Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Stefan Swärd, pastor i Elimkyrkan Stockholm, Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan och Ingrid Svensson, pastor i Ekenkyrkan i Kållered deltog i debatten. Längst till höger, Gustaf Björkman, pastor i Equmeniakyrkan och samtalsledare i Betlehemskyrkan. Foto: Samuel Teglund

Högt i tak i samtal om försoningen

På tisdagen inbjöd Equmeniakyrkan till ett teologiskt samtal om olika synsätt på temat försoningen, i Betlehemskyrkan i Göteborg. Bakgrunden är den debatt som tagit fart efter att Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, kritiserats för sina teologiska resonemang i boken Försoning behövs. 

Nyheter · Publicerad 15:28, 17 dec 2013

Göteborg. Tisdagens arrangemang i Betlehemskyrkan inleddes med att tre olika talare fick ge sin syn på Jesu försoningsgärning på korset. Ingrid Svensson, pastor i Ekenkyrkan, lyfte fram vilka konsekvenser det som Jesus gjorde kan få när det gäller förlåtelse i de mänskliga relationerna.
– Våra gärningar är inte grunden till försoning, utan det är Guds initiativ i kärlek, sa hon och underströk att mänsklig förlåtelse alltid är möjlig om än ofta svår.
– Det unika i det kristna budskapet är att det inte är kört, det finns hopp, det finns försoning. Försoning och förlåtelse är möjligt.

Stefan Swärd, pastor i Elimkyrkan Stockholm, ansåg att Bibeln bara har en försoningslära, men med många olika nyanser. Han menade också att kyrkan behöver tala mer om synd, men också om nåd och förlåtelse.
– Bibeln är källan till kunskapen om betydelsen av Jesu död, har vi någon annan kunskapsbas hamnar vi i allmänna lösryckta spekulationer.
– Kristus dog i syndarens ställe. Bara han själv kan ta på sig det lidandet som orsakats, straffets fulla konsekvens, sa han.

Sist ut av de tre på förmiddagen var Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, och den som hamnat mitt i debatten kring synen på försoningen. Det var representanter för nätverket klassisk baptism som i en debattartikel i oktober i tidningen Dagen bland annat hävdade att Camnerin förnekade Jesu försoningsgärning på korset och Guds allmakt i boken "Försoning behövs", skriven tillsammans med Arne Fritzson, där Camnerin tar sin utgångspunkt i en befrielsefeministisk teologi. 

I ett bloggsvar var hon tydlig med att hon inte kände igen sig i beskrivningarna i artikeln. Hon sa under sitt anförande i Betlehemskyrkan att kyrkans uppdrag både är att göra motstånd mot det onda och att sprida frid och fred.
– Jag tror att Gud till slut kommer att bli allt i alla. Att lidande inte är Guds vilja. Att alla är syndare, jag tar också upp arvssynden, men vi måste göra distinktioner mellan att bli utsatt för synd, vara skyldig till synd och att vi samtidigt alla är syndare.
– Jesus dog på korset på grund av vår synd, korset visar att Gud kämpar mot ondskan och övervinner, sa hon och menade att vissa tolkningar av försoningen behöver avvisas eftersom de riskerar att snarast förstärka det som skulle avvisas, såsom förtryck och lidande.

Gunnar Samuelsson, ämnesansvarig för Nya testamentet vid Göteborgs universitet, var en av de som gav respons på de tre inledande föredragen, och han framhöll vikten av att som samfund lyssna på den kritik som representanterna för klassisk baptism gett uttryck för.
– Dessa frågor bör tas på största allvar, det är olyckligt om samfundsledningen lägger locket på, sa han.

Under samtalet i Betlehemskyrkan fanns dock inga tendenser av att samtalet skulle kvävas, tvärtom lär det sannolikt fortgå framöver.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se 

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00