På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Ukrainas kyrkliga ledare överlämnade en vädjan till president Viktor Janukovitj (i mitten) om veto mot förslaget om ny religionslag. Ordförande för kyrkornas råd, Michail Panotjko till höger. Foto: Pingstunionen / Ljus i Öster

Hotbild skuggar kristna jubileer

På 1 700 olika orter firade ukrainarna 450-årsjubileet av den första ukrainska Bibelns utgivning. Nästa år har det gått 1 025 år sedan Kiev-Rus kristnades. Nya politiska strömningar och lagförslag dämpar dock ivern vid festligheterna under jubileet.

Nyheter · Publicerad 12:00, 21 nov 2012

Ukrainas regering förbereder nu förändringar i landets religionslagar, vilka skulle öka kontrollen av landets kyrkor. Det finns även en oro för att registeringen av församlingar och verksamheten utanför kyrkans väggar skulle komma att försvåras.
– I praktiken betyder förändringarna att lagarna skulle anpassas till de ryska, konstaterar pingstledaren Michail Panotjko, som också är ordförande för Kyrkornas råd.
– Om president Viktor Janukovitj undertecknar lagförslaget, som togs fram redan före parlamentsvalen, så kan det i förlängningen leda till att bland annat utlänningarnas verk­samhet i landet kommer att försvåras, liksom möjligheterna att ta emot bistånd och hjälp utifrån.
Enligt Panotjko är alla kristna samfund och muslimska organisationer emot planerna. Den 25 oktober överlämnade de religiösa organisationerna ett dokument till presidenten med en vädjan om att stoppa lagförslaget med sitt veto.
Under parlamentsval­en deltog Pingstunionens 1 500 församlingar i en speciell förbönskampanj för hemlandet Ukraina. De kristna bad om att myndigheternas öppenhet till församlingarnas verksamhet skulle fortsätta och att resultaten från de ukrainska valen inte skulle försvåra evangelisationen i landet.

Trots hotbilderna verkar det som om intresset för andliga frågor ökar i samhället och att man inte är lika reserverade mot protestanterna, som i många andra länder i forna Sovjet­unionen. Detta syns både i det överraskande valet av Panotjko till ordförande för Kyrkornas råd – i ett land med ortodox majoritet – samt att pingstledaren fick vara med och utföra välsignelseakten vid den förra presidenten Viktor Jusjtjenkos tjänstetillsättning.
Det är inte heller vanligt att landets premiärminister besöker Pingstunionens huvudkontor, vilket skedde när den förra ministern Julia Timosjenko fort­far­ande var vid makten. På den politiska arenan är det också vanligt att man ofta rådfrågar och lyssnar även till lokala pastorers synpunkter i samhälleliga frågor.

Förra året firade Ukrainas kristna den första ukrainska Bibelns 450-årsjubileum.
– President Janukovitj fick genomföra den tidigare presidentens beslut om ett speciellt landsomfattande bibelår, då lokala myndigheter var med och ordnade speciella högtider över hela landet. Fester med Bibeln i centrum ordnades i över 1 700 olika städer och byar.
– På flera platser blev händelserna rena evan­gelisa­tionskampanjer, där hundratals människor kom till tro på Jesus. Ungefär 10 procent av mötena ordnades i samarbete med katoliker, ortodoxer och olika protestantiska kyrkor. Delvis på grund av Bibelåret har vi redan fått döpa över 2 000 nyfrälsta i enbart pingstförsamlingarna under det här året, berättar Panotjko.

När Ukraina nästa år firar 1 025-årsjubileet av Kiev-Rus kristnande, planerar de protestantiska kyrkorna stora dopförrättningar i Dnjeprfloden, där prins Vladimir ordnade det första stora dopförrättningen år 898.
Med sina 45 miljoner invånare tillhör Ukraina Europas större länder. Av de evan­geliska rörelserna är Pingst­unionen i dag störst med sina 150 000 döpta medlemmar. Dessutom finns det betydande baptist- och trosförsamlingar. Sammanlagt upp­skattas de evangeliskt kristna till ungefär 1,7 miljoner. Deras antal växer med några procent per år. Väckelsen syns i dag tydligast i barn- och rehabiliteringsarbetets starka tillväxt.

Rauli Lehtonen
redaktionen@varldenidag.se

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israelambassadör: Vänstern bidrar till judehatet

Antisemitism. Både det importerade hatet från Mellanöstern och den tradition av hat, uppvigling och fientlighet... torsdag 13/5 09:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier