Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Islamister och hbtq i motionsfloden till kyrkomötet

Tvinga nya präster att viga samkönade, stöd kristna som hotas på asylboenden och tillsätt utredningar om bojkott mot Israel och om kyrkans samarbete med islamister. Så lyder några av de 90 motioner som lämnats till årets kyrkomöte.

Nyheter · Publicerad 00:01, 6 aug 2016

Motionstiden gick ut den 27 juli. Ämnena som lämnats in spretar och berör vitt skilda sidor av folkkyrkans stora arbete. En motionär föreslår en utredning med uppdrag att granska Svenska kyrkans religionsdialogprojekt med islam. ”På flera håll har Svenska kyrkans representanter genom sitt arbete kommit att legitimera islamistiska företrädare, främst har detta handlat om personer som står det Muslimska brödraskapet nära”, hävdar motionären, Johanna Andersson, POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan).

Hon undrar hur dessa ”val av samarbetspartners gått till, vilken effekt dessa val har fått och hur Svenska kyrkans representanter hanterat konflikter mellan religionsfrihet och jämställdhet”. Detta är en trovärdighetsfråga, anser hon och skriver att bland annat miljöpartisterna Mehmet Kaplan och Yasri Khan haft ”viktiga förtroendeposter och ett brett kontaktnät inom Svenska kyrkan”.

Även hbtq-frågan tar plats i motionsfloden. Anna Ekström (FiSK) med flera vill ändra i kyrkoordningen så att ”det blir ett villkor för vigning till präst att ha förklarat sig beredd att förrätta vigsel av par av samma kön”. En annan motionär vill veta hur personer utanför ”heteronormen” blir ”bemötta av kyrkans företrädare som har en negativ inställning till vigsel av samkönade par.

”Hur ser en sådan person på och hur bemöter en sådan person två pojkar som går hand i hand till konfirmandundervisningen, eller två flickor som kysser varandra god natt på konfirmandlägret?” Frågan behöver utredas menar författaren, Anders Nihlgård i Öppen kyrka.

I en annan motion föreslår han att kyrkomötet uppdrar åt kyrkostyrelsen att undersöka hur Svenska kyrkans församlingar följt ”Kairos Palestina”, ett dokument från kyrkomötet 2012. Där ställs, enligt motionen, krav på att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna på ockuperade palestinska områden i Västbanken och östra Jerusalem.

Hoten mot kristna på svenska asylboenden är ämnet för en motion av Sverigedemokraterna Aron Emilsson och Helena Elmqvist. De föreslår att kyrkan arrangerar ett ”symposium där Svenska kyrkans roll och ansvar för kristnas utsatthet på asylboenden avhandlas”. De föreslår också att församlingar ska få råd och vägledning om hur man bäst kan ”stödja utsatta kristna”.

Alla motioner är inte lika politiskt laddade. Dit torde den motion räknas som skrivits av några ledamöter i FiSK. De förslår att Svenska kyrkan, till reformationsåret 2017, tar fram en app med Luthers lilla katekes. Syfte: att gestalta kyrkans tro, liv och lära.

Prisade evangelister hyser hopp för Sverige

Prisceremoni. För elfte gången har Evangelistfonden delat ut stipendier till Årets evangelister. – Ingen kan ensam förändra hela världen. Men om vi alla vinner en...

Trettio år i fängelse för ett förlorat barn

Ledare Lagstiftning Trettio år är en lång tid för den som sitter i fängelse. I Sverige är det ett straff som så gott som aldrig utdöms. Snitt-tiden i fängelse för så...