Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Israels vänner firade 70-åring

Staten Israel fyller 70 år, vilket firades av Israels vänner under sommarens konferens. – Genom att stå upp för Israel ser ni till att Israel har en plats i Sverige, sa Shneur Kesselman, rabbin i Malmö.

Nyheter · Publicerad 19:00, 2 jul 2018

I pittoreska Värnamo i Småland samlas årligen runt 1000 personer för att fördjupa sin kunskap och engagemang för staten Israel. Mikael Amundsen, verksamhetskoordinator för Israels vänner, beskriver syftet med konferensen:

– Vi vill lyfta fram betydelsen av att välsigna Israel och hur Guds plan för mänskligheten fortfarande inkluderar det judiska folket, förklarar han.

Den lokala pingstkyrkan Arken stod som värd för konferensen, som avslutades i söndags, och bänkraderna är helt fulla. Kyrksalen räcker inte till för besökarna, varför två sidoväggar har öppnats upp för att göra mer plats.

Från en av dessa sidorum talar dagens första gäst, Schneur Kesselman. Han är rabbin för den judiska församlingen i Malmö och valde att undervisa utanför den stora kyrksalen av respekt för sin tro.

Det är första gången en judisk rabbin bjuds in till Israels vänner. På temat ”Det heliga landet” talade Kesselman om Israel som Guds utvalda land.

– Det hebreiska ordet för helig betyder både att förbereda sig och att avskilja sig. Helighet är att ta avstånd från allt som inte har med Gud att göra. Gud berättar hur det judiska folket ska vara annorlunda. Att avskilja sig från andra folk genom att tillhöra Gud och följa hans lagar.

Att Israel åter har blivit en judisk stat efter att det judiska folket sedan Jerusalems förstörelse av romarna levt i förskingring, diaspora, ser Kesselman som en Guds välsignelse.

– Faktumet att Israel finns som ett land är, för de flesta troende judar, en Guds handling. Allt vi ser kommer från Gud.

Musiken spelades på piano av Andreas Forsberg från Finland. En sång som återkom flera gånger under dagen beskrevs som ”Israels andliga nationalsång” och sjöngs först på hebreiska och sedan på svenska.Baruch haba beshem Adonai, halleluja – ”Välsignad vare han som kommer i Herrens namn, halleluja.”

Andra seminariet var på temat ”Israel 70 år – En fantastisk historia och en underbar framtid”, med Ulf Cahn som talare. Han föddes i Helsingborg som barn till föräldrar som överlevt Förintelsen, men bor numera i Stockholm. Cahn leder Förenade Israelsamlingen, som arbetar med att hjälpa judar världen över att återvända till Israel och med att stötta utsatta judar i Israel.

Att assimilering inte botar antisemitism var något han betonade.

– Vi ska inte önska att vi var som andra, vi behöver vår egen tradition och historia. Om folk inte gillar dig för vad du är, kommer de inte att gilla dig mer för att du låtsats vara vad du inte är, sa Cahn.

Vidare lyfte Cahn fram att Israel vill vara en välsignelse för andra. Efter bara tio år som stat startades en internationell biståndsorganisation. I dag finns forskning i världsklass som hjälper utvecklingen i världen på en rad områden.

– Israel är ett ljus bland folken, avslutade Cahn och möttes av applåder.

Det märks att intresset för Israel är stort bland besökarna. Bokborden med litteratur om Israel är ständigt välbesökta. På scen hänger den israeliska flaggan bredvid ett träkors.

Under fredagen firades sabbat. Siegfried och Ruth Luikert, som i många år har tjänstgjort för Israels vänner och som har bott i Israel, ordnade firandet. Ruth tände sabbatsljusen samt läste en välsignelse över dem och Siegfried bröt brödet och gav en välsignelse. Sedan hälsade deltagarna varandra med: Shabbat shalom!

Fredagskvällen avslutades med ett väckelsemöte, lett av Dan Johansson, ordförande för Israels vänner. Ämnet – ”På prästens läppar ska finnas kunskap” – var hämtad från Malaki 2:7.

– Jag tror på det allmänna prästadömet, att vi alla ska vara heliga präster. Det är ett ansvar och en förmån att skaparen i sin nåd vill använda oss att predika evangelium eller vara till välsignelse på ett annat sätt.

Republikansk reträtt oroar abortmotståndare

Politik. Ilska inom prolife-rörelsen USA:s president Donald Trump och det republikanska partiet har intensivt drivit frågan om att slopa federalt stöd till Planned parenthood som utför...

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...