Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Högtidligt när STH nyinvigde

Närmare centrum i Uppsala invigde Skandinavisk teologisk högskola på onsdagen sina nya lokaler. – För STH var detta en glädjedag, säger STH:rektor Anders Gerdmar.

Nyheter · Publicerad 15:30, 6 maj 2019

Vid invigningen medverkade lärare från både Sverige och USA med miniföreläsningar som också sändes via Facebook. Bland dem fanns docent Anders Gerdmar som talade över temat ”Guds Ord kan förvandla landet – om Bibeln, dess försvar och dess kraft”. Talade gjorde också docent Torbjörn Aronson över sitt expertområde ”Pingstkarismatisk församlingstillväxt i Sverige idag”. Vidare talade teol dr Göran Lennartsson om ”Jesus som jude – vad menas med judendom?”, teol dr Hans Sundberg om ”Väckelsen på Fjellstedtska skolan – några personliga minnen och reflektioner” och teol dr Ingrid Faro om ”Guds avbild”, utifrån 1 Mosebok.

Slutligen talade rektor Anders Gerdmar också om hur STH satsar inför framtiden: utökad personal, satsning på forskning och utbildning av teologer och predikanter för kommande generationer. 

– För STH var detta en glädjedag, säger STH-rektor Anders Gerdmar när Världen idag kontaktar honom efter invigningen.

Gerdmar framhåller att flytten till de nya lokalerna innebär en rad fördelar. Bland annat att STH nu kan utveckla det som är hjärtat i en högskola, biblioteket.

– Uppsala är mycket välförsett med forskningsbibliotek, och allmänheten har rätt att låna, påpekar Gerdmar.

– STH:s eget bibliotek kompletterar dock universitetsbiblioteket med evangelikal litteratur och viss litteratur inom området Israel och judarna. Främst innehåller vårt bibliotek verktyg för studenterna då de ska skriva uppsats inom bibelvetenskap.  

För STH var detta en glädjedag.

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...