”Värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt, för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat.”
Uppenbarelseboken 4:11

Världen idag

Flera av islamisterna som dömts till utvisning har varit verksamma som imamer. Personerna på bilden har inget samband med texten. Foto: Ola Torkelsson/Scanpix/TT

Islamister dömda till utvisning – kan släppas

Samtliga sex förvarstagna radikala islamister har nu fått sina utvisningsbeslut av regeringen. Men ingen av dem kan utvisas – i stället släpps de sannolikt på fri fot inom kort.

Nyheter · Publicerad 14:30, 1 nov 2019

De sex männen, som beskrivs som centralgestalter i den radikala islamistiska miljön, togs i förvar under Säkerhetspolisens offensiv i våras. Enligt Säpo bidrar männen till islamistisk radikalisering och utgör hot mot rikets säkerhet.

Myndigheten begärde med stöd av lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) att männen skulle utvisas. Migrationsverket instämde i bedömningen, men beslutet överklagades till regeringen – som nu alltså fällt avgörandet.

”Efter att jag tagit del av Säkerhetspolisens underlag och det som parterna anfört har regeringen beslutat om utvisning av sex personer som utgör kvalificerade säkerhetshot”, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) i en skriftlig kommentar.

En skolledare fick sitt utvisningsbeslut redan för ett par veckor sedan. Övriga fem fick sina beslut på torsdagen.

Regeringens utvisningsbeslut är viktiga, menar Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism.

– Det vi kan se utifrån vår horisont är att de här personerna radikaliserar, rekryterar och finansierar våldsbejakande extremism. I förlängningen är det ett hot mot demokratin och vår rättsstat.

– De har så starkt inflytande att de försvårar arbetet som utförs av kommunerna, civilsamhället och framför allt de goda krafterna inom det muslimska samhället. De är starka och tunga aktörer och har tjänat som inspiration för de som rest iväg till terrorgrupper, säger Jonas Trolle.

Besluten har ett stort symbolvärde, enligt Trolle.

– Det sänder en tydlig signal där svenska samhället säger att det inte är något vi finner oss i. Det kan ha en förebyggande effekt för eventuella efterföljare, säger Jonas Trolle.

Det är dock tveksamt om någon av männen kommer att kunna utvisas eftersom de riskerar förföljelse i hemlandet. Migrationsöverdomstolen har konstaterat att det just nu föreligger hinder mot att verkställa utvisningsbesluten. Regeringen skriver dock att man arbetar aktivt för att undanröja hindren.

Skolledaren har redan släppts på fri fot. De övriga kommer att släppas framöver och kan då gå tillbaka till sina gamla miljöer. Enligt Fredrik Åkerblom, advokat åt sonen till en imam i Gävle, kommer hans klient att släppas ur förvaret redan i dag.

– Han tycker att beslutet att utvisa honom är helt felaktigt. Vi kommer att gå igenom beslutet och fundera på hur vi kan fajtas vidare för att han ska få rätt, säger Åkerblom.

Hur det skulle gå till är för tidigt att yttra sig om, enligt advokaten.

Gävleimamen välkomnas åter till sin moské.

– Vi hoppas att han kan komma tillbaka i sin roll som imam, säger Nizam Hindi, Gävle moskés talesperson, till Sveriges Radio P4 Gävleborg.

Säpo kommer fortfarande att hålla personerna under uppsikt. Exempelvis kan det handla om anmälningsplikt, det vill säga att de regelbundet måste anmäla sig på en polisstation.

En konsekvens av ett utvisningsbeslut enligt LSU är att uppehållstillståndet dras in, fastän utvisningen inte kan verkställas. Det kan innebära stora påfrestningar, framhåller advokat Fredrik Åkerblom.

– Om man inte har uppehållstillstånd kan man inte folkbokföra sig, man kan inte ha försörjningsstöd, man kan inte vara arbetssökande, man får inte betala skatt, kan inte ha ett jobb. Sedan hur olika berörda myndigheter kommer att lösa det i praktiken vet vi inte. Men i princip är man en person som lever vid sidan av samhället, säger han.

De förvarstagna

Imam i Gävle, irakisk medborgare, invandrad till Sverige 1997.

Gävleimamens son, irakisk medborgare, invandrad till Sverige 1997.

Imam i Umeå, irakisk medborgare, invandrad till Sverige 1998.

Man bosatt i Gävle, enligt egen uppgift tidigare imam i hemlandet, rysk medborgare, invandrad till Sverige 2011.

Imam i Västerås, statslös, invandrad till Sverige 2001.

Skolledare i Västsverige, egyptisk medborgare, invandrad till Sverige 1998.

Källor: Migrationsöverdomstolen, Skatteverket

Lagen om särskild utlänningskontroll

Lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) säger bland annat att:

”En utlänning får utvisas ur landet enligt denna lag, om det

1. är särskilt påkallat av hänsyn till rikets säkerhet, eller:

2. med hänsyn till vad som är känt om utlänningens tidigare verksamhet och övriga omständigheter kan befaras att han eller hon kommer att begå eller medverka till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott. Lag (2009:1545).”

Det är Migrationsverket som beslutar om utvisning enligt LSU. Säkerhetspolisen kan ta upp frågan om utvisning genom en ansökan till Migrationsverket. Utvisningsbeslutet kan överklagas ända upp till regeringen och får inte genomföras om verkställighetshinder föreligger.

Källa: Riksdagen

Låt oss värna den biologiska mångfalden i sommar!

Ledare Efter en aprilmånad präglad av ytterligheter – första halvan kall, andra halvan varm – har vi haft... fredag 20/5 00:10

Israel är alltid skyldig – oavsett

Israelkommentar Onsdagen den 11 maj 2022 utförde den israeliska armén, IDF, en militäroperation mot terrorism i den... fredag 20/5 00:00

Pingst håller rådslag i Gävle

Gävle. Efter två år med digitala Rådslag för den svenska pingströrelsen är det i år dags att åter mötas... torsdag 19/5 20:00

Franska premiärministerns pappa överlevde Auschwitz

Frankrike. Frankrikes nya premiärminister, Élisabeth Borne, är inte bara landets andra kvinnliga... torsdag 19/5 14:00

Ukrainakriget påminner om rätten att få försvara sitt land

Ledare Det går dåligt för Ryssland i kriget. Mycket dåligt. Även regeringstrogna ryska skribenter börjar... torsdag 19/5 00:10

Ingen kunde ana vad det lilla bönemötet skulle leda till

Ledarkrönika Nyligen läste jag i Stig Hällzons bok Stora väckelser om en ytterst intressant väckelse. Under åren... torsdag 19/5 00:00

Terrorister dödade journalisten

Israelkrönika Något som alla insatta och sanningssökande personer borde kunna enas om är att den...
Följ Världen idag i sociala medier