Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Svenska kyrkans nya ärkebiskop Antje Jackelén vid söndagens mottagningsgudstjänst i domkyrkan i Uppsala. I sin predikan talade samfundets nya ledare om Jesus som ” en bild av Gud som sticker ut bland alla andra” och citerade ur Bibeln: ”Hos ingen annan finns frälsningen”. Foto: Pontus Lundahl / TT

Jackelén installerad som ny ärkebiskop

Under en högtidlig gudstjänst mottog på söndagen Antjé Jackelén ärkebiskopens stav i Uppsala domkyrka, och inträdde därmed i det ämbete som gör henne till Svenska kyrkans första kvinnliga överhuvuud.

Nyheter · Publicerad 00:00, 16 jun 2014

Uppsala Ragnar Persenius, biskop i Uppsala stift, ledde ceremonin, som bland annat bevistades av Kungen, Drottningen och Kronprinsessan Victoria från första bänkraden.
Det enda "missödet" under gudstjänsten inträffade när Ragnar Persenius skulle trä biskopskorset med halsband över Antje Jackeléns huvud, varpå kedjan fastnade. Det lockade ett dämpat skratt från den nya ärkebiskopen.

I sin predikan snuddade Antje Jackelén vid två av de frågor som vållat diskussioner inom delar av den svenska kristenheten när valet av henne blivit känt: Jesu Kristi unika ställning som frälsare, och var gränserna för kristen tro går.
– Gud är alltid mer och större än våra bilder av Gud. Ändå har vi en bild av Gud som sticker ut bland alla andra: Jesus. Honom kommer vi inte förbi, eftersom han kom förbi hos oss för att stanna. Gud i människogestalt, sa Antje Jackelén och citerade ur Apg.4:12: "Hos ingen annan finns frälsningen".

Lite senare talade hon hur tron på Gud som högste skapare förenar kristna, judar och muslimer.
– Det är när vi talar om sonen, om Jesus, som skillnaderna blir tydligast, sa hon.
– En jude kan med glädje och stolthet se att juden Jesus är hörnsten i kyrkan, och en muslim kan med koranen se med stor respekt på Jesus som profet. Men [på] Jesus som Guds son och världens frälsare är det bara vi kristna som tror.

Frågan är dock vad som därutöver inbegrips i kristen tro. När Antje Jackelén frågades ut inför ärkebiskopsvalet framgick det till exempel att hon inte anser att tron på jungfrufödseln är nödvändig för en kristen. Och i sin predikan i domkyrkan ville hon inte dra några teologiska gränser för kristen tro.
– Vad är då minimum för att en tro ska kallas kristen? frågade hon från predikstolen.
– Det är en spännande fråga att samtala om, men den ska inte skymma det som är ännu viktigare: tro är inte en sak jag har eller inte har, utan tro är en process som jag är indragen i. Och för många av oss är det så att vi har varit indragna i den ända sedan vi döptes som små bebisar.
– Visst har tro med individuella ställningstaganden att göra, och det spelar en roll hur vi tror, eller inte tror. Men dagens evangelietext om Maria och Marta, som sörjer sin hastigt avlidne bror, säger också något annat om tro: Jesus skapar inte tro som individuella paket som vi bär med oss, utan han skapar tro som ett gemensamt rum som vi kan leva i, växa i, utmanas i och tröstas i när det behövs.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Första Barbie-dockan med Downs syndrom har lanserats

Docklansering. För en tid sedan lanserade leksakstillverkaren Mattel historiens första Barbie-docka med... måndag 5/6 15:00

Ett sörjande Israel fortsätter kämpa

Israelkrönika Och så måste Israel åter igen begrava 19- och 20-åringar. Tre soldater, med livslust och drömmar,... tisdag 6/6 00:00