Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Årets första session av kyrkomötet, som är som Svenska kyrkans riksdag, hölls runt månadsskiftet. Foto: Mikael Good

IT och transpersoner i fokus på kyrkomötet

Kyrkolivsutskottet vill att kyrkostyrelsens jämställdhetsskrivelse ska breddas för att synliggöra transpersoner och icke-binära. Det stod klart efter kyrkomötets första session som nu avslutats. Huvudfrågan under mötet handlade dock om IT-lösningar och administrativa system.

Nyheter · Publicerad 19:00, 14 okt 2020

Svenska kyrkans kyrkomötes utskott har nu kommit med sina betänkanden efter kyrkomötets första session som hölls vid månadsskiftet, och inför den andra sessionen som ska hållas den 16–17 november. På grund av coronapandemin hålls mötet i år digitalt och bara motioner angående saker som fanns med i kyrkostyrelsens skrivelser har tagits upp. 

Kyrkomötesledamoten Karl-Gunnar Svensson, från Göteborgs stift, berättar att en motion som hans grupp, Kristdemokrater i Svenska kyrkan för en Levande kyrka (KR), stod bakom, och som handlade om scout- och idrottsverksamhet i Svenska kyrkan, blev framskjuten till nästa år, just eftersom kyrkomötet inte tyckte att motionen berörde skrivelserna tillräckligt. 

– Hela kyrkomötet är ju utformat efter coronapandemin, konstaterar han. 

Den stora frågan i år handlade, enligt Svensson, om gemensamma lönesystem och digitala system i Svenska kyrkan, som församlingarna i dag kan delta i frivilligt. 

– Det uppfattades nämligen som att kyrkostyrelsen ville göra detta obligatoriskt. Vi vill att den frågan ska flyttas fram till nästa år, säger Svensson. 

Ekonomiutskottets förslag är nu också att kyrkostyrelsen ska genomföra en kartläggning av var församlingar och pastorat befinner sig i nuvarande planer för sina IT-lösningar och administrativa system, och sedan utifrån resultatet presentera en färdplan till nästa års kyrkomöte. 

Kyrkolivsutskottet vill att kyrkomötet ska godkänna kyrkostyrelsens skrivelse om jämställdheten i Svenska kyrkan, men kritiserar samtidigt skrivelsen för att bidra till osynliggörande av transpersoner, genom att inte ge några kommentarer om den gruppen i Svenska kyrkans sammanhang. Som åtgärd föreslår utskottet att jämställdhetsskrivelsen ska uppdateras, breddas och benämna transpersoner och icke-binära. 

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Ung. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin... lördag 24/10 13:27

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Ung. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...