Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande.
Jakobsbrev 3:13

Världen idag

Ebtisam Aldebe sade i SVT:s Rapport 2006 att hon var positiv till att införa delar av sharialagen i Sverige för att hjälpa muslimer i deras vardagsliv. Nämndemannens make Mahmoud Aldebe anklagades år 2006 för att vara islamist, när han ville införa sharialagar i Sverige. Foto: SVT/Scanpix

Islamistfru nekade konvertiter asyl

Hennes man fördömer kristen mission bland muslimer. Själv dömde hon fram till årsskiftet i asylmål där muslimer som blivit kristna i Sverige anför konversionen som skyddsskäl.

Nyheter · Publicerad 00:00, 21 mar 2011

Observera att denna artikel publicerades den 21 mars 2011. Nu (mars 2018) har artikeln återigen börjat delas på Facebook. Redigerad 6 mars 2018: Ingressen återställd enligt ursprungsartikeln. Citat upplyft.

Ebtisam Aldebe var nämndeman i Stockholms förvaltningsrätt, utsedd av Centerpartiet i Solna. Där har hon under de senaste fyra åren varit med om att avgöra minst 40 ärenden vid Migrationsdomstolen.

Samtidigt är hennes make Mahmoud Aldebe, generalsekreterare för Sveriges muslimska förbund, uttalat kritisk mot att muslimer blir kristna i Sverige och sedan söker asyl.

– I dag finns det många avvisningshotade flyktingar som tvingats att konvertera till kristendomen för att få stanna, säger han till Världen idag.

Rådman Eva Frånlund Althin, som dömde tillsammans med Ebtisam Aldebe i ett ärende i höstas, känner inte till Mahmoud Aldebes kritik mot att asylsökande muslimer tillåts konvertera till kristendomen. Men hon understryker att det är irrelevant så länge inte nämndemannen själv ställer sig bakom åsikterna.

– Det är svårt att diskvalificera någon på grund av vad någon annan tycker, och det är ju inte så att man måste dela sin makes uppfattning. Så länge hon själv inte sagt det här är det inget bekymmer för vår del, säger hon till Världen idag.

Migrationsöverdomstolen prövar just nu ett ärende som rör en kristen konvertit från Afghanistan, och som vädjar om att få stanna i Sverige för sin nya trostillhörighets skull.

När överklagandet avslogs i Migrationsdomstolen den 17 september 2010 fattades beslutet av rådman Eva Frånlund Althin tillsammans med nämndemannen Ebtisam Aldebe. Motiveringen var att den afghanske mannen "inte konverterat av genuin övertygelse". De två andra nämndemännen var av en annan mening, och anmälde att de hade velat döma till förmån för mannen.

Enligt Gabriel Donner, ombud för flera asylsökande som konverterat till kristendomen, var Ebtisam Aldebe tungan på vågen på samma sätt i åtminstone två av hans ärenden gällande kristna konvertiter från Afghanistan.

När Migrationsöverdomstolen nekade prövningstillstånd i ett av dessa ärenden, kände han att han måste reagera.

– Vi gick upp till Migrationsöverdomstolen och sa att omständigheterna kring domen var märkliga, och att den kunde vara färgad av nämndemannens trostillhörighet. Men den reaktion vi fick var att det råder religionsfrihet i Sverige och att man inte hade för avsikt att undersöka saken närmare.

Ebtisam Aldebe sitter med i styrelsen i Centerpartiet i Solna. När hon kandiderade till riksdagen 2006 backade hon offentligt upp sin makes förslag att införa delar av sharialagen i Sverige för att underlätta för muslimerna inom bland annat familjerätten. Uttalandena rönte stor uppmärksamhet inom Centerpartiet, som dock valde att ge henne fortsatt förtroende.

Mahmoud Aldebe menar att kyrkor utnyttjar asylsökandes utsatta situation för att förmå dem att konvertera till kristendomen.

– I dag finns det många avvisningshotade flyktingar som tvingats att konvertera till kristendomen för att få stanna, säger han till Världen idag.

– Präster brukar skriva intyg och gå med dem till Migrationsdomstolen för att bekräfta att de är kristna och därför inte kan utvisas. Det är ju positivt att de får stanna, men många kommer sedan till oss och säger att de övertalats att bli kristna.

Mahmoud Aldebe säger sig ha kontakt med flera konvertiter som ångrat att de låtit döpa sig men är rädda för att bli utsatta för trakasserier eller, i värsta fall, mista sitt uppehållstillstånd om de lämnar kyrkan. Ingen av dem har dock vågat berätta om detta öppet i media.

– Det är faktiskt att bryta mot mänskliga rättigheter att utnyttja folk i nöd för att tvinga dem att bli kristna. Jag vill inte skada kyrkan, och tycker att vi ska ha en dialog. Men det ska vara på lika villkor och inte på det här sättet, säger han.

Den 20 oktober förra året skrev Mahmoud Aldebe ett brev som bland annat gick ut till personer inom Evangeliska frikyrkan (EFK). Där anklagar han kyrkorna för att ha "en hemlig strategi för att kristna muslimer" och vädjade om att denna form av "aktiv kristen mission måste upphöra omedelbart".

Markus Sand, pastor i Rinkeby internationella församling inom EFK, är en av dem som tagit del av brevet.

– Vi skulle aldrig döpa någon som inte kommit till tro av egen vilja, säger han till Världen idag.

– Alla jag känner och som varit med om att följa (asylsökande) människor, har döpt dem efter en relativt lång period, där man följt personerna och deras tro noga. Vi har inget intresse av att döpa någon som inte är troende, och menar att varje människa kan välja fritt vilken tro eller övertygelse man vill ha.

Enligt Mahmoud Aldebe är hans fru för närvarande bortrest och går inte att nå.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

100-årig demokrati lider av allvarliga skavanker

Ledare En ny riksdag har öppnats och vi har påmints om att det är 100 år sedan den parlamentariska... lördag 18/9 00:10

Klimat i hetluften verkar inte hjälpa miljöpartier

Politik. Klimatfrågan lyfts ofta fram i medierapporteringen och är viktig för många väljare, men... söndag 19/9 12:00

Ryska valet inte spännande förrän efteråt: ”Riggat system”

Politik. En del vill inte ens se röstningen till Rysslands parlament som ett val, andra kallar det fars. Men... lördag 18/9 20:00

IMF-chefen anklagas för Kina-påtryckningar

Utredning. Världsbankens ledning pressade sin personal att skönmåla Kina när de skulle göra rankinglistan... lördag 18/9 16:00

Bevara mitt hjärta – därifrån utgår livet

Missionsglimten – Hallå? Hej, syster, hur mår du? Jag har saknat dig! Jag blir alltid så glad, uppmuntrad, fylld... lördag 18/9 00:00

Lyckligtvis är Gud inte som du och jag.

Ungkrönika lördag 18/9 00:00

Allt fler kommuner drar in stöd till religiösa aktörer

Kartläggning. Allt fler kommuner drar in bidrag till föreningar med religiös huvudman, oavsett om verksamheten... lördag 18/9 12:00

När två världsbilder kolliderar

Israelkrönika Jakten på de sex terrorister som rymde från Gilboafängelset i Israel förra veckan har fullständigt...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier