Under sång och dans ska man säga: ”Alla mina källor har jag i dig.”
Psaltaren 87:7

Världen idag

Jackelén höll sin sista predikan som ärkebiskop

Söndagens högmässa i Uppsala domkyrka, där Antje Jackelén skulle lägga ner staven, var fullsatt. Jackeléns sista predikan som ärkebiskop handlade om möjligheter och utmaningar med att leva tillsammans.

Nyheter · Publicerad 16:00, 31 okt 2022

Gudstjänstbesökarna bestod bland annat av företrädare för andra kristna samfund – exempelvis pingstledaren Daniel Alm – och representanter för andra religioner. Medverkade gjorde domkyrkans goss- och flickkörer och i sin avslutningspredikan utgick Jackelén från söndagens tema enligt kyrkoåret; att leva tillsammans.

– En genialt enkel beskrivning av vad livet går ut på. Att leva tillsammans. I hemmet, grannar emellan, i byar och städer, i ett samhälle som formas av allas delaktighet, i samverkan mellan länder i Norden och Europa, i det ömsesidiga beroendet mellan världens alla länder, i gemenskap med allt annat levande på en planet där klimatet förändras, och; att leva tillsammans med och inför tillvarons djupaste hemlighet, som vi med de flesta på jorden kallar Gud, sade hon enligt ett pressmeddelande från Svenska kyrkan.

I slutet av högmässan överlämnade domprost Annica Anderbrant ett så kallat emeritakors som ersätter det ärkebiskopskors som Jackelén burit i sin tjänst.

Hon valdes 2013 till ärkebiskop i Svenska kyrkan och togs emot i Uppsala domkyrka sommaren 2014. Innan dess var hon biskop i Lunds stift under sju år.

Ny ärkebiskop i Svenska kyrkan är Martin Modéus som tas emot andra söndagen i advent i Uppsala domkyrka.

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10