Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

"Det handlar om att det ska vara möjligt att, i samband med till exempel skolavslutningar, göra undantag från grundregeln om att skolan är icke-konfessionell", säger Göran Hägglund Foto: TT

Ja till avslutningar i kyrkan

Ja till psalmsång och "julbetraktelse". Men nej till att barn ska tvingas att aktivt delta i trosbekännelse och bön. Det är kontentan av den ändring av skollagen som utbildnings­departementet nu föreslår vad gäller skolavslutningar i kyrkor.

Nyheter · Publicerad 00:00, 18 dec 2013

För ett år sedan gick flera svenska kristna tidningar samman, bland andra dagstidningarna Världen idag och Dagen, och överlämnade mer än 80 000 namnunderskrifter till skolministern Jan Björklund (FP).
I det så kallade Adventsuppropet krävdes att skollagen ska ändras så att elever kan få fira avslutningar i kyrkan igen.
På måndagen kom beskedet från regeringen, ­ det blir en ändring och ett förtydligande som möjliggör detta.

Det handlar om att det ska vara möjligt att, i samband med till exempel skolavslutningar, göra undantag från grundregeln om att skolan är icke-konfessionell, säger socialminister Göran Hägglund (KD), som drivit frågan inom regeringen.
Då ska man kunna sjunga psalmer, då ska man kunna göra en betraktelse över julens budskap. Samtidigt som det ska vara möjligt för en elev som inte vill vara med att avstå från att delta. För det här sker visserligen inom skolans ram, men det är inte undervisning i skolans mening.

Innehållet i promemorian som nu går ut på remiss har inte offentliggjorts.
Men enligt ett uttalande från utbildningsdepartementet går förslaget i korthet ut på att vid enstaka tillfällen tillåta  konfessionella inslag i utbildningen, även i skolor med offentlig huvudman.
"Skolan har ett uppdrag, enligt läroplanerna, att överföra och utveckla samhällets kulturarv. Mot bakgrund av den långa tradition som finns i Sverige av att elever samlas i kyrkan vid avslutningar och andra högtider, föreslår regeringen att det i skolor med offentlig huvudman ska vara möjligt att ha enstaka konfessionella inslag i utbildningen. En förutsättning är att inslagen syftar till att överföra och utveckla traditioner som är en del av samhällets kulturarv", skriver utbildningsdepartementet.
Skolverkets gällande juridiska vägledning säger uttryckligen att varken bön, välsignelse eller trosbekännelse får förekomma vid en skolavslutning i kyrkan.

Enligt det nya förslaget ska präst kunna medverka i en skolsamling i kyrkan, och "då få utföra handlingar som kan ses som konfessionella", skriver utbildningsdepartementet. Men eleverna får inte uppmanas att delta i bön, "och trosbekännelse bör inte förekomma. Vidare ska eleverna kunna avstå från att delta i hela den aktivitet där det konfessionella inslaget ingår".
– Det har jag inga svårigheter med, eftersom det är ett tillfälle att samlas omkring traditioner och föra dem vidare till ungdomarna, vilket naturligtvis ska ske med respekt för att vi kan tycka olika i trosfrågor, säger Göran Hägglund.

Men kan en präst uttala en välsignelse?
– Det är viktigt att man kan ge besked på en så tydlig nivå som möjligt. Och finns det frågor som man inte kan förutse, så får de hanteras i samband med rättstillämpningen, säger Göran Hägglund.
Målet är att få till stånd en lagändring i god tid inför terminsavslutningarna om ett år.
Då ska finnas ett tydligt regelverk, så att inga skolledare ska känna sig ängsliga för att man gör det som skett i generationer på den ort där barnen växer upp.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Trump mötte människor som förföljts för sin tro

USA. Förföljda troende från ett tiotal olika länder besökte nyligen USA:s president Donald Trump. Några tackade presidenten för hans administrations...

Boris Johnson tar över efter Theresa May

Storbritannien. Nu står det klart. Boris Johnson går segrande ur partiledarstriden i brittiska Konservativa partiet – och blir därmed Storbritanniens nästa...

Bejakar prostitution – hyllas av politiker

Ledare Margot Wallström skrev den 8 juli på sin Facebooksida om hur hon följt med poliser och socialarbetare ner i den undre världen och hur hon upplevde...

Utebliven tidning

Postupplagan av tisdagstidningen (23/7) hämtades inte på tryckeriet under måndagen. Det gör att prenumeranter som får Världen idag med posten inte...