Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

”I tystnaden kan vi få ett avsiktslöst möte med Gud”

Fem år efter publiceringen av den lovordade boken Det händer när du vilar kommer nu pingstpastorn Tomas Sjödins uppföljare, Ljudet av tystnad.

– Man kan säga att boken börjar med tystnad men slutar med bön, säger författaren till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 13:00, 18 okt 2020

Medan boken Det händer när du vilar handlar om vila i ett bredare perspektiv, så beskriver Tomas Sjödin sin nya bok, Ljudet av tystnad, som en förlängning, eftersom den ger förslag på vad man kan göra när man vilar. 

– Vila kan vara allt från att göra ingenting till att göra något annat än man gör till vardags, men om man inte har upptäckt hur kraftfull tystnaden är så har man ytterligare en dimension i sitt liv att upptäcka, säger han. 

Till vardags arbetar Tomas Sjödin som omsorgspastor i Smyrna­kyrkan i Göteborg och han berättar att han alltid har varit en pratsam person. Tidigare tänkte han sig tystnaden som att sitta i ett tyst rum, men när han en dag läste en helt annan slags beskrivning, där tystnaden liknades vid en djupdykning ner i ett hav fullt av skönhet, så drabbades han av den bilden. 

– Jag insåg att att det var ganska outforskad mark för mig. Då började jag sätta in en stund av total tystnad varje dag, och det är förunderligt hur mycket som ljuder i tystnaden, konstaterar han. 

Idén att skriva en bok på temat kom dock först senare, under en resa han gjorde ensam med bil genom prärielandskapet i den amerikanska delstaten Wyoming, i en tystlåten Cadillac. 

Tomas Sjödin förklarar att han i alla år har försökt skriva med ett språk som även de som inte tror på samma sätt som han gör ska kunna ta till sig, och att han hade funderat på hur han skulle kunna skriva om bön på det sättet. Under bilfärden i USA hittade han så sin naturliga ingång. 

– Tystnaden är något vi alla har gemensamt. Djupast sett är en av teserna i boken att målet inte är tystnaden utan att målet är Gud, men tystnaden kan få bli en väg för att återupptäcka kontakten med Gud, säger Sjödin. 

Även om bokens titel, Ljudet av tystnad, språkligt sett är en motsägelse, så påpekar författaren att vi knappast brukar använda begreppet tystnad i bemärkelsen total avsaknad av ljud. 

– Det är ju inte noll decibel man åsyftar, för då skulle man på kort tid bli tokig. Ingen människa står ut med kompakt tystnad, det har forskningen visat, påpekar han. 

I stället handlar det enligt Sjödin om att hitta miljöer där man hör andra ljud än de man hör till vardags. 

Med sin bok vill pastorn vända sig till dem som, likt honom själv, rör sig i en värld som ständigt låter, och som kanske inte fullt ut har insett vilken effekt detta har på deras hälsa. Dessutom vill han adressera den rädsla som man kan ha för tystnaden. 

– Man hör sina egna tankar, man ser sitt eget liv och jag kan tänka mig att många människor är ganska rädda för det. Man får börja med att tystnaden inte är farlig, säger han. 

Enligt Sjödin är poängen med tystnaden att den kan få bli början på någonting nytt. 

– Framför allt så hoppas jag att boken för någon skulle kunna bli en öppning in mot ett böneliv. Kanske att komma åt ett avsiktslöst möte med Gud, säger Tomas Sjödin. 

Djupast sett är en av teserna i boken att målet inte är tystnaden utan att målet är Gud, men tystnaden kan få bli en väg för att återupptäcka kontakten med Gud.

Dödshjälp för ingen – eller för alla?

Debatt Bara genom att stifta en dödshjälpslag utsätter samhället alla människor som kan omfattas av... tisdag 27/10 00:00

Ge mer frihet till familjerna!

Ledare Ett nytt stort slag om familjepolitiken och om föräldrars och barns rättigheter är på gång. Risken... tisdag 27/10 00:00

Den lidande församlingen – brevet till Smyrna

Även Smyrna var en viktig stad i Mindre Asien. I praktiken tävlade man med Efesos om att vara... tisdag 27/10 00:00

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Fasta. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...

Den lidande församlingen – brevet till Smyrna

Även Smyrna var en viktig stad i Mindre Asien. I praktiken tävlade man med Efesos om att vara...