Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

Höjt gåvoavdrag kan dämpa effekt av sänkt bistånd

Med den nya regeringens fasta biståndsram kan statens årliga biståndsbudget bli uppåt tolv miljarder lägre än om enprocentsmålet hade behållits. Men samtidigt har svenskarna en möjlighet att kompensera för avbräcket – genom det höjda skatteavdraget för gåvor.

Nyheter · Publicerad 07:00, 23 nov 2022

Exakt vad de kommande årens biståndsbudgetar hade blivit, med ett bibehållet mål om att avsätta motsvarande en procent av den svenska bruttonationalinkomsten, BNI, går visserligen inte att veta, eftersom BNI:t hela tiden varierar med den ekonomiska utvecklingen.

En uppskattning som gjorts, och som Kristdemokraternas biståndspolitiska talesperson Gudrun Brunegård nyligen vittnade om för nyhetssajten Altinget, erbjuder dock en jämförelse med den nya fasta biståndsramen på 56 miljarder per år under en treårsperiod.

– År ett blir det 0,88 procent av BNI, år två 0,86 och år tre 0,82. Men det återstår att se, för vi går in i en lågkonjunktur, sade Brunegård.  

Utifrån den ekvation som följer, skulle ett bibehållet enprocentsmål ha inneburit 64-68 miljarder i biståndsbudget i stället för 56 miljarder, det vill säga 8-12 miljarder mer per år.  

Samtidigt finns, sedan några år tillbaka, en möjlighet att få en skattereduktion på 25 procent av penninggåvor till social hjälpverksamhet och vetenskaplig forskning, som kan utföras såväl utomlands som i Sverige.

Även om vissa villkor måste vara uppfyllda, som att mottagaren måste vara godkänd (se faktaruta), har samtidigt taket höjts för det totala gåvobelopp man kan få skattereduktion på. Från och med i år handlar det om maximalt 12 000 kronor i gåvor som kan berättiga till skatteavdrag, jämfört med maximalt 6 000 kronor förra året.

Med drygt åtta miljoner svenskar som deklarerar varje år, där var och en nu kan bli berättigad till upp till 3 000 kronor per år i skattereduktion för gåvor, handlar det sammanlagt om upp till 24 miljarder kronor per år, som indirekt skulle kunna komma hjälporganisationer till del.  

Enligt rapporten ”Givandet i siffror 2021”, från de svenska insamlingsorganisationernas branschorgan Giva Sverige, visar dock Skatteverkets statistik att det totalt bara gavs 368 miljoner kronor i skattereduktion för gåvor givna förra året, vilket inte blir mer än knappa 50-lappen per deklarerande svensk.  

En opinionsundersökning visade dessutom att bara 4 av 10 personer kände till möjligheten att få skattereduktion för gåvor.

År ett blir det 0,88 procent av BNI, år två 0,86 och år tre 0,82. Men det återstår att se, för vi går in i en lågkonjunktur.

Villkor för skattereduktion för gåvor

• Gäller bara penninggåvor till mottagare som är godkända av Skatteverket.

• Totalt under året måste givaren skänka minst 2 000 kronor till godkända gåvomottagare.

• Varje enskild gåva måste vara på minst 200 kronor för att räknas.

• Gåvan måste vara avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. 

Källa: Skatteverket.se

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10

Tre skäl till Kinas hårda covidregler

Covid. Som en annan planet. Så beskriver kineser fotbolls-VM som pågår i Qatar och som visas på statliga... måndag 28/11 12:50

Dubblad ISK-skatt – trots löfte från regeringen

Budget. Skatten på ISK-sparande blir dubbelt så hög nästa år på grund av att statslåneräntan höjs.... måndag 28/11 10:00