Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

”Med nuvarande rutiner, resurser och ansvarsfördelning är det ingen aktör som fullt ut kontrollerar äktheten i den sökandes handlingar”, skriver Riksrevisionen. Bilden är från en passkontroll på Arlanda. Foto: Fredrik Sandberg/TT

ID-kontroller vid invandring brister

Det finns allvarliga brister i hur Migrationsverket och ambassader arbetar med att klarlägga identiteten på anhöriginvandrare.

Detta kan resultera i skenäktenskap, människohandel och att personer som inte har rätt att vara i Sverige får uppehållstillstånd.

Nyheter · Publicerad 08:00, 23 apr 2021

Riksrevisionen har gått igenom hur Migrationsverket, ambassader och generalkonsulat handlägger ärenden med personer som ansöker om att få flytta till Sverige som anhöriga till redan invandrade. Det är inte enskilda ärenden som har granskats, utan vilka förutsättningar som har funnits för att göra ett bra och rättssäkert arbete.

Riksrevisionen är inte nöjd med den rättsliga kvaliteten.

”Särskilt allvarliga är bristerna när det gäller Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas arbete med att klarlägga identiteten på den som söker uppehållstillstånd. Med nuvarande rutiner, resurser och ansvarsfördelning är det ingen aktör som fullt ut kontrollerar äktheten i den sökandes handlingar”, skriver Riksrevisionen.

Personer kan, enligt myndigheten, alltså få uppehållstillstånd på felaktig grund.

Anders Berg, projektledare för granskningen, säger att det aldrig går att vara hundraprocentigt säker i alla bedömningar.

– Men man borde höja lägstanivån, säger han.

Gången i ett ärenden är att personal på ambassader och konsultat tar emot ansökningar och dokument på plats, scannar och skickar dem till Migrationsverket. Intervjuer ska också göras.

– Uppdraget är att kontrollera om handlingar är manipulerade och om de ser ut som handlingar brukar göra. Sedan är det våra handläggare [i Sverige] som ska ta ställning till om identiteten är styrkt och det kanske är där det brister lite grann, i information om vad utlandsmyndigheten har gjort, säger Håkan Jonsson, processledare på Migrationsverket.

Han säger också att de är ”medvetna om att det finns vissa brister” och att de ”kan bli bättre på att jobba med det här”.

Förra året var anhöriginvandrare den näst största gruppen räknat i uppehållstillstånd. Ett beslut som tas på fel grunder kan dels leda till att en person som har rätt att få komma till Sverige inte får det, dels att personer som inte har det får invandra. Det finns risk för skenäktenskap, människohandel eller att barn tas till Sverige till vuxna som inte är deras föräldrar.

Rekommendationer

Riksrevisionen har flera rekommendationer för att handläggningen av ärenden med anhörig­invandring ska bli mer rättssäker:

Migrationsverkets arbete med att klarlägga en sökandes identitet måste bli bättre.

Kompetensen hos dem som arbetar med ärendena måste säkerställas och kvaliteten i uppföljningen höjas.

Regeringen ombeds se till att göra klart vem som har ansvaret i kedjan för att slå fast en persons identitet.

Regeringen måste se till att Migrationsverket kan ta del av uppgifter från andra myndigheter lättare.

Källa Riksrevisionen

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10