Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Joakim Lundqvist, pastor i Livets ord i Uppsala. Foto: Samuel Björk/Världen idag arkiv

”Jag tror att Livets ord har en enormt viktig funktion”

Dammet som rörts upp i Uppsala efter söndagens besked från Livets ords grundare att de lämnar församlingen för katolska kyrkan har börjat lägga sig och nu siktar församlingen framåt. Församlingens pastor, Joakim Lundqvist, som ser framåt med stor tillförsikt, menar att det finns ett behov av att vara lite tydligare med vad som är skillnaden mellan just en evangelisk teologi och en katolsk teologi.

Nyheter · Publicerad 16:49, 13 mar 2014

Uppsala Det mycket omtalade beskedet från Ulf och Birgitta Ekman om att de räknar med att upptas i Katolska kyrkan under våren har skakat om i Kyrko-Sverige och självklart i hemma-församlingen Livets ord i Uppsala.
Församlingens pastor, Joakim Lundqvist, har under veckan mött många människor som kommit med frågor och önskat samtala om det som har hänt.
Efter att ha medverkat i Sveriges Radio Uppland på måndagmorgonen tog han sig direkt till sin dator och ägnade eftermiddagen åt att svara på mängder av frågor på sociala medier.
– Det är en stor omvälvande sak man ställs inför och då är en reaktion väldigt naturlig, säger Lundqvist till Världen idag.
Reaktionerna har varit olika. Allt från totalt samförstånd och förståelse och även glädje inför Ekmans beslut till raka motsatsen.
– En del är upprörda, sådana som inte alls såg det här komma och känner väldigt mycket runt omkring det som sker.
Många av frågorna som ställs handlar mer direkt om Ulf och Birgitta, varför de tar det här steget och varför det är viktigt för dem att gå in i katolska kyrkan.
Också många frågor ställs om teologi.
– Men om man tar bort frågorna som rör dem, så är det inte minst frågor om var jag står i detta, hur församlingens väg ser ut framåt, skillnader i evangelisk och katolsk teologi, och hur förändringen direkt påverkar Livets Ord.
– I det korta perspektivet handlar det om att låta folk ta in det här. Det finns ju de som har haft en relation till Ulf och Birgitta och deras undervisning i kanske 25-30 år, säger Joakim.

Ulf Ekman har själv beskrivit att vägen fram till beslutet har pågått under tio års tid och under samma period har även församlingen genomgått förändringar. Två resor som för en del har verkat följas åt.
Men Joakim själv menar att även om resorna varit likartade, så fanns det en brytningspunkt och han tror inte att Livets ords teologi och församlingssyn kommer att ändras.
– Vårt enhetsarbete, att vi har sökt oss närmare Kristi kropp, det är något enormt dyrbart. Vi ser den utvecklingen i hela övriga kristenheten och det ligger naturligtvis nära Guds hjärta.
– En del kan ha den felaktiga bilden att det bara har inneburit att katoliker har kommit till Livets ord och undervisat, men enheten har gått åt alla håll, även gentemot andra kyrkor och sammanhang, konstaterar Joakim.
Men så kom också en tidpunkt då resorna tog olika vägar.
– Det blev mer uppenbart, som jag ser det, när Ulf slutade som pastor. I och med att han inte var lika direkt kopplad till församlingen såg man under hösten och framåt i det han skrev, att han mer tydligt reflekterade utifrån en katolsk teologi, om läroämbete och ecklesiologi utifrån ett katolskt perspektiv, säger Joakim.
– Det var naturligtvis en del i den här processen och han kände väl att han inte kunde vara mer tydlig med det som var hans personliga resa.

Joakim förklarar hur Ulfs personliga resa bland annat kom till uttryck i församlingens teologiska tidskrift, Keryx.
– Keryx har alltid fungerat som en bred palett. Det är inte en tidning som är normerande för Livets ords teologi. Ändå kunde det vara svårt för folk att dra gränsen: Var slutar Ulf och var börjar Livets ord?
– I de debatter som följde, om Livets ord höll på att bli katolskt, markerade jag att vi inte är det och inte håller på att bli det, att enheten inte kräver att vi flyttar ihop.
– Jag och Ulf var helt eniga om den linjen för församlingen, men det är klart att det under en period kunde det uppfattas av folk som att vi talade lite olika språk.

Något som Livets ord har fått kritik i olika grad för under det senaste årtiondet är att det har dykt upp ikoner, krucifix och andra lite slarvigt sagt ”högkyrkliga” uttryck. Även utformningen av nattvardsfirandet har mötts av frågor om vilken teologi som ligger bakom.
Dessa uttryck tror Joakim intekommer att ändras i och med Ulf och Birgitta Ekmans utträde.
– Min bild och linje är att Livets ord har förändrats på det sättet att vi har breddats och fördjupats. Men allt som vi har gjort och den utvecklingen som skett de senaste åren är sådant som helt och hållet får plats i den evangeliska teologin vi står för, säger Joakim och tar just nattvardsfirandet som exempel.
– Vi har inte ett katolskt nattvardsfirande. Man kan gå till Svenska kyrkan eller andra evangeliska sammanhang och hitta exakt samma nattvardsfirande. Ett katolskt skulle däremot se annorlunda ut, säger Joakim. Han berättar att han ibland möter dem som menar att det är katolskt att tända levande ljus.
– Det kan vara lätt från frikyrkligt håll att se allt som har med liturgi eller ordningar att göra som katolska per definition, men så är det inte.
Han poängterar att många uppskattar nattvardsfirandet på Livets ord.
– Nattvarden är ju något som Jesus har instiftat, det är vi alla överens om och vi kan nog erkänna att i många frikyrkokretsar så firas den inte alls på ett sätt är representativt för något som ska ske till Jesu åminnelse.

Behöver då Livets Ords teologi tydliggöras i och med det som hänt?
– Det behovet har vi alltid. Nu ska man i och för sig säga att den situation vi har nu beror inte på att Livets ord har varit otydlig i sin teologi – jag tror snarare att vi har jobbat med vår teologi mer än många, genom vårt teologiska seminarium bland annat – utan på att Ulf och Birgitta känner en kallelse in i en annan kyrka med en annan teologisk riktning.
När det gäller övriga pastorspar och styrelsemedlemmar på Livets ord har Joakim i processen samtalat med alla om hur de ser på saken.
– Vi har pratat väldigt öppet om huruvida någon går i riktning mot att konvertera till katolska kyrkan, eller om man står bakom den teologi som är grunden för Livets ord. Allihopa utan undantag har sagt att man gör det och är fullt överlåtna till vår församling och dess framtid.
Ulf och Birgitta Ekman lämnar nu sina styrelseposter i den stiftelse som styr Livets ord. Som verkställande direktör och som ordförande för styrelsen sitter parets son Jonathan Ekman kvar.
Bland frågorna som ställs finns den om detta kan bli ett problem. Det tror inte Joakim.
– Det känns orättvist, Jonathan är självklart Ulfs son, och det är då lätt att man per automatik tänker att han gör samma resa och är på väg i samma riktning, säger Joakim och konstaterar att han sedan han själv kom med i styrelsen i och med att han tillträdde som pastor i fjol har sett Jonathans kvaliteter och självständighet i sin roll i styrelsen.
– Han har en väldigt tydlig egen uppfattning som inte alls per definition går i samma linje som Ulf. Han är definitivt en person som ska bedömas utifrån sina egna kvaliteter och ställningstaganden, inte sammankopplas för hårt med att han är Ulf Ekmans son. Han har tydligt uttryckt att han står starkt i en evangelisk teologi och är fullt ut överlåten till Livets ords vision.

Joakim Lundqvist är tydlig när det gäller framtiden för församlingen och Livets ords uppdrag Sverige och i världen och dess roll i kristenheten. Inget har ändrats.
– Trodde man på Livets ords arbete, missionsarbete och allt annat vi gör, för fem, tio eller tjugo år sedan, så kan man göra det idag minst lika mycket.
– Ulf och Birgitta går en annan väg utifrån sin kallelse men Livets ord är och förblir i sitt andliga DNA, säger han.
– Jag tror att Livets ord har en enormt viktig funktion. Vår kallelse är och förblir att utrusta Guds folk med hans trosord. Ser vi på Guds folk i dag så finns det fortfarande definitivt behov av bibelundervisning, kanske mer än någonsin.

Samuel Björk
samuel.bjork@varldenidag.se 

Hopp om förändring med ny sexualundervisning?

Ledare Skolverket lämnade i veckan sitt svar på regeringens uppdrag att förtydliga skolans läroplan kring sex och samlevnad. Med tanke på den normkritiska...