Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Påven mötte religiösa ledare i Assis i norra Italien, förra veckan. Från vänster: den ekumeniske patriarken Bartolomeos I, påve Benedikt XVI och rabbi David Rosen. Foto: Scanpix

Interreligiöst möte i Assisi

Förra torsdagen samlades representanter för många religioner i italienska Assisi för att be för freden i världen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 2 nov 2011

nbjudare var påven Bene­dikt XVI och samlingen skedde 25 år efter första Assisidagen som hölls av påven Johannes Paulus II 1986.
– Det kommande mötet vill fortsätta erfarenheterna från 1986 av levd broderlighet. Det vill vara en dröm som går vidare och blir alltmer verklig, säger kardinal Peter Turkson från Ghana till Vatikanradion och påminner om de många konflikthärdarna i världen: finanskris, hungerkris, migrationen som han menar är av "biblisk omfattning".
Buddhisterna skickade 67 delegater och från islam deltog 50 personer. 1986 deltog endast 11 muslimer.
Peter Turkson menar att religiöst motiverat våld är en skandal som vanställer religionens sanna väsen, kränker Gud och stöter bort människor från tron.
– Än en gång, tänk bara på Egypten, måste vi säga nej till att religion instrumentaliseras, säger Peter Turkson som leder Påvliga rådet för fred.

Delegationerna reste tillsammans med påven med tåg till Assisi och sammankomsten innehöll såväl eftertanke i basilikan Santa Maria degli Angeli som en pilgrimsvandring till S:t Franciskusbasilikan i övre delen av staden, som symboliserade människas sökande efter sanning, rättvisa och fred.
Höjdpunkten på Assisi-dagen var liksom tidigare Assisimöten på planen framför den undre kyrkan i S:t Franciskusbasilikan. Där tände deltagarna ljus för freden och bekräftarde högtidligt sitt avståndstagande från våld, med en text som formulerades vid det senaste stora fredsmötet i Assisi år 2002.
Det 50-talet länder som representerades i Assisi var bland andra Egypten, Israel, Pakistan, Jordanien, Iran, Indien, Saudiarabien och Filippinerna.

Bland påvens gäster fanns bland annat den ekumeniske patriarken av Konstantin-opel Bartolomaios I, samt den ledande gestalten för anglikanska kyrkan, ärkebiskop Rowan Williams av Canterbury. Dessutom medverkade generalsekreteraren vid Kyrkornas världsråd Olav Fykse Tveit och Roms överrabbin Riccardo di Segni.
Dessutom kom över hundra representanter för icke-kristna och icke-judiska religioner, bland dem hinduer, sikher och jainie.

ERIK LUNDSTRÖM
erik.lundstrom@varldenidag.se

Dags för ett 12-stegsprogram för avgiftning av digitalt beroende

Ledare Varningar för den digitala livsstilens konsekvenser duggar allt tätare. Det höga tempot och den... onsdag 3/3 00:10

Kristna oroliga att förlora sin frihet efter beslut i kongressen

USA. En kristen konditor eller florist kan tvingas sälja arrangemang för samkönade bröllop och en... onsdag 3/3 13:00

Unga judar i Malmö: Vi angrips i skolan

Rapport. I princip alla de 14 judiska barn och ungdomar som intervjuades för en ny rapport om antisemitism i... onsdag 3/3 09:00

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier