Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.”
Lukasevangeliet 5:10b

Världen idag

Blekingesjukhuset i Karlskrona. Foto: Landstinget Blekinge/Håkan Linder

I Blekinge aborteras nästan alla med Downs

Allt fler landsting inför det blodprov som gör det lättare att se vilka foster som bär på kromosomavvikelsen. I Blekinge är det i dag få kvinnor som tackar nej till provet och som väljer att inte abortera om barnet visar sig ha Downs syndrom.

Nyheter · Publicerad 17:07, 23 mar 2017

Enligt Socialstyrelsen fördubblades andelen aborter på grund av kromosomavvikelser i Sverige mellan 1999 och 2014, framför allt på grund av en allt mer utbredd och avancerad fosterdiagnostik.

I Blekinge, som numera erbjuder Nipt som första linjens fosterdiagnostik, är trenden tydlig. Sedan sommaren erbjuder landstinget alla gravida över 32 år det blodprov – Nipt – som redan i vecka tio med hög säkerhet kan visa om ett foster har en av tre kända kromosomavvikelser, bland annat trisomi 21.

– Vi upplever att det är enstaka patienter som valt att inte göra testet. Det finns också enstaka som valt att inte göra fostervattenprov och att fullfölja graviditeten, trots att testet visat en kraftigt förhöjd risk, säger Bodil Ehn, mödrahälsovårdsöverläkare på Blekingesjukhusets kvinnoklinik.

– Det vanligaste är att de som får en förhöjd sannolikhet gör fostervattenprov och sedan avbryter graviditeten.

Kvinnorna i Blekinge får dock ingen specifik genetisk vägledning, så som exempelvis Karolinska universitetssjukhuset erbjuder gravida i Stockholm inför Nipt-provet.

– De samtalen tar vi själva med föräldrarna, och vi har alltid extra resurser att vända oss till om det skulle behövas, säger Bodil Ehn.

– Mödravården har ju uppgiften att informera om fosterdiagnostik och jag tycker att vi klarar av att ha en bra rådgivning för föräldrarna, så att de kan göra ett informerat val och avstå om de tycker så.

Kvinnokliniken i Blekinge har heller ingen särskild information om att få och ha ett barn med Downs syndrom, just i samband med det förenklade förfarande som Nipt innebär.

– Socialstyrelsen säger att man ska informera om samhällets möjligheter till stöd om man har ett funktionsnedsatt barn, och det gör vi. Men de flesta vet vad som gäller och vilket stöd man kan få, säger Bodil Ehn.

En målsättning med att erbjuda Nipt är att färre kvinnor ska behöva genomgå fostervattenprov, med den risk för missfall som ett sådant medför, för att säkerställa om ett foster har en kromosomavvikelse eller inte.

– Vi har minskat antalet fostervattenprov dramatiskt, säger Bodil Ehn, som tror att Blekinge på sikt kan komma att erbjuda Nipt även till yngre gravida, i takt med att priset på provet sjunker.

Det vanligaste är att de som får en förhöjd sannolikhet gör fostervattenprov och sedan avbryter graviditeten.

Välkomna livsinsikter för vårt samhälle i spåren efter Corona

Ledare En kris kan få indirekta och oväntade effekter. En sådan är Coronapandemins positiva konsekvenser i... tisdag 27/7 00:10

FN-konferens mot rasism ledde till ny våg av antisemitism

Israelkommentar Denna höst har det gått tjugo år sedan FN:s världskonferens mot rasism gick av stapeln i Durban,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier