Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

Högtidligt när STH nyinvigde

Närmare centrum i Uppsala invigde Skandinavisk teologisk högskola på onsdagen sina nya lokaler. – För STH var detta en glädjedag, säger STH:rektor Anders Gerdmar.

Nyheter · Publicerad 15:30, 6 maj 2019

Vid invigningen medverkade lärare från både Sverige och USA med miniföreläsningar som också sändes via Facebook. Bland dem fanns docent Anders Gerdmar som talade över temat ”Guds Ord kan förvandla landet – om Bibeln, dess försvar och dess kraft”. Talade gjorde också docent Torbjörn Aronson över sitt expertområde ”Pingstkarismatisk församlingstillväxt i Sverige idag”. Vidare talade teol dr Göran Lennartsson om ”Jesus som jude – vad menas med judendom?”, teol dr Hans Sundberg om ”Väckelsen på Fjellstedtska skolan – några personliga minnen och reflektioner” och teol dr Ingrid Faro om ”Guds avbild”, utifrån 1 Mosebok.

Slutligen talade rektor Anders Gerdmar också om hur STH satsar inför framtiden: utökad personal, satsning på forskning och utbildning av teologer och predikanter för kommande generationer. 

– För STH var detta en glädjedag, säger STH-rektor Anders Gerdmar när Världen idag kontaktar honom efter invigningen.

Gerdmar framhåller att flytten till de nya lokalerna innebär en rad fördelar. Bland annat att STH nu kan utveckla det som är hjärtat i en högskola, biblioteket.

– Uppsala är mycket välförsett med forskningsbibliotek, och allmänheten har rätt att låna, påpekar Gerdmar.

– STH:s eget bibliotek kompletterar dock universitetsbiblioteket med evangelikal litteratur och viss litteratur inom området Israel och judarna. Främst innehåller vårt bibliotek verktyg för studenterna då de ska skriva uppsats inom bibelvetenskap.  

För STH var detta en glädjedag.

Sann mångfald kräver olika åsikter, SVT!

Ledare Blott Sverige svenska stollerier har! Så skulle man kort kunna kommentera veckans uppmärksammade... lördag 30/5 00:00

Palestinier vägrade nödhjälp – sändes via Israel

Mellanöstern. Det historiskt första flygplanet från Förenade arabemiraten har landat i Israel, innehållande... lördag 30/5 11:00

Människovärdet blir synligt i coronatider

Ledare Debatten om den svenska coronastrategin fortsätter, och lär så göra under lång tid framöver. Något... torsdag 28/5 00:00

Människovärde fick ny ordförande

Abort. Föreningen Människovärde vill verka för ökad respekt för människans okränkbara värde. Nu har man... lördag 30/5 07:00

En föraktad, en våldsam och en oomvänd lärjunge

Apostlarnas olikheter (del 4/4), I närheten till Jesus blev själviska skatteindrivare, hatiska nationalister och... lördag 30/5 00:00

FN-kommitté stoppade utvisning av dödshotad konvertit

Asyl. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har stoppat utvisningen av den kristne konvertiten Mostafa,... fredag 29/5 20:00

En föraktad, en våldsam och en oomvänd lärjunge

Apostlarnas olikheter (del 4/4), I närheten till Jesus blev själviska skatteindrivare, hatiska nationalister och...

Hur kan jag sluta vara ”den duktiga flickan”?

Jag har alltid varit extremt högpresterande och har väldigt höga krav på mig. Jag skulle nog säga...

Socialistiska och liberala förbudskrav tog över svensk skola

Kampen om den svenska skolan (del 4/4). Efter 1990-talets friskolereform återfick Socialdemokraterna makten och inledde en rad samordnade...