Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Hoppas på bön i alla kommuner på nationaldagen

På nationaldagen 6 juni samlas människor på olika platser runt om i landet med ett syfte – att be för Sverige. – Vi tror att Sverige befinner sig i ett viktigt momentum och att det är angeläget att stå upp och be på nationens dag, säger Patrik Sandberg, som är ordförande i ledningsgruppen för Sverigebönen.

Nyheter · Publicerad 09:00, 31 maj 2019

I skrivande stund har 138 bönemöten fördelade på 110 kommuner registrerat på Sverigebönens hemsida att man kommer att hålla bönesamlingar på nationaldagen. Det är ungefär lika många som i fjol vid den här tidpunkten.

På nationaldagen 2018 hölls totalt minst 248 registrerade bönemöten och arrangören hoppas på minst lika många i år.

– Vi har skickat ut nyhetsbrev till församlingar i de kommuner som inte deltagit tidigare. Under tidigare år har många anmält sitt deltagande precis före nationaldagen, det brukar rassla till då. Jag vill uppmana alla att anmäla sitt bönemöte så fler människor kan hitta dit, för vi tror att det ägt rum fler bönemöten under gångna nationaldagar än de som registrerats på vår hemsida, säger Patrik Sandberg.

Han uppmuntrar lokala församlingar och troende över hela landet att arrangera en allkristen bönesamling på sin ort. Sverigebönens vision bygger på övertygelsen om att bön till Gud gör skillnad och att troende i hela landet ska resa sig i bön för sin kommun och för Sverige.

Det handlar om att ge upp lite av sin individualism för att be till Gud för människor i sin egen omgivning, att söka sin stads bästa genom bön och arbete för dem som ännu inte funnit en tro, menar Patrik Sandberg.

Inför årets nationaldag har man inom Sverigebönen bett ut­ifrån den första versen i Jesaja 60 som handlar om att stå upp för att Herrens härlighet ska komma.

– Vi ser så mycket mörker i vårt samhälle, det finns ett stort behov av att be om nya genombrott för Guds härlighet, och jag tror att den nationella bönen är en viktig del.

Att församlingen ska nå ut med evangeliet är ett av viktiga böneämnen vid bönen 6 juni. Detta kommer få särskilt fokus vid en av de bönesamlingar som hålls i Stockholm på nationaldagen, i SOS Church i Stockholm. Samlingen där 6 juni hålls för första gången och kom till stånd bland annat efter en dröm som Patrik Sandberg fick för en tid sedan.

Församlingsplantering och evangelister över hela Sverige kommer att vara måltavlor för förbönerna i den här samlingen, berättar han.

– Vi kommer att be för skördearbetare till skörden och de stora tältkampanjerna i sommar, säger Sandberg och framhåller att bönedagen i övrigt kommer att ha kvar sitt vanliga fokus.

– Vi uppmuntrar alla städer att ha med bön för de sju samhällspelarna som är familjen, kyrkan, medierna, näringsliv, kultur, politik samt utbildning.

Vi ser så mycket mörker i vårt samhälle, det finns ett stort behov av att be om nya genombrott för Guds härlighet ...

Sverigebön 6 juni

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Visionen är bön i alla svenska kommuner på nationaldagen, men även en bönerörelse som samlas till bön året runt.

Sverigebön på nationaldagen arrangeras i år för elfte gången. Första året deltog 25 orter. Arrangemanget har vuxit under de år som gått, 2018 deltog 248 orter.

Den som vill finna mer information samt anmäla sitt bönemöte den 6 juni välkomnas in på Sverigebönens hemsida, www.sverigebonen.se

Estoniadrabbade får inte rätt till skadestånd

En fransk domstol säger nej till skadeståndskraven på de företag som byggde och inspekterade olycksfärjan M/S Estonia, uppger AFP. 852 personer omkom...

Politiska experiment – förödande för familjer

Ledare Vi vet att även om det finns en stabilitet och självläkningsprocess inbyggd i det ekologiska systemet så kan balansen rubbas. Ingreppen kan bli så...