Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Indianer valde att förlåta USA

Vi förlåter USA för dess övergrepp mot oss och våra förfäder. Sådana böner bad 1 000 företrädare för Nordamerikas indianstammar vid ett historiskt möte i Washington nyligen. Ovärderligt för landet, menade bland annat Billy Graham och Rick Joyner.

Nyheter · Publicerad 16:50, 8 nov 2016

Samlingen var den första nationella bönedagen för amerikansk ursprungsbefolkning i huvudstaden, uppger Charisma Magazine. Mötet hölls på ”National mall” mitt i huvudstaden. Där ägnade man sig åt förbön, proklamationer och deklarationer av förlåtelse. De uttalades av ledare för ”All Tribes D.C.”, en sammanslutning där 1 000 stammar från USA och Kanada ingår.

Händelsen uppmärksammades av Billy Graham. Han hyllade initiativet och beskrev den indianske amerikanen som ”en sovande jätte”.

”Han vaknar nu upp”, skrev den kände förkunnaren Billy Graham i en kommentar till samlingen.

Graham menar bland annat att ursprungsbefolkningen är en nyckel till andligt genombrott i USA, för att landet ska kunna "vinnas för Kristus".
”Kom ihåg det glömda folket”, skrev Graham om de indianska vännerna.

Fullblodsindianen och den kände böneledaren Negiel Bigpond, från stammen Euchee, instämde. Det faktum att USA brutit avtal med indianerna har fått andliga konsekvenser för landet, menade han. Bigpond pekade på Bibelns ord om att brott mot avtal och löften resulterar i förbannelse. Att kristna indianer från alla dessa stammar nu väljer att förlåta kan bli avgörande för utvecklingen i landet, menade han.

”Vi väljer att förlåta USA oavsett om man bett oss om förlåtelse eller ej, sa Bigpond.

Sida vid sida med andra ”stam-bönekrigare” erbjöd han förlåtelse och uttalade välsignelser över USA, skriver Charisma Magazine.

Samlingen i Washington var en av de viktigaste i USA:s historia. Det menade den kände profeten Rick Joyner. Han beskrev brotten mot ursprungsbefolkningen som ”en stor nationell orättvisa”. Att företrädare för denna befolkning nu offentligt uttrycker att man förlåter övergreppen kan få stor betydelse, ansåg Joyner. ”Detta är en av de mest nobla handlingar av kristet överseende som jag någonsin hört om i någon folkgrupp”, sa han enligt Charisma Magazine.

Att indianernas storartade gest väger tungt inför himmelens Gud, menade också Mary Faus, representant för stammarna Ojibway och Cree.

”Vi tror att detta har förändrat nationen och vi känner redan effekterna av det som skett i D.C”, sa hon bland annat.

Den deklaration som lästes upp och bads ut på National Mall lyder bland annat: ”Vi förlåter varje grymhet och varje förbund som brutits i syfte att förgöra oss som mänsklig ras. Vi bryter varje förbannelse och tar avstånd från lögn som syftat till att reducera vårt värde som mänskliga varelser”.

Man förlät vidare alla försök från regering, kyrka och utbildningssystem att förstöra ursprungsfolkets kultur och språk.

”Vi står i gapet för dem som inte har möjlighet eller inte vill förlåta, och vi ber Livets mästare att förlåta oss för att vi hyst oförlåtelse, hat, bitterhet och vrede”, sa man i bönen.

”Vi omvänder oss från varje förbannelse som uttalats över Amerika av våra förfäder och vi förlöser kraften i förlåtelse för att bringa helande och Guds, Skaparens, frid till vårt land”.

Vi väljer att förlåta USA oavsett om man bett oss om förlåtelse eller ej.

Vikten av ordningar kring det profetiska

Ledare Med anledning av SVT:s Uppdrag gransknings serie om Knutby har en intensiv debatt förts om vilka... torsdag 6/8 00:00

Vilka fallna mantlar ligger i dag på vår egen kontinent?

Ledarkrönika En berättelse från det Gamla testamentet har levt länge i mitt hjärta. En historia om två män – en... torsdag 6/8 00:00

Sol-Britt och Bengt Sundberg

Diamantbröllop. Den 6 augusti 1960 lovade Sol-Britt och Bengt Sundberg att älska varandra i nöd och lust. 60 år...