Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

”Israelvänner i Sverige kan ta åt sig äran”

– För första gången på många år känns det bra att komma ifrån Sverige när man är i Israel.

Det säger Lars Adaktusson (KD) som märkt av islossningen under sitt besök i landet, något som både han och flera israeliska företrädare han mött menar till stor del beror på svenska Israelvänner.

Nyheter · Publicerad 14:44, 3 nov 2021

Lars Adaktusson har varit på besök i Israel i veckan i egenskap av ordförande i riksdagens grupp för svensk-israelisk vänskap.

– Det är väldigt positiva tongångar. Jag har träffat företrädare för sex olika partier i Knesset och genomgående är att det här välkomnas, man vill ha goda relationer med Sverige. Det har varit sju förlorade år.

– Det finns också en vilja att använda detta momentum för att ta nästa steg i relationen.

Ett sådant steg från svensk sida skulle kunna vara det som Världen idag berättade om förra veckan, KD-ledningens förslag att nu ta steget att flytta Sveriges ambassad från Tel Aviv till Israels huvudstad Jerusalem.

– Vi är beredda att driva detta i Sverige och i EU-sammanhang, säger Lars Adaktusson.

Vid ett eventuellt regeringsskifte i Sverige, vilka realistiska möjligheter ser du att ambassadflytten faktiskt skulle kunna bli av?

– Det borde finnas goda möjligheter att driva detta med tanke på hur stödet utvecklats i riksdagen.

Liberalerna och Sverige­demo­kraterna har tidigare uttryckt sig positivt om en ambassad­flytt.

– Om man tänker sig en borgerlig regering med stöd av SD så finns åtminstone tre av fyra samarbetspartier som går i den här riktningen, det är en stark början. Jag bedömer realismen som relativt stor.

Det svenska erkännandet av en palestinsk stat kvarstår och var en av huvudorsakerna till den diplomatiska sprickan, hur skulle du säga att man från israeliskt håll ser på det i dagsläget?

– Det ligger som ett fortsatt problem, det är ingen tvekan om det. Samtidigt har jag inte mött några krav här på att ta tillbaka erkännandet. Jag tror att inställningen är att man vill lägga detta bakom sig.

Lars Adaktusson säger att det även med en borgerlig regering i Sverige framstår som komplicerat att dra tillbaka erkännandet. Han menar att det är svårt att få några klara svar från experter hur detta i så fall skulle gå till.

– Det är beklagligt att ett erkännande skedde, delvis försvårar det Sveriges roll som medlare och mellanhand.

– Samtidigt, om det inte är ett krav från israelisk sida, kanske vi ska ägna energi och kraft åt att bygga relationerna framåt i stället.

Lars Adaktusson säger att han mött mycket uppskattning riktat till Israelvänner i Sverige som påverkat under den frostiga tiden länderna emellan.

– Flera har sagt till mig att om inte oppositionen och vänner till Israel opinionsbildat och arbetat för normaliserade relationer så hade vi inte fått den här utvecklingen. Israelvänner i Sverige kan verkligen ta till sig av äran för att regeringen blev pressad att ta de steg man gjort.

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Piensohos bibelstudier väcker sorg hos medlemmar i Filadelfia

Stockholm. Bibelstudierna ”Brännande frågor”, där Niklas Piensoho ifrågasatt den klassiska kristna synen på... torsdag 30/3 10:12

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00