Du älskar sanning i hjärtat, lär mig då vishet i mitt innersta.
Psaltaren 51:8

Världen idag

Johan Semby, ordförande för Kristna läkar- och medicinstudentföreningen. Foto: Arash Asadi

”Ingen ska diskrimineras för sitt samvete”

Kristna läkar- och medicinstudentföreningen KLM har ställt sig bakom skrivelsen till Europarådet. Ordföranden Johan Semby menar att samvets­friheten bör vara en lagstadgad rättighet.– Det är viktigt i en demokrati att vi har den här möjligheten och kan hävda den, säger han.

Nyheter · Publicerad 00:00, 8 mar 2013

Johan Semby säger att man inom KLM har medlemmar med olika bakgrund och åsikter men att det finns en stor majoritet inom organisationen för att stärka samvetsfriheten i Sverige.
– Om något strider mot en starkt etablerad övertygelse och tro måste det finnas utrymme för samvetsfrihet.
Han berättar om en situation där en studerande fått veta att det är ett obligatoriskt moment vid utbildning av gynekologer och barnmorskor att medverka vid aborter.
– Personen frågade då om samvetsfriheten och fick till svar att den gäller inte i Sverige. Vi menar att ingen ska diskrimineras för att man hävdar samvetsfrihet utifrån en övertygelse.

KLM:s vice ordförande Tomas Seidal menar att det är "häpnadsväckande" att Sverige inte ställt sig bakom samvetsfrihetsresolutionen.
– Det handlar om en principiellt viktig fråga som de flesta länder tacklat på ett annat sätt, konstaterar han.
Läkarförbundet, som Seidal själv tillhör, har tidigare uttalat sig mot samvetsfrihet med argumentet att det kunde riskera att leda till situationer där ingen läkare vill genomföra en abort.
– Om det är så att det handlar om en verksamhet där all personal kan komma att backa ur, då borde vi kanske fråga oss om aborter är något som vi ska hålla på med, säger Tomas Seidal.

Han tror inte att samvetsfrihet i praktiken skulle ge så stora konsekvenser, men rätten att välja bort aborter måste finnas för vårdpersonalen, anser Seidal.
– Ingen blir läkare för att man vill genomföra aborter. Det handlar om något som avviker från allt annat vi gör, som handlar om att bota sjukdomar.
Tomas Seidal menar att en följd av att Sverige inte medger samvetsfrihet är att en del personer i praktiken får ett yrkesförbud.
– Jag har träffat läkare som ville bli gynekologer och andra som ville bli barnmorskor, men som känt att de måste avstå för att de annars skulle tvingas medverka vid aborter.

Samuel Teglund
David Högfeldt

 

Fakta: Europeiska sociala stadgan

● Europeiska sociala stadgan är en överenskommelse mellan medlemsstaterna i Europarådet, med syftet att täcka in de sociala frågor som inte täcks av Europakonventionen. Sverige beslutade 1996 att underteckna den reviderade stadgan.

● Alla länder som undertecknat stadgan ska vartannat år rapportera hur bestämmelserna tillämpas i det egna landet.

● Utöver det finns också möjlighet att framföra klagomål genom kollektivt klagomålsförfarande, och det är det som de tre organisationerna FACFE, Provita och KLM nu har gjort.
● Anmälan behandlas av Europeiska kommittén för sociala rättigheter. Om de tar upp anmälan till prövning kommer Sveriges regering att uppmanas att komma med förklaringar. En rapport överlämnas sedan till Ministerkommittén som utifrån rapporten antar en resolution och eventuellt skriver en rekommendation till Sverige.

Läs mer:

Sverige anmäls för brist på samvetsfrihet

”Det saknas riktlinjer”

KD-politiker: Samvetsfrihet en mänsklig rättighet

Ledare: Samvetsfrihet under lupp

Trovärdiga löften avgörande för långsiktigt förtroende i politiken

Ledare SCB:s stora partisympatiundersökning kom i veckan och visar på tapp för Sverigedemokraterna och... lördag 3/12 00:10

Frankrike på väg att föra in aborter i grundlagen

Abort. Frankrike har tagit steg mot att grundlagsskydda aborter i landet efter att ett lagförslag vann med... lördag 3/12 10:00

Svaren på de verkligt stora frågorna finns inte i naturvetenskapen

Ledare Sommaren 2021 dog Steven Weinberg, en av vår tids ledande naturvetare. Han var professor i fysik... fredag 2/12 00:10