Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Ideella sektorn kräver utvidgning av avdragsrätt

Knappt hade den länge diskuterade skatte­rabatten för gåvor till ideell sektor införts som lag vid årsskiftet, förränkritiska röster höjdes för att avdraget gäller för få aktörer, och styr civil­samhället fel. Men det finns också de som manar till tålamod.

Nyheter · Publicerad 00:00, 9 jan 2012

Världen idag kunde redan i början av december berätta om det utbredda missnöjet bland ideella organisationer med Skatteverkets tillämpning av den nya lagen om skattelättnader för gåvor till ideella organisationer.
Och efter årsskiftet har det inte direkt varit någon anstormning hos Skatteverket för att bli godkänd som gåvomottagare utifrån de nya reglerna. Ett fåtal organisationer har skickat en ansökan, många väljer att avvakta. Och hård kritik fortsätter komma från det ideella Sverige.
Hanna Hallin, chef på tankesmedjan för civilsamhället Sektor 3, har i media kallat lagen ett försök av politiker att styra organisationerna och peka ut för medborgarna vilka verksamheter som man bör stödja.
I en debattartikel i Svenska Dag­bladet tar hon som exempel att lagen inte omfattar de som arbe-
tar förebyggande. "Medan Stads­­missionens arbete med att stödja människor i missbruk blir avdragsgillt ges inga subventioner till nykterhetsrörelsens arbete för en värld fri från droger. Det är ett stöd för organisationer som ger hjälp vid miljökatastrofer, men inte för dem som arbetar för en bättre miljö."

Sektor 3:s egen utredning av frågan visar att det bästa sättet att införa avdragsrätt på gåvor i Sverige vore att inkludera allt allmännyttigt ändamål, att de verksamheter som är momsbefriade inom kultur, idrott, religion och andra områden ska kunna få del av avdraget. Något som skulle innebära större bredd, men mindre till var och en.
– Det här är ett steg i fel riktning, KD är de enda som driver frågan om en breddning av lagen i framtiden, övriga vill se högre summor och att företag ska inkluderas. Vi har lagt ett förslag inom samma reformutrymme, det ger mindre pengar, men fler har rätt till dem, säger Hanna Hallin.
Hon menar också att den nya lagen, som bara gäller avdrag på gåvor och inte medlemsavgifter, riskerar att göra det ideella engagemanget mer passivt.
– Det är en tydlig signal att rekrytera givare i stället för medlemmar.

Stefan Gustavsson leder Svenska evangeliska alliansen arbete och de står bakom kampanjen Ett generösare Sverige, där man arbetat för att få till stånd ett skatteavdrag på gåvor. När det nu gått igenom är han kritisk, men också glad.
–  Vi delar kritiken om utformningen när det gäller avdragsnivån, ändamålen och vilka som får ge. Men till skillnad från Sektor 3 är vi inte emot att lagen införs, vi ser det som ett historiskt trendbrott och helt klart ett steg i rätt riktning. Vi får ha lite tålamod här och arbeta för att hitta sätt så att avdraget kan utvecklas. Det här är ett nytt sätt att tänka i Sverige för politiker, ideellt engagerade och även för Skatteverket.
Och det finns organisationer som talar i positiva ordalag om den nya lagen. Läkarmissionen och PMU Interlife skriver båda på sina webbplatser att de ser fram emot att bli godkända som gåvomottagare. "Vi kommer givetvis att publicera den formella bekräftelsen på att vi är godkända, så fort den kommer. Men eftersom detta är en så god nyhet informerar vi om det redan nu", skriver Läkarmissionen på sin sajt.

Samuel Teglund

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Sötpotatis – en gröda med svensk potential

Visst älskar sötpotatisen värme, men kan Kanada så kan vi. Den svenska sötpotatisen har potential, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.