Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Palestinier i Gaza firar det försoningsavtal som Hamas and Fatah slöt i Egypten förra veckan. Foto: Khalil Hamra / AP Photo / TT

Israel fryser samtal med palestinier

Israels säkerhetskabinett beslutade på tisdagskvällen att frysa fredsförhandlingarna med den palestinska myndigheten. Beslutet var en reaktion på det försoningsavtal som slöts förra veckan mellan Fatah, som styr den palestinska myndigheten, och terrororganisationen Hamas.

Nyheter · Publicerad 13:29, 18 okt 2017

”Israels regering kommer inte att föra diplomatiska förhandlingar med en palestinsk regering som är beroende av Hamas, en terrororganisation som uppmanar till Israels förstörelse”, förklarade säkerhetskabinettet i ett kort pressmeddelande.

För att återuppta fredsförhandlingarna ställer Israel en rad villkor. Bland annat måste Hamas avväpnas, erkänna Israel, avstå från terrorism och klippa alla band till Iran. Vidare måste den palestinska myndigheten ha full kontroll över säkerheten i Gaza och alla gränsövergångar.

Säkerhetskabinettet gick dock inte så långt som till att stoppa allt samarbete med den palestinska myndigheten.

Eftersom fredsförhandlingarna mellan Israel och den palestinska myndigheten ligger nere sedan 2014, uppfattas säkerhetskabinettets tillkännagivande framför allt som en "principiell och symbolisk markering", kommenterar Israelkännaren Paul Widén på sin hemsida Nyheter från Israel.

Han noterar att det inte är första gången som den palestinska myndigheten och Hamas har skrivit under ett försoningsavtal, och att parterna inte heller denna gång lyckats nå en kompromisslösning "på en enda punkt i den långa lista av fundamentala meningsskiljaktigheter som har gjort att de har legat i luven på varandra i över tio år".

"Även om Israels regering med all rätt betraktar avtalet som oförenligt med fredsförhandlingar har man alltså valt att enbart markera sitt missnöje, för att sedan tålmodigt invänta den palestinska försoningsprocessens oundvikliga kollaps," skriver Paul Widén.

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...