Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Centerns partiledare Annie Lööf inledningstalar på partistämman på Clarion Hotel & Congress Malmö Live i Malmö. Foto: Johan Nilsson / TT

Inget nej till religiösa skolor

Centerpartiet ställer sig varken bakom ett förbud för konfessionella friskolor, eller förslag till att ta bort religionskunskap som eget ämne i grundskolan. Det står klart efter partistämman i Malmö förra helgen.

Nyheter · Publicerad 16:55, 6 okt 2017

Tre motioner till centerstämman föreslog begränsningar eller förbud för konfessionella friskolor.

Lars Kallsäby i Västmanland menade sig se en "värdekonflikt mellan religionsfrihet och [att] ge alla en likvärdig utbildning", och föreslog både skärpta regler för konfessionella förskolor och friskolor, och ett stopp för nya konfessionella friskolor – i linje med ett beslut som togs av Liberalerna förra hösten.

"Med tydlig styrning och ett tydligt uppdrag till Skolinspektionen och skolhuvudmän är det stämmans uppfattning att religionsfrihet och likvärdig utbildning kan gå hand i hand," svarade Centerpartiet Västmanlands distriktsstämma, som avslog förslaget om ett förbud.

"Styrning, tillsyn och kontroll kan säkerligen skärpas och göras bättre än idag, även utan ett absolut förbud mot religiösa friskolor".

Även Lars Thomasson i Stock­holms län ville se ett förbud mot nya konfessionella friskolor, liksom "en stegvis avveckling av de nuvarande konfessionella friskolorna i Sverige".

"Ett modernt och upplyst Sverige med lika rättigheter för alla innebär [...] att barn och ungdomar ska ha lika rättigheter till kunskap och att slippa exkludering på grund av sina föräldrars tro", skriver han i sin motion.

Sex av hans partikollegor i Stockholm föreslår i en annan motion att konfessionella skolor inte längre ska skattefinasieras.

"I Sverige har vi skiljt kyrkan från staten. Nu är det dags att även skilja kyrkan från skolan", skriver de sex.

Men partistyrelsen avvisade alla förslag om förbud för konfessionella friskolor, och fick stämmans bifall till sitt ställningstagande.

"Konfessionella skolor har en lång tradition av att bedriva utbildning i Sverige och har stöd i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheter. Där ges föräldrarna rätt att försäkra sina barn en uppfostran och undervisning som överensstämmer med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse", betonar styrelsen i sit yttrande.

"Demokratiska värderingar ska genomsyra våra skolor och vi har förståelse för den oro som kan finnas. Men i grunden handlar det om att elever och föräldrar ska kunna välja den skola som passar just dem. Vi är därför positiva till det fria skolvalet".

I våras tog Socialdemokraterna beslut om att verka för ett förbud mot konfessionella inslag även i fristående skolor, vilket är en ståndpunkt de delar med Vänsterpartiet. Miljöpartiet har inte satt ner foten, utan har talat om att låta utreda frågan.

Yvonne Andrén i Bollebygd hade motionerat om skrota religion som eget ämne i skolan och låta det ingå i religionsämnet, som ett sätt att ge "plats för det nya utan att släppa det gamla" och på så sätt "ge skolan en mer modern framtoning vid ämnesuppläggning".

Även detta var ett förslag som fick tumme ner av stämman på inrådan av partistyrelsen, som i sitt yttrande betonat religionsämnets betydelse:

"Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Ämnet tar även upp existentiella frågor där eleverna får granska sin hållning och lära sig att finna acceptans och förståelse för andra livsåskådningar. Det är viktiga delar i skolans uppdrag och syftar till att skapa ett öppet och tolerant samhälle".

I grunden handlar det om att elever och föräldrar ska kunna välja den skola som passar just dem. Vi är därför positiva till det fria skolvalet.

Vad är Palestina och vilka är palestinierna?

Israelkommentar Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta, som så mycket annat när det gäller...

Ger miljoner för ökad judisk säkerhet i Malmö

Samhälle. Judiska församlingen i Malmö får 40 miljoner kronor av företagsledarna Lennart Blecher och Dan Olofsson för att kunna öka säkerheten, rapporterar...