Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Olof Edsinger

Inga planer på svenskt Nashville-dokument

Att slå fast en kristen syn på äktenskap och sexualitet, på det sätt som nu skett i USA, skulle troligtvis inte funka i Sverige. Det menar Olof Edsinger, ny generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, SEA.

Nyheter · Publicerad 10:46, 4 sep 2017

Samtidigt förstår han det amerikanska initiativet, att man vill bemöta det som Edsinger beskriver som en massiv kampanj mot klassisk kristen förståelse av identitet och sexualitet och som pågår i flera av av västvärldens länder, inte minst i USA.

– Det här dokumentet kan skapa trygghet i en grupp, så att man vet att man har en gemensam utgångspunkt. Men huvudfrågan blir ju ändå hur vi utifrån dessa sanningar kan agera för att förmedla en positiv vision för äktenskap, sexualitet och identitet, säger Olof Edsinger.

Svenska evangeliska alliansen, SEA, gick 2006 i bräschen för ett upprop som gick ut på att inte öppna äktenskapsbegreppet för samkönade par. Bevara äktenskapet, som det hette, samlade cirka 60 000 namnunderskrifter och överlämnades därefter till statsministern.

Det hindrade inte att den nya lagstiftningen om samkönade äktenskap infördes; men initiativet samlade kristna från en rad olika samfund kring frågan om en klassisk äktenskapssyn.

I dag arbetar SEA på ett delvis annat sätt för att bygga förståelse och bejakande av ett klassiskt kristet förhållningssätt till äktenskap och sexualitet.

– Vi har tagit fram en bred resursbank, som vi kallar äktenskap.info, där vi samlat material och argument, både med ett mer bibelgrundat resonemang, forskning, en del statistik och med ett pastoralt perspektiv, säger Olof Edsinger.

– Det finns en skapelseordning där det är tänkt att man och kvinna ska komplettera varandra. Men även könsidentiteten är skadad av synden, och det gör att man kanske måste ha lite mjukare formuleringar i vissa lägen. 

Ett exempel på hur Nashville-deklarationen tar i onödigt hårt, menar han, är punkten som tar avstånd från "homosexuell omoral". 

– Otukt, som man tidigare talade om, alltså sexuell omoral, är en lika stor fråga för heterosexuella som för homosexuella. När det då finns homosexuella som vill leva ut sin sexuella relation i en trogen, monogam relation, måste man fördjupa argumenten betydligt. Även här handlar det alltså om kommunikation.

Även sättet att uttrycka sig kring transsexualitet menar han kunde varit mer nyanserat i det aktuella Nashville-dokumentet.

– Visserligen har transfrågan fått oproportionerligt stort utrymme i vår tid. Men det finns fall där det ligger en genuin diagnos i botten. Den dimensionen tycker jag att man hoppar över här.

Det finns en skapelseordning där det är tänkt att man och kvinna ska komplettera varandra. Men även den är skadad av synden, och det gör att man kanske måste ha lite mjukare formuleringar i vissa lägen.

USA slutar att kalla Golan för ”ockuperat”

Mellanöstern. I sin årliga rapport om mänskliga rättigheter använder USA:s utrikesdepartement nu för första gången inte ordet ockuperat om Gaza, Västbanken och...

KD-ledaren öppnar för samtal med SD

Politik. Kristdemokraternas partistyrelse har beslutat att partiet ska kunna samtala med samtliga riksdagspartier, inklusive Sverigedemokraterna och...

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...