Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande.
Jakobsbrev 3:13

Världen idag

Mikael Oskarsson (KD)

Ingen sänkning av abortgränsen

Ingen sänkning av abortgränsen. Det blev resultatet när Kristdemokraternas riksting på torsdagkvällen behandlade hälso- och sjukvårdsfrågor.

Nyheter · Publicerad 15:00, 1 jul 2011

Hälso- och sjukvård vara något av en huvudpunkt på torsdagen i Umeå. I abortfrågan var det två huvudpunkter som stack ut. Dels frågan om fosterdiagnostik som ett redskap i att välja bort barn med intellektuellt funktionshinder och dels frågan om sena aborter, apropå vårens nyhetsrapportering om aborterade foster som är vid liv en lång tid efter ingreppet och i vissa fall måste avlivas av sjukvårdspersonal.
Mikael Oscarsson, riksdagsledamot från Uppsala, menade att vi inte får hamna där att fosterdiagnostik gör att fler barn med Downs syndrom väljs bort. Han hänvisade till en rapport från Norge som antyder att så är fallet.
- Är det så att det som pågår är systematiskt så borde detta ses över, sade Mikael Oscarsson i talarstolen.
Vidare pläderade Oscarsson för en så kallad säkerhetsmarginal vid sena aborter. I praktiken skulle det innebära att gränsen för sena aborter sänks med två veckor i förhållande till när i graviditeten man klarar av att rädda för tidigt födda barn.

Barn- och äldreminister Maria Larsson försvarade partistyrelsen under debatten och läste högt ur partiets medicinetiska program:
- Mot bakgrund av människovärdesprincipen är det omöjligt för staten och lagstiftaren att ställa sig neutrala till det etiska dilemma som en abort innebär. En abort innebär att ett liv släcks. Målet ska vara ett samhälle där inga aborter efterfrågas.
- Det här är den stora uppgiften och här har vi inte lyckats vi är långt ifrån det mål som vi har satt, men målet har vi satt upp mycket tydligt och arbetet pågår, sade Maria Larsson.
Hon tog upp som glädjeämne att antalet aborter per tusen kvinnor har minskat de två senaste året efter att åren innan har ökat. Ministern konstaterade att minskningen fortfarande är på låga tal och antalet aborter är på alldeles för höga tal men hon hoppades att det är ett trendbrott på gång.
Närmare 79 procent av alla aborter under 2010 genomfördes före utgången av nionde graviditetsveckan.
- Att sänka abortgränsen är en vansklig väg att gå, sade ministern.
- Om man skulle minska tiden är risken stor för att man också minskar utrymmet för rådrum och eftertanke, vilket faktiskt kan resultera i fler aborter.
Angående frågan om sena aborter så hänvisade Maria Larsson till att att det finns ett system mellan Socialstyrelsen och socialdepartementet som innebär att gränsen för när foster får aborteras kan flyttas i takt med medicinska framgångar.

Mikael Oscarsson kritiserar Maria Larsson för att genom att använda begreppet en procent får det låta som att det är väldigt få sena aborter medan fakta visar att antalet har ökat till att ligga över 400 sena aborter. Han förstår inte varför partistyrelsen inte vill bli ännu tydligare i den här frågan:
- Om vi i Uppsala har möjlighet att rädda barn i den 21:a veckan i Uppsala och Umeå och att man då får göra en abort i vecka 22 det är orimligt och det måste vi ha en åsikt om, säger Mikael Oscarsson.
På presskonferensen efter inledningstalet ställdes Göran Hägglund mot uppgifterna om att foster överlever aborter och menade att den svenska lagstiftningen är utformad för att något sådant ska kunna ske.
- Jag tror inte att det finns någon människa som skulle tycka att det är acceptabelt om det vore på det sättet, sade Hägglund och menade att man inte vet om de rapporterade fallen verkligen har inträffat så som beskrivs.
- Att säga så är hur dåligt som helst, menar Mikael Oscarsson.
- I ledningens ögon är det bättre ju tidigare en abort genomförs och det kan ju vara någonting, men faktum är att sena aborter är ett stort problem och det är inte ett sjukhus som varit med om incidenter där foster överlevt aborter utan en granskning visar att inte mindre än 18 svenska sjukhus vittnar om liknande händelser, säger Oskarsson och hänvisar till en undersökning som tidningen Dagen gjorde tidigare i år.
- Det är inte ett fiktivt problem, det är ett riktigt problem här och nu i Sverige.

100-årig demokrati lider av allvarliga skavanker

Ledare En ny riksdag har öppnats och vi har påmints om att det är 100 år sedan den parlamentariska... lördag 18/9 00:10

Ryska valet inte spännande förrän efteråt: ”Riggat system”

Politik. En del vill inte ens se röstningen till Rysslands parlament som ett val, andra kallar det fars. Men... lördag 18/9 20:00

IMF-chefen anklagas för Kina-påtryckningar

Utredning. Världsbankens ledning pressade sin personal att skönmåla Kina när de skulle göra rankinglistan... lördag 18/9 16:00

Allt fler kommuner drar in stöd till religiösa aktörer

Kartläggning. Allt fler kommuner drar in bidrag till föreningar med religiös huvudman, oavsett om verksamheten... lördag 18/9 12:00

Bevara mitt hjärta – därifrån utgår livet

Missionsglimten – Hallå? Hej, syster, hur mår du? Jag har saknat dig! Jag blir alltid så glad, uppmuntrad, fylld... lördag 18/9 00:00

Lyckligtvis är Gud inte som du och jag.

Ungkrönika lördag 18/9 00:00

När två världsbilder kolliderar

Israelkrönika Jakten på de sex terrorister som rymde från Gilboafängelset i Israel förra veckan har fullständigt...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier