Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Indianer valde att förlåta USA

Vi förlåter USA för dess övergrepp mot oss och våra förfäder. Sådana böner bad 1 000 företrädare för Nordamerikas indianstammar vid ett historiskt möte i Washington nyligen. Ovärderligt för landet, menade bland annat Billy Graham och Rick Joyner.

Nyheter · Publicerad 16:50, 8 nov 2016

Samlingen var den första nationella bönedagen för amerikansk ursprungsbefolkning i huvudstaden, uppger Charisma Magazine. Mötet hölls på ”National mall” mitt i huvudstaden. Där ägnade man sig åt förbön, proklamationer och deklarationer av förlåtelse. De uttalades av ledare för ”All Tribes D.C.”, en sammanslutning där 1 000 stammar från USA och Kanada ingår.

Händelsen uppmärksammades av Billy Graham. Han hyllade initiativet och beskrev den indianske amerikanen som ”en sovande jätte”.

”Han vaknar nu upp”, skrev den kände förkunnaren Billy Graham i en kommentar till samlingen.

Graham menar bland annat att ursprungsbefolkningen är en nyckel till andligt genombrott i USA, för att landet ska kunna "vinnas för Kristus".
”Kom ihåg det glömda folket”, skrev Graham om de indianska vännerna.

Fullblodsindianen och den kände böneledaren Negiel Bigpond, från stammen Euchee, instämde. Det faktum att USA brutit avtal med indianerna har fått andliga konsekvenser för landet, menade han. Bigpond pekade på Bibelns ord om att brott mot avtal och löften resulterar i förbannelse. Att kristna indianer från alla dessa stammar nu väljer att förlåta kan bli avgörande för utvecklingen i landet, menade han.

”Vi väljer att förlåta USA oavsett om man bett oss om förlåtelse eller ej, sa Bigpond.

Sida vid sida med andra ”stam-bönekrigare” erbjöd han förlåtelse och uttalade välsignelser över USA, skriver Charisma Magazine.

Samlingen i Washington var en av de viktigaste i USA:s historia. Det menade den kände profeten Rick Joyner. Han beskrev brotten mot ursprungsbefolkningen som ”en stor nationell orättvisa”. Att företrädare för denna befolkning nu offentligt uttrycker att man förlåter övergreppen kan få stor betydelse, ansåg Joyner. ”Detta är en av de mest nobla handlingar av kristet överseende som jag någonsin hört om i någon folkgrupp”, sa han enligt Charisma Magazine.

Att indianernas storartade gest väger tungt inför himmelens Gud, menade också Mary Faus, representant för stammarna Ojibway och Cree.

”Vi tror att detta har förändrat nationen och vi känner redan effekterna av det som skett i D.C”, sa hon bland annat.

Den deklaration som lästes upp och bads ut på National Mall lyder bland annat: ”Vi förlåter varje grymhet och varje förbund som brutits i syfte att förgöra oss som mänsklig ras. Vi bryter varje förbannelse och tar avstånd från lögn som syftat till att reducera vårt värde som mänskliga varelser”.

Man förlät vidare alla försök från regering, kyrka och utbildningssystem att förstöra ursprungsfolkets kultur och språk.

”Vi står i gapet för dem som inte har möjlighet eller inte vill förlåta, och vi ber Livets mästare att förlåta oss för att vi hyst oförlåtelse, hat, bitterhet och vrede”, sa man i bönen.

”Vi omvänder oss från varje förbannelse som uttalats över Amerika av våra förfäder och vi förlöser kraften i förlåtelse för att bringa helande och Guds, Skaparens, frid till vårt land”.

Vi väljer att förlåta USA oavsett om man bett oss om förlåtelse eller ej.

Motsägelsefull bibeltolkning i försök att minska invandring

Debatt Flyktingar som befinner sig i utvecklingsländer har det ofta mycket värre till och med än svenska fattigpensionärer, skriver Micael Grenholm i ett...

Grönsiskan bubblare i årets fågelräkning

Vardag Djur. Talgoxen är åter igen i topp när svenskarna för 15:e året i rad räknar vinterfåglar vid landets fågelmatningar. Årets överraskningar är grönsiskan...

Ansvaret för häxjakt på våra universitet

Ledare En episod på psykologprogrammet vid Lunds universitet har fått ringar på vattnet i den akademiska debatten. Några elever har reagerat mot påstådd...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

”Han är ju min pappa, även om han har gjort något dumt”

Närbild Fängelse. I Norge beräknas att omkring 9 000 barn och unga har en förälder i fängelse. Erfarenheten av chatt-tjänsten ifengsel.no visar att många unga bär på...

Att vara nöjd med sin situation och tillvaro har nästan blivit något fult.

Ungkrönika ”Nöj dig inte med mindre, nöj dig med mer”. Citatet är en reklamslogan från ett telefoniföretag för några år sedan, och jag tycker att det är rätt...

Med nya lärjungar i Sahel-regionen

Missionsglimten Det har varit ett innehållsrikt dygn i västafrikanska Sahel. Sent på kvällen besökte jag ett par olika församlingsplanteringar. I båda fallen var det...

Sorg i Salem efter 20-åriga Hannas bortgång

Nyheter Hawaiiolycka. Den senaste veckan har många människor mötts för att sörja tillsammans i Salemkyrkan i Vänersborg. Detta efter att en av församlingens ungdomar omkom...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

Att vara nöjd med sin situation och tillvaro har nästan blivit något fult.

Ungkrönika ”Nöj dig inte med mindre, nöj dig med mer”. Citatet är en reklamslogan från ett telefoniföretag för några år sedan, och jag tycker att det är rätt...