Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Husförsamlingar enas i bön för genombrott i Norden

Kristna som är med i enkla husförsamlingar i norra Europa förenas nu i bön och fasta för ett missionellt genombrott i Norden och Baltikum. Initiativtagare är den svenska organisationen Katalysator, som arbetar med lärjungaträning.

Nyheter · Publicerad 21:00, 21 jan 2020

– Vi vill se Guds rike bryta fram och att vi får se församlingar starta utifrån att människor blir lärjungar. Vi tror att bönen och fastan är oerhört viktigt för att vi ska få se det hända, förklarar Maria Cruz, som är med i Katalysators ledningsgrupp. 

Bönen har pågått sedan förra och under hela denna vecka i husförsamlingar i bland annat Helsingborg, Halmstad, Göteborg och Stockholm. Utomlands är bland annat enskilda församlingar i Finland och Lettland med.

Genom ett Facebook-evenemang kan de olika deltagarna dela böneämnen med varandra, men hur man samordnar bönen lokalt är upp till församlingarna på respektive plats. 

– Hos oss har vi en hel del bönepromenader, exemplifierar Maria Cruz, som är med i en liten församling i Helsingborg. 

Katalysators ledningsgrupp ger dock tips på olika konkreta böner. Bland annat så uppmuntrar de till att använda sådana böner som de första kristna bad enligt Bibeln. 

– Till exempel mod att dela evangeliet och att Gud ska bekräfta med under och helanden, säger Maria Cruz. 

Andra tips på böner är olika frågor att ställa till Gud, till exempel hur man ska dela evangeliet, vad det finns för nyckelpersoner på ens ort som är mottagliga, och vad det finns för dolda faktorer som kan hindra människor från att höra evangeliet. 

– Det handlar om att jag är en del av Guds mission i den här världen, att få lyssna in den helige Andes ledning helt enkelt, säger Cruz. 

Hon är övertygad om att Gud har förberett marken för dem som deltar i bönen, så att Guds rike får breda ut sig ytterligare där de bor och verkar. 

– Jag förväntar mig att Gud talar till oss om människor och om platser, men också att bönerna förbereder dem vi ska möta att ta emot ordet om hans rike. 

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10