och så djupt tacksamma för era förböner.

Han delade också hur Gud har kommit honom nära under den här tiden, och hur han fått en djup kärlek till förbönen i sitt hjärta. Ibland, berättade Jan Blom, har han vaknat mitt i natten och bett för församlingen.

– Min bön är så djup för Livets Ord – och inte bara för Livets Ord, utan för dig som församlingsmedlem. Jag älskar var och en av er så mycket, sade han.

Blom hälsade även till den som befinner sig i en svår situation, att han ber om glädje och styrka mitt i det svåra, vilket han själv upplevt.

– Genom den tuffa period jag själv har haft har jag känt en sådan djup kärlek till Jesus.

Jan Blom hade även något att säga om det nära förestående året.

– Jag tror på ett nytt år av nåd och framgång, där vi tillsammans får bygga församling.

Innan han avslutade med att önska Guds välsignelse och återigen uttrycka sin djupa tacksamhet sade Blom med iver i blicken:

– Kära församling, jag kommer tillbaka! Du kommer att få se mig på scenen och jag kommer att få möta dig med en god, kärleksfull predikan som Herren har lagt på mitt hjärta.

Jag tror på ett nytt år av nåd och framgång, där vi tillsammans får bygga församling.

Kanal 10 vädjar om ökat ekonomiskt stöd

Media. Den svenska tv-kanalen Kanal 10 står inför en tuff ekonomisk utmaning och behöver få in... lördag 28/1 18:00

TBN Nordic ändrar strategi – lägger fokus på playtjänst

Media. Den kristna ideella föreningen TBN Nordic gör förändringar i sin strategi och flyttar fokus från... lördag 28/1 13:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10