Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Uppsala domkyrka. Foto: Bertil Ericson/TT

Ingen hbt-certifiering av Svenska kyrkan - men frågan ska bearbetas

2013 beslutade kyrkomötet att uppmuntra till hbt-certifiering av Svenska kyrkans arbetsplatser. Men en förstudie som kyrkan låtit göra visar att hbt-certifiering är en svårframkomlig väg, och RFSL har sagt nej till att certifiera kyrkans verksamhet. Istället ska nu en "förenklad processmodell" tas fram för att arbeta med frågorna.

Nyheter · Publicerad 00:00, 9 dec 2014

Förra året beslutade kyrkomötet att ge sitt stöd till en motion om att få stiften att arbeta för att fler av Svenska kyrkans arbetsplatser ska hbt-certifieras. Beslutet föregicks av en intensiv debatt där både teologiska och organisatoriska argument för och emot förslaget framkom.

Sedan dess har man på kyrkokansliet tagit fram en förstudie och tittat närmare på hur en hbt-certifieringsprocess skulle kunna gå till. I det arbetet har det framkommit att RFSL inte är villiga att hbt-certifiera arbetsplatser i Svenska kyrkan.

"De motiverar detta beslut med att de inte certifierar ideologier och menar att en certifiering av en arbetsplats i Svenska kyrkan skulle kunna missuppfattas som en certifiering av Svenska kyrkans bekännelse och lära" står det i förstudien.

I förstudien har också Salt – barn och unga i EFS, fått ge sin syn på hbt-certifiering. De ser en stor problematik i att barn generellt utsätts för en ökad sexualisering i samhället och har farhågor om att "arbetet med hbt-certifiering ytterligare kan bidra till detta". Salt betonar även att den modell kyrkan använder för att hantera dessa frågor "bör återspegla en bredd av teologiska ställningstaganden i frågan".

Vid ett möte förra veckan beslutade alltså kyrkostyrelsens arbetsutskott att man ska jobba på andra sätt än med hbt-certifieringar.

- Förstudien presenterar hur en certifieringsmodell skulle kunna arbetas fram men konstaterar att det finns ingen modell i dag som kan användas i Svenska kyrkan. Och att arbeta fram en sådan är en lång och omfattande process, säger Inga-Lena Arvidsson, enhetschef på avdelningen för kyrkoliv och samhällsansvar på kyrkokansliet, till Världen idag.

- Istället har kyrkostyrelsens arbetsutskott beslutat om en förenklad processmodell som kan arbetas fram i snabb takt utifrån material som redan finns i frågorna och som används på arbetsplatser i Svenska kyrkan.

Hon menar att syftet är att inspirera till samtal om hbt-frågor i arbetslagen.
- Man behöver få tid att reflektera kring värderingar, människovärde och över församlingen som en miljö där människor kan känna sig välkomna och sedda. Det är på värderingsnivå som samtalen behöver landa.

Arbetet med en processmodell ska påbörjas inom kort. När exakt det ska vara klart eller vilka material som kommer att ingå kan man inte säga i dagsläget.

Men det är inte bara glada tillrop inom Svenska kyrkan över hur man hanterar hbt-frågor. Samfundet är rent teologiskt splittrat på detta område. Rune Imberg, präst och lektor i kyrkohistoria, har tidigare berättat för Världen idag om sin kritik.

– Naturligtvis ska alla människor behandlas väl, men risken finns att man hamnar i tolkningsmönster där man inte längre kan utgå från den bibliska linjen. Det finns inget stöd i Bibeln för ett partnertänkande utan för man och hustru och den etik som följer det, sa han med anledning av diskussionen om hbt-certifiering.

– Om man skapar reservat för vissa synder så är det faktiskt ett hot mot frälsningen.

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...